Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Kašonyse

Viena iš atmintinų datų, paminimų iškeliant tautinę trispalvę, yra birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Tik šią dieną vėliavos spalvas temdo juodas kaspinas: tauta atmena kančias ir aukas, patirtas tų, kuriuos sovietinė represinė valdžia ištrėmė į tolimus, svetimus, dažnai negyvenamus kraštus. Gedulo ir vilties diena paminėta ir Kašonių bibliotekoje.
Prieš 77 metus, birželio 14-ąją, prasidėjo masiniai šalies gyventojų trėmimai į Sibirą. Vienų likimai susiklostė tragiškai, kai kuriems pavyko išsigelbėti ir sugrįžti į Lietuvą. Tai buvo pirmoji masinė deportacija. Buvo ištremta daug to meto išsilavinusių ar šiaip šviesių žmonių: politikų, visuomenės veikėjų, mokytojų, karininkų, ūkininkų…
Per keturias paras iš Lietuvos buvo deportuota apie 18 tūkst. žmonių. Nesigailėta nei vieno: nė kūdikio, nė senelio. Į tėvynę grįžo tik dalis.
Iš Kašonių seniūnaitijos buvo ištremti: karininkas, šaulys Vincas Stankevičius su žmona Marijona Šiugždinaite, Klimai, Šapalai, Bernatoniai, Žuromskai, Grigoniai iš Pelekonių kaimo, Kašonių pradinės mokyklos mokytojas Kostas Kuliešius su žmona Sofija, Jonas ir Marijonas Steponkevičiai, Bajorų šeima iš Mediniškių kaimo, Jurkoniai, Sodaičiai iš Kašonių kaimo. Daugumos jų vaikai ir giminės dalyvavo minėjime, dalijosi prisiminimais, žiūrėjo senas tremties nuotraukas.
Renginio vedėja bibliotekininkė Danutė perskaitė Pelekonių kaime gyvenančių buvusių tremtinių Klimienės ir Bernatonienės, jau išėjusių Anapilin, atsiminimus, užrašytus prieš dešimtį metų. Tremtyje gimusios Nijolė Bajoraitė-Gurklienė ir Laima Butkienė nuoširdžiai pasidalijo vaikystėje patirtais išgyvenimais. Laimutė perskaitė savo mamos tremtyje parašytus eilėraščius. Susirinkusieji jautė, kiek skausmo ir vilties juose sudėta. Tremtinių vaikai Vytautas Pankevičius, Laima Pyragienė, Irena Stankienė dalijosi tėvų ir senelių pasakojimais. Susirinkusieji įdėmiai klausė Onos Stankevičienės: jos dėdės buvo partizanai. Vienas jų žuvo mūšyje prie Verknės ir užkastas Jiezno partizanų kalnelyje, kitas buvo žiauriai kankinamas.
Kartu su Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro folkloriniu ansambliu, vadovaujamu Ingridos Valentienės, skaitėme eiles, dainavome dainas, į kurias sudėtas žmonių skausmas ir tikėjimas. 
Gedulo ir vilties dienos paminėjimą organizavo Kašonių biblioteka kartu su kaimo bendruomene „Kašonys“.

Danutė Bajorienė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

1 komentaras

  1. Genovaitė:

    Puikus renginys artimųjų atminimui pagerbti. Ypač jaudina tai, kad savas kraštas, savi žmonės, šilta ir jauki aplinka..

Komentuoti: Genovaitė Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *