Tarybos posėdi

Panaikinta Ašmintos seniūnija

Viens du – mygtukai paspausti, ir Ašmintos seniūnijos neliko nei Prienų rajono kaimiškosios teritorijos žemėlapyje, nei Registrų centro dokumentuose. Paskutinę gegužės dieną vykusiame posėdyje Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai balsavo už Ašmintos seniūnijos panaikinimą nuo 2018 metų rugpjūčio 31 d. Jos teritorijai priklausę kaimai (su tam tikromis išimtimis) bus priskirti Pakuonio seniūnijai, kurios buveinės adresas: Pakuonio miestelis, Sodų g. 33. O buvusiam seniūnijos centrui gresia atskirtis ir sąstingis.


Ašmintos gyvenvietėje dar veikia „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo skyrius. Tačiau šis balsavimas „uždegė žalią šviesą“ ir kitam politikų ėjimui – nesunku atspėti, kad Ašmintos mokyklos, besididžiuojančios 95 metų veiklos istorija, dienos taip pat suskaičiuotos. Nors pati Ašminta turi patogų susisiekimą asfaltu su Prienais (Birštonu, Kaunu, Alytumi, Marijampole…), tačiau turistai, ieškodami Pociūnų aviacijos centro ar poeto Justino Marcinkevičiaus tėviškės Važatkiemyje, ją aplenks, nes minėti kaimai priskirti Prienų seniūnijai.
Neperspektyvia tapusioje Ašmintos gyvenvietėje ateityje nerealu tikėtis ir viešosios infrastruktūros gerinimo ar plėtros projektų, tuo tarpu kaimyninė Strielčių gyvenvietė, orientuota į Prienų seniūniją, greitai turės vandentiekio ir nuotekų tinklus. Savivaldybės vadovai viešai pažadėjo, kad žvyruotas ir duobėtas kelias nuo Ašmintos gyvenvietės ribos, vedantis per Vangus ir Antakalnį, bus išasfaltuotas. Esą juo gyventojai galės greitai pasiekti Pakuonio seniūniją. Tačiau asfalto nė kruopelytės – pakelės gyventojai skundžiasi dūstantys nuo automobilių sukeltų dulkių, prašo bent per sausrą kelią palaistyti vandeniu. Prasidėjus žvyro kasimo sezonui, pakrauti sunkvežimiai zuja pirmyn atgal, todėl žmonės pagrįstai baiminasi ir dėl savo vaikų saugumo. Bet kam rūpi žmonių patiriami nepatogumai? Juk, kaip argumentuoja politikai, Ašmintos seniūnija panaikinta …pačių gyventojų prašymu, atsižvelgiant į 2018 m. vasario 1 – 21 dienomis vykdytos Ašmintos seniūnijos, Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų ir Paduoblio kaimų, Pakuonio seniūnijos Valengiškių, Laukiškių ir Purvininkų kaimų gyventojų apklausos rezultatus. Į klausimą „Ar pritariate Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų ribų nustatymui (pakeitimui)?“ iš 429 (30,82 proc.) apklausoje dalyvavusių Ašmintos seniūnijos gyventojų teigiamai atsakė 366 (85,31 proc.), prieš panaikinimą pasisakė 63 (14,69 proc.) gyventojai. Apklausos rezultatai tapo pagrindiniu valdančiųjų koziriu. Apie kitą nuomonę ir pačių gyventojų iniciatyva surinktus šimtus parašų su prašymu Tarybai nenaikinti seniūnijos, posėdyje nebuvo nė neužsiminta…
Pasisakyti šiuo klausimu Tarybos posėdyje paprašiusi opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė mero buvo perspėta „nesikartoti“, todėl jai beliko tik apgailestauti, jog valdantiesiems yra labai paprasta ištrinti Ašmintos seniūniją iš žemėlapio, o kartu su ja – ir šios vietovės istoriją. Jos teigimu, tokie jautrūs, kaip šis, klausimai turi būti sprendžiami kuo įmanoma demokratiškiau. Ašmintos gyvenvietės priskyrimą prie Pakuonio seniūnijos L.Jakinevičienė pavadino didele klaida, kuri turės pasekmių, ir tai įvertins gyventojai.
Arūno Vaidogo nuomone, valdantiesiems dar anksti džiaugtis dėl to, kad teismas nepriėmė Ašmintos seniūnijos gyventojo skundo dėl apklausos organizavimo. Jis priminė, kad baigus visas seniūnijos panaikinimo bei teritorijų ribų pakeitimo procedūras, gyventojai vėl galės kreiptis į teismą ir ginčyti šį sprendimą.
Balsuojant už seniūnijų ribas ir dalies gyventojų būvį keičiantį sprendimą nulėmė valdančiosios koalicijos balsai: 14 -ka Tarybos narių balsavo už Ašmintos seniūnijos sunaikinimą, penki tam nepritarė, keturi susilaikė.

Specialusis planas patvirtintas, kelio rekonstrukcijos teks palaukti

Ilgus metus įvairiose instancijose derintas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas – Prienai – Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialusis planas jau pasiekė ir Prienų rajono savivaldybės tarybą, susipažinę su grafiniais ir tekstiniais plano sprendiniais, procedūriniais dokumentais, visuomenės informavimo ataskaita, Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino UAB ,,Kelprojektas“ parengtą planą. Tačiau, kol prasidės kelio rekonstrukcija, vairuotojams teks apsišarvuoti kantrybe.
Kasdien vykstančius šiuo keliu nuvils tai, kad Automobilių kelių direkcija nepakeitė savo nuomonės dėl kelio parametrų: jis bus rekonstruojamas pagal principą 2+1, t.y. 2 eismo juostos bus skiriamos vienai, 1 – priešpriešinei eismo krypčiai, išskyrus ruožus ties Ilgakiemiu ir Išlaužu. Kiekvienos eismo juostos plotis bus po 3,5 m, leistinas greitis – 90 km/val. Skirtingų krypčių eismas bus atskirtas apsauginiu atitvaru, eismo juostų skaičius keisis kas 1,15 – 3,96 km.
Ties Išlaužu pasikeitimo juostos nebus, kelio atkarpą numatyta projektuoti šalia tvenkinių. Rekonstruojamame kelio ruože ketinama įrengti 20 autobusų sustojimo aikštelių, visame kelyje suprojektuoti penkias žiedines sankryžas ties Ilgakiemiu, Išlaužu bei Purvininkų, Bačkininkų, Pociūnų kryptimis, taip pat penkis tunelinius pravažiavimus transportui, dviratininkams ir pėstiesiems, pvz., ties įvažiavimu į Ašmintą.
Specialiajame plane pabrėžta, kad vietovės, per kurias ves rekonstruojamas kelias, nėra jautrios biologinės įvairovės požiūriu, čia nėra ir įstatymais saugomų teritorijų. Todėl šalia kelio augantys medžiai bus kertami, apželdinant kitas vietas. Gali tekti nugriauti ir 2 – 3 sodybas, savininkams kompensuojant nuostolius. Sveikatai kenksmingas triukšmo lygis ties gyvenvietėmis ar sodybų grupėmis bus mažinamas įrengiant akustines sieneles, tankias tvoras bei keičiant gyvenamųjų pastatų langus.
Specialiojo plano sprendiniais visuomenės poreikiams numatoma rezervuoti ir paimti 50,63 ha žemės, iš jų – 9,58 ha valstybinių ir 41,05 ha privačių žemės sklypų, keičiant jų naudojimo būdą ir paskirtį į inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo teritorijos.
Per keletą metų, kol vyko dokumentų derinimas, kai kuri informacija Specialiojo plano projekte galėjo pasikeisti ar paseno. Tačiau išvakarėse Automobilių kelių direkcijoje lankęsis meras AlvydasVaicekauskas, jo teigimu, išgirdo, kad eismo pasikeitimai šiame kelyje buvo įvertinti iš naujo.

Privačių ir viešųjų interesų deklaravimo pinklėse

Prienų rajono savivaldybės administracijos vadovai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas ar nepažeidė?
Šis klausimas kartojasi beveik kiekviename Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje ir nežinia kodėl: ar administracijos darbuotojai yra tokie nepataisomi ir linkę klysti, ar jų veiklą pro padidinamąjį stiklą stebintys ir visus „kabliukus“ raštu fiksuojantys piliečiai yra perdėtai aktyvūs.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, išnagrinėjusi gautus skundus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų sukeltų privačių ir viešųjų interesų konfliktų, priima sprendimus dėl jų galimai padarytų tarnybinių nusižengimų ir įpareigoja Tarybą atitinkamai juos įvertinti. Kadangi svarbu palikti „mundurą“ be mažiausios dėmelės, mero potvarkiais sudarytos komisijos gaišta laiką, besiaiškindamos faktus ir aplinkybes, jų priimtas išvadas svarsto ir tvirtina Tarybos nariai.
Rinkėjai periferijoje stebi posėdžių vaizdo transliacijas ir mato, kad vietos politikai turi daug veiklos, nes reikia ir kolegų elgesį apsvarstyti, ir patiems kažkaip išlaviruoti painiuose etikos labirintuose. Juk laiku nedeklaruosi kokių nors interesų, nenusišalinsi nuo balsavimo susijusiais klausimais – VTEK eilėje būsi kitas…
Visgi kai kuriems eiliniams žmogeliams toks etikos sergėjimas atrodo kaip žaismas, jiems norėtųsi, kad politikai savo dėmesį ir uolumą nukreiptų į daugeliui rajono žmonių svarbias problemas, pavyzdžiui, saugumo užtikrinimui miesto gatvėse, kaimo kelių kokybės gerinimui…
Gegužės 31 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje galimai nedeklaruotų interesų „kontekste“ buvo „linksniuojamos“ abiejų savivaldybės administracijos vadovų – direktoriaus Egidijaus Visocko ir jo pavaduotojos Rimos Zablackienės pavardės.
Tarybos nariai ilgų ilgiausiai svarstė sudėtį laikinosios komisijos, kuri Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu privalės įvertinti administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesį, t. y. „konkrečiai ir aiškiai konstatuoti, ar jis pažeidė (nepažeidė) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įpareigojančias valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenis apie narystę ir pareigas asociacijose“.
Laikinoji komisija buvo sudaryta iš Tarybos frakcijų narių ir grupių deleguotų atstovų, laikantis proporcingumo principo. Merui Alvydui Vaicekauskui nesutikus vadovauti komisijai, jos pirmininku balsavimo metu išrinktas mero kandidatūrą siūlęs opozicijos atstovas Arūnas Vaidogas.
Šiame posėdyje darbines išvadas dėl administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės elgesio pateikė prieš kurį laiką mero potvarkiu iš savivaldybės darbuotojų sudaryta kita laikinoji komisija, vadovaujama Violetos Gaidienės. Dėl galimai šališkos komisijos sudėties pastabų merui išsakė opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė. Atsakydamas į jas, meras pastebėjo, jog, padaugėjus svarstymų, kiekvienąkart sudėtinga į komisijų posėdžius pasikviesti kitų savivaldybių atstovus. Jo nuomone, reikia pasitikėti Prienų rajono savivaldybės darbuotojais, kurie yra pakankamai kompetentingi, be to, ši komisija buvo sudaryta iš savivaldybės administracijai nepavaldžių specialistų.
Savivaldybės komisija konstatavo, kad viena iš savivaldybės administracijos vadovų R.Zablackienė tarnybinio nusižengimo nepadarė, kai nustatyta tvarka ir terminais privačioje interesų deklaracijoje nenurodė vienašalio sandorio – įsigyto žemės sklypo ir po mamos mirties paveldėto namo, taip pat nedeklaravo 2016 m. rugpjūčio 4 d. įregistruotos individualios veiklos. Komisijos nuomone, R. Zablackienės veiksmuose nėra visų tarnybinio nusižengimo sudėties elementų, todėl negalima neginčytinai patvirtinti jos kaltės. Kitaip sakant, nei ji tyčia nuslėpė faktus, kurie privalo būti pateikti deklaracijoje, nei iš sandorių turėjo asmeninės naudos, nei jos ūkiui buvo suteikta lengvatų, europinių ar savivaldybių lėšų, nei projektų metu buvo pagerinta jo infrastruktūra. Todėl esą nenustatyta prielaidų kilti interesų konfliktui dėl R. Zablackienės asmeninio suinteresuotumo, galinčio turėti įtakos sprendimams, atliekant tarnybines pareigas.
Tuo tarpu A.Vaidogas sakė neabejojąs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2018 04 12 sprendimu, kuriuo Rima Zablackienė pripažinta padariusi tarnybinį nusižengimą, ir viešai paragino nebijoti tai pripažinti. Mero A.Vaicekausko teigimu, negalima VTEK nuostatų automatiškai perkelti į sprendimą, komisijos tam ir sudaromos, kad įvertintų pažeidimų laipsnį.
Komisijos išvados, išteisinančios R.Zablackienę, patvirtintos 12 valdančiosios koalicijos narių balsais. Septyni Tarybos nariai, pasisakę prieš, matyt, buvo kitos nuomonės apie savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos veiksmus, du politikai susilaikė, vienas nebalsavo.
Įvairių spėlionių ir gandų sukėlė prieniečio Audriaus Narvydo pareiškimas, kurį posėdyje perskaitė Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė Loreta Jakinevičienė.
„Mane pasiekė informacija, jog Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, gavusi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pavedimą, nagrinėja Tarybos nario Arūno Vaidogo elgesio atitiktį LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms neva pagal mano 2018 02 13 pranešimą (skundą) VTEK dėl minėto Tarybos nario A.Vaidogo galimai padarytų įstatymo pažeidimų. Atsakingai pareiškiu, kad tiek minėto skundo, tiek apskritai jokio skundo ar pranešimo dėl Tarybos nario A.Vaidogo elgesio, galimų teisės aktų pažeidimų nei VTEK, nei kokiai kitai institucijai niekada nerašiau ir nesiunčiau,“ – sakoma A.Narvydo pareiškime.
Pagrįstai kyla klausimas: kas pasinaudojo A.Narvydo vardu ir parašė skundą VTEK?
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *