Nepritarė tik vienai ataskaitai

Pirmadienį vykusio Tarybos posėdžio metu Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pristatė 2017 metų veiklos ataskaitą, per praėjusius metus įgyvendintus projektus, atliktus darbus, pritrauktas investicijas, sukurtas darbo vietas, pasidžiaugė Birštono savivaldybės gyventojų, bendruomenės gyvenimo kokybės rodikliais ir daugiausia, lyginant su kitais Lietuvos miestais, išaugusiais į kurortą atvykstančių turistų skaičiais, pristatė strateginius planus, projektus, idėjas.
Manome, kad „Birštono versmių“ skaitytojai turės galimybę išsamiau susipažinti su ataskaitos turiniu, todėl informacijoje jos nekomentuojame, juo labiau, kad ir posėdyje dalyvavusi Tarybos narių dauguma merės pateiktai ataskaitai, beje, atspindinčiai ne tik merės, bet ir visos Tarybos, savivaldybės administracijos specialistų bei biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbą, pritarė be didesnių diskusijų.
Posėdyje buvo pritarta ir UAB „Birštono vandentiekis“, Birštono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos, Viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorija, VšĮ Birštono būsto energijos taupymo agentūros 2017 metų veiklos ataskaitoms. Įstrigo tik VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos ataskaitos bei metinių finansinių ataskaitų aptarimas. Daugiausia intrigos, žinoma, sukėlė centro direktorės atleidimas iš darbo jai pačiai prašant. Tarybos narės Valės Petkevičienės manymu, Taryba, patvirtindama veiklos ataskaitą, kartu turės prisiimti ir atsakomybę už Kontrolės ir audito tarnybos nustatytus pažeidimus. Ją palaikė ir daugiau Tarybos narių, tad buvo balsuojama atskirai: metinės finansinės ataskaitos patvirtintos, o veiklos ataskaitai nepritarta.

Patvirtinta visuomenės sveikatos rėmimo programa
Posėdžio metu buvo patvirtinta Birštono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, kurią įgyvendinant siekiama stiprinti gyventojų sveikatą ir ligų prevenciją, propaguoti sveikos gyvensenos principus, skatinti visuomenės narius sąmoningai apsispręsti atsisakyti žalingų sveikatai įpročių, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. Programos prioritetines kryptis nustato ir priemonės atrenka Birštono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba atsižvelgiant į Birštono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų duomenis bei Sveikatą stiprinančio Kauno regiono 2018 m. veiklos planą. Programą įgyvendins Birštono savivaldybės administracija, bendruomenės, NVO, viešosios ir biudžetinės įstaigos. Jos vykdys tokius sveikatinimą skatinančius projektus, kaip: „Oro taršos stebėsenos programa“, „Birštono savivaldybės atvirų vandens telkinių stebėsenos programa“, „Renkuosi būti sveikas!“, ,,Sveikata – mūsų turtas“, „Sveikatinimas 2018“, „Sveikatinimo stovykla“, ,,Joga + aromaterapija. 6 savaičių imuninės sistemos stiprinimo programa“, „Judėk ir auk sveikas 2018“ ir kitus.

Numatyti mokesčio dydžiai ir tarifai
Kitas svarbus Tarybos posėdžio sprendimas – „Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 2019 metams nustatymo“. Taryba patvirtino veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių 2019 metams sąrašą, bei Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2019 metams vykdomai veiklai, dydžių sąrašą. Buvo nutarta nustatyti 2019 metams veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius bei nustatyti šio mokesčio lengvatas. Siūloma verslo rūšių pajamų mokesčio dydžius 2019 metams nustatyti pagal tris veiklos teritorijas, kaip buvo nustatoma keletą metų: 1. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje; 2. Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus konkrečias savivaldybes; 3. Birštono savivaldybės teritorijoje. Taip pat numatyta taikyti tuos pačius dydžius, kurie buvo patvirtinti 2018 metams. Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje http://www.vmi.lt/cms/statistiniai-duomenys paskelbti statistiniai duomenys apie parduotus (asmenų įsigytus) verslo liudijimus.
Kitas svarbus Tarybos sprendimas – „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo“. Buvo nutarta nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 2019 metams. Tarifo dydis gali būti nustatomas nuo 0,3 proc. iki 3 proc. mokestinės vertės. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, Savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio – birželio 1 dienos. Taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).
Taip pat buvo priimtas sprendimas „Dėl žemės mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo“, nustatyti žemės mokesčio tarifą 2019 metams. Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad Savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, o metais, kuriais (vyksta masinis vertinimas) perskaičiuojama žemės sklypų vertė, iki gruodžio 1 dienos nustato konkretų žemės mokesčio tarifą. Šis tarifas galios savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį. Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų:1) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį; 2) žemės sklypo naudojimo būdą; 3) žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą; 4) žemės sklypo dydį; 5) mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį); 6) žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). 2018 metais Registrų centras atliko masinį žemės vertinimą ir pagal jo metu nustatytas vertes žemės mokestis bus apskaičiuojamas penkerius metus.
Parengta pagal Birštono savivaldybės informaciją

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *