Kaip Birštono kurortas pradėdavo sezoną anuomet

Atėjus pavasariškiems, šiltiems orams, į Birštono kurortą plūsta daug svečių, poilsiautojų. Šiuo metu Birštono balneologinis kurortas veikia ir priima lankytojus ir ligonius visus metus. Tačiau tarpukariu Birštonas buvo sezoninis kurortas, veikęs šiltuoju metų laiku – nuo vėlyvo pavasario iki ankstyvo rudens. Štai ką sužinome iš Birštono muziejaus fonduose saugomo dienraščio ,,Lietuvos aidas“ (1937 metai, birželio 2 d., Nr. 246). Straipsnyje ,,Gegužės mėnesį Birštone“ rašoma:

Nemunas ties parku 20 a. 3 – 4 deš.

„Birštono vasarvietė kasmet susilaukia daugiau vasarotojų. Kad nebūtų susigrūdimo, sezonas kasmet ilginamas. Nors kurortas veikia penkis mėnesius, bet vis tiek iš pirmųjų dienų matyti, kad vasarotojų bus perpildytas. Praeitą vasarą liepos mėn. (1936 m. – A.S.) Birštone trūko butų. Vonios veikdavo nuo 6 val. ryto iki 6 val. vakaro. Voniose ir valgyklose reikdavo laukti eilės. Todėl šiemet Birštono lankytojai, norėdami laisviau pailsėti ir patogiau pasigydyti, skuba pirmomis dienomis gydykla pasinaudoti. Tam labai buvo palankus ir gegužės mėn. oras. Iš viso gegužės mėnesį gydytis ar vasaroti yra labai palankios sąlygos: oras būna visada sausas, saulėtas ir šiltas, o pirmieji žiedai teikia daug džiaugsmo ir malonumo.
Pernai gegužės mėn. vasarvietės poliklinikoje gydėsi 138 asmenys, šiemet – 295. Vasarotojų pernai per tą laiką įsiregistravo 149, šiemet – 341. Vonių pernai buvo gegužės mėn. išduota 690, šiemet 1225. Ypatingai šiemet daug sergančiųjų siunčia ligonių kasos. Jų pacientų skaičius yra padidėjęs trigubai. Nors viskas yra pabrangę, bet vonių ir poliklinikų taksos paliktos tos pačios. Raudonojo Kryžiaus vilose ir kainos taip pat nepadidintos. Vasarinių ir pensijonų savininkai šiemet kainas 30 procentų yra pakėlę. Poliklinikoje ir voniose papigintu sezonu iki birželio mėn. 20 d. dirba tik 3 gydytojai ir viena gailestingoji sesuo; normaliu sezonu dirbs 5 nuolatiniai gydytojai ir 3 gailestingosios seserys. Be to, kurortas šiemet turės keletą gydytojų ir poliklinikos bendradarbių.
Šį pavasarį pastatyta antros klasės mineralinėms ir angliarūgšties vonioms poilsio patalpos ir kasai naujas namas. Antros klasės poilsio patogumais ligoniai naudojasi nemokamai. Svetainėje visą sezoną grieš Viliando vedamas kamerinis kvartetas, kurio programa lankytojai labai domisi. Vasarotojai patenkinti, kad abu Nemuno keltai įsiregistravusius vasarotojus kilnoja nemokamai. Kairėje Nemuno pusėje gyveną vasarotojai be išlaidų susisiekia su voniomis, parku, miesteliu, o dešinės pusės vasarotojai – gražiuoju didžiuoju pušynu. Šį sezoną turės savo sanatorijas Krašto Apsaugos Ministerija, Švietimo Ministerijos tarnautojų Skolinamoji ir Taupomoji Kasa, geležinkeliečiai, Kauno Ligonių Kasa ir Policijos Sporto Klubas.“
Straipsnyje pabrėžiami kurorto trūkumai bei problemos: „Pažangiai Birštono vasarvietei sudaro disonansą nesutvarkytos Birštono gatvės ir takai. Šiais metais visos gatvės ir takai visai nežvyruoti. Esant sausam orui, gatvėse vėjas nešioja debesimis išjudintą sutrintą žemę, o palijus – gatvė ir takai be kaliošų neišbrendami. Kapų gatvė iš viso dar nėra žvyruota. Joje vėjas pusto purviną smėlį, neišvažiuojama ir neišbrendama. Būtinai viso miestelio gatves, aikštes ir takus reikia išžvyruoti. Bet laikas būtų miestelio gatves ne tik išžvyruoti, bet ir laistyti. Laukia rūpestingos rankos ir Žalgirio aikštė (J. Basanavičiaus aikštė – A.S.). Joje tik keli medžiai ir du nublukę kryžiai. Žalgirio aikštelė yra pačiame miestelio centre, todėl ją reiktų tvarkingai apsodinti medeliais, įrengti žolynus ir sutvarkyti taip, kad nedarytų gėdos“.
Angelė Sabaliauskaitė
Birštono muziejaus
vyr. fondų saugotoja

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *