Dalyvavome nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“

Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla drauge su Prienų „Ąžuolo“ progimnazija ir „Žiburio“ gimnazija balandžio 19 dieną savo veiklą pristatė nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“, skirtą programos „Sveika mokykla“ 25-mečiui paminėti, kuris vyko Prienuose, Laisvės aikštėje. Mokykla tarptautiniame Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle „Sveika mokykla“ nuo 2014 m. vykdo sveikatos stiprinimo programą „Laimingas žmogus sveikoje mokykloje“.

Programa siekiama sutelkti mokyklos bendruomenės narius: ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1-10 klasių ugdytinius bei jų tėvus, mokyklos administraciją, mokytojus, neformaliojo švietimo vadovus, socialinius partnerius sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklai. Sudarytos sąlygos programos vykdyme dalyvauti visiems bendruomenės nariams. Mokyklos geografinė padėtis (šalia juosiančių upių Nemuno, Peršėkės, Ringio, Dūmės bei Norkūnų, Kieliškio, Pabraščių piliakalnių, Degsnės maumedyno, Balbierišgirės, Balbieriškio dvaro parko) palanki programos integravimui su Gamtosauginių mokyklų programa. Kryptingai įgyvendindama šias programas mokykla apdovanota trimis Žaliosiomis vėliavomis. Bendradarbiaujame su Prienų miškų urėdijos atstovais, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos darbuotojais, Prienų sveikuolių klubu „Versmenė“, Balbieriškio seniūnija.

Įtraukiame mokinius į sveikatinimo veiklas – maistingųjų ir vaistingųjų augalų gyvenamojoje aplinkoje tyrinėjimui, panaudojimui sveikos mitybos sklaidai, rudens gėrybių, naudingų sveikatai parodų, konkursų, viktorinų organizavimui.

Mokykla organizuoja Sporto – sveikatos dienas, skirtas Europos judėjimo savaitei, saugaus eismo dienas pradinių klasių mokiniams, fizinio aktyvumo pertraukas. Dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“, rengia akcijas: „Apibėk mokyklą“, „Diena be skambučio“, mini Pasaulinę vandens dieną. Rūpinamės saugios aplinkos kūrimu.

Kasmet organizuojame rajoninį mokinių kūrybos konkursą „Žemei reikia draugų“, skatindami visų rajono mokyklų mokinius priimti draugiškus gamtai ir sveikatai sprendimus.

Mokykla atvira sportinei veiklai miestelio ir mokyklos bendruomenei. Vyksta badmintono, futbolo, krepšinio ir kitų tėvų bei mokinių pageidaujamų sportinių žaidimų užsiėmimai. Mokyklos mokiniai daugkartiniai įvairių rajoninių, respublikinių varžybų nugalėtojai.

8-9 klasių mokiniams dėstomas pasirenkamasis dalykas „Sveikatos ugdymas“. Kasmet įsijungiame į akciją „Savaitė be patyčių“, vykdome socializacijos projektus, prevencines programas. Mokykloje, bendradarbiaujant su Prienų Visuomenės sveikatos priežiūros biuro specialistais, vykdoma šviečiamoji – prevencinė veikla, praktiniai užsiėmimai apie sveiką mitybą, žalingus įpročius, asmens higieną, ligas ir jų prevenciją mokiniams, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams, tėvams.

Prienų rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro organizuotame  mokinių, mokytojų ir visuomenės priežiūros specialistų konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai 2017“ mokyklos komanda „Daržovių draugai“ laimėjo pirmąją vietą.

Sveikuoliškai nusiteikusi mokyklos mokinių ir mokytojų komanda, padedant individualios įmonės savininkei Rūtai Ūsienei, renginiui „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ paruošė sveikuoliškų patiekalų stalą, organizavo smiginio varžybas, dalyvavo kitų mokyklų bei Prienų visuomenės sveikatos biuro rungtyse.

Dėkoju mokyklos direktoriui Stasiui Valančiui, kūno kultūros mokytojui metodininkui Kęstučiui Žilinskui, biologijos vyresniajai mokytojai Linai Guobienei, ūkvedei Astai Kariniauskienei, darbuotojui Mykolui Dukavičiui, vairuotojams Jonui Laukaičiui, Jonui Žvirbliui, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Eglei Zokaitytei, raštvedei Linai Kukankienei, individualios įmonės savininkei Rūtai Ūsienei bei 6-10 klasių mokiniams už pagalbą ir dalyvavimą renginyje.

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programos koordinatorė, Gražina Antanavičienė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *