Povilo Garmaus muziejus pasakoja mokyklos šimtmečio istoriją

Gegužės 12 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla švęs 100 metų sukaktį. Mokykla – tai mokiniai, mokytojai, pamokos, istorijos, atmintis…Kaip mokyklos istoriją įprasminti, kaip išsaugoti? Svarbios istorinės akimirkos lyg sustabdomos nuotraukose, užrašytuose prisiminimuose – visa tai gali rasti muziejuje.
Mūsų mokyklos muziejus buvo įkurtas 2004 m. ir pavadintas Povilo Garmaus – mūsų mokyklos įkūrėjo – vardu. Tais metais visa Lietuva minėjo 100 metų sukaktį, kai buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Mokykla dar neturėjo savo muziejaus. Lietuvių kalbos mokytoja Marytė Simonaitienė ilgus metus rinko nuotraukas ir rašė metraščius, bylojančius gražią ir prasmingą šios mokyklos veiklą, sukaupusi šimtus nuotraukų, bet nebuvo jų kur padėti. Tada ir pamąstėme, kad reikia muziejaus. Daugelis kolegų pritarė, kad, norėdami išsaugoti savo mokyklos istoriją, turime turėti erdvę, kurioje galėtų vykti pradinių klasių, istorijos, etikos pamokos ar klasės valandėlės.
Pagrindinė muziejaus kūrimo našta gulė ant muziejininkių Anelės Razmislavičienės ir Irutės Seselskienės pečių. Jos kantriai po kruopelę rinko Lietuvos, Prienų krašto švietimo bei pradžios mokyklos, P. Garmaus ir visos Garmų giminės istoriją ir guldė ant popieriaus lapų. Mokyklos darbininkai ruošė stendus ir lentynas. Anelė ir Irutė tuos stendus aptraukė medžiaga. Vykome pas Povilo Garmaus artimuosius dėl sutikimo mokyklos muziejų pavadinti Povilo Garmaus vardu. Direktorės pavaduotojos ugdymui Rasa Alaburdienė ir Dalia Skučienė, mokytoja Asta Ferevičienė kompiuteriu rinko užrašus ir visą medžiagą. Negailėdamos savo laiko, kūrė ekspozicijas mokytojos: Danutė Baranauskienė, Elena Birbalienė, Elena Bendinskienė, Aušra Deltuvienė, Aušra Kazlauskienė, Asta Simanaitienė, Rita Domeikienė, Zita Ferevičienė, Regina Danulevičienė ir kitos.
2004 metais gegužės 7 d. kunigas Rytis Baltrušaitis pašventino muziejų, linkėdamas Dievo palaimos geriems mokytojų ir mokinių darbams, renkant medžiagą ir pildant ekspozicijas. Seimo narys Juozas Palionis perkirpo muziejaus atidarymo juostelę, džiaugdamasis, kad galėjo finansiškai paremti muziejų ir daugelį kitų bendrų projektų. Muziejaus rėmėjai: Angelė, a.a. Vytautas, Giedrius ir Snaiguolė Garmai, a.a. Juozas Palionis, Petras Razmislavičius, Vaclovas Charašauskas, Virginija Vilkienė. Atidarant muziejų mokyklos aktų salėje buvo rodoma meninė kompozicija „Knygos kelias“, kuriai scenarijų rašė Anelė Razmislavičienė. Kompoziciją padėjo režisuoti ir statyti lietuvių kalbos mokytojos: Vytautė Kurtovienė, Vaida Peleckienė ir Vita Pikčilingienė.
Noriu prisiminti poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius, pasakytus atidarant Prienų krašto muziejų: „Šiandien galime su džiaugsmu ir pasididžiavimu pasakyti, kad Prienų miestas turi tai, ko dar niekada neturėjo – Prienų krašto muziejų. Turime vietą, turime pastogę, į kurią atėję ar kokį svečią atlydėję galime ištarti: štai čia su meile sudėtas, su pagarba surinktas ir išrikiuotas šito krašto gyvenimas, jo žmonių darbai, jų džiaugsmas ir vargas, jų kančios ir praradimai“. Manau, kad šie žodžiai labai tiktų ir kalbant apie Povilo Garmaus vardo muziejų.
Irena Vincekienė
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *