Konferencijoje „Aš – Lietuvos pilietis“ – apie svarbiausias vertybes

LR Seimas 2018 – uosius metus paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais. Ta proga kovo 29 dieną Balbieriškio pagrindinėje mokykloje įvyko Prienų rajono 5 – 10 klasių mokinių dorinio ugdymo mini konferencija „Aš – Lietuvos pilietis“. Konferencijos tikslas – puoselėti bendruomenines, pilietines ir tautines vertybes, ugdyti mokinių komunikacinę ir kultūrinę kompetencijas, diegti pagarbą gimtajam kraštui.


Konferencijos dalyvius daina „Viešpaties lelija“ pasveikino mokinės Gerda Žvirblytė, Lukrecija Marčiulaitytė ir Balbieriškio KLC atstovai. Šios konferencijos moderatorė ir iniciatorė dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Reda Valančienė pristatė dalyvius, supažindino su darbotvarke ir palinkėjo kūrybinės sėkmės. Balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Veprauskas pasidžiaugė jaunais, džiugiais, kūrybingais žmonėmis ir kvietė pamąstyti, kodėl žmogui svarbios vertybės, kurias gali puoselėti tik laisvas žmogus. Vertybė – tai priemonė nebijoti būti laisviems, naudotis laisve, nebijoti suklysti, suprasti ir vertinti savo poelgius, padrąsinti kitus. Tai – priemonė būti pilnaverčiam žmogui, tobulėti, o tobulėjimui ribų nėra. Juk Dievas mus nori matyti tobulais žmonėmis.
Vėliau savo darbus pristatė mokyklų komandos. Pakuonio pagrindinės mokyklos komanda (tikybos vyr. mokytoja Dalia Bajarūnienė) pristatė akciją „Pasveikinkim vieni kitus“, kuri vyko 3 etapais. Mokiniai gamino atvirukus, tulpes, puošė mokyklos erdves, rinko aukas maltiečiams, surengė Kaziuko mugę. Su Lietuvos 100 -uoju gimtadieniu sveikino seniūnijos, miestelio gyventojus, šeimos narius, kaimynus.
Žmogus gyvas ne vien duona. Kaip išvengti pagundų, kad neužgožtų materialinės vertybės? Juk trokštame turėti, valdyti, trokštame garbės. Raiškiu žodžiu, dainos ir giesmės posmais į tai atsakė Jiezno gimnazistai (etikos vyr. mokytoja Alvyra Lisauskienė) meninėje kompozicijoje „Lietuva – Viešpaties lelija“. Reikia daryti gerus darbus nesididžiuojant, sėkmės atveju dėkoti Dievui ir tiems, kurie tau padėjo. Reikia tarnauti, bet ne valdyti. Tapsime tikrais Lietuvos piliečiais, kai mūsų garbė bus laisvė, mūsų valdžia – tarnaujanti meilė.
Kaip mokiniai išsirinko vertybes ir kaip jiems sekėsi, pasakojo Skriaudžių pagrindinės mokyklos I komanda (etikos mokytoja metodininkė Aidutė Jurešienė). Atsižvelgdami į mokyklos vertybes – atsakingumą, draugiškumą, mandagumą, pažangumą, pasitikėjimą – jie išsikėlė konkrečius tikslus ir įsivertino, kokius gerus darbus padarė ir kokių ydų ar įpročių reikėtų atsisakyti. Analizuodami apklausos rezultatus, pastebėjo, kad mažai žino apie savo rajoną, tad, pasitelkdami įvairius šaltinius, stengėsi šią spragą užpildyti. Tai – svarbu Lietuvos piliečiui. O kaip įgyjama Lietuvos pilietybė, kaip jos netenkama, ko reikia, kad būtum tikras Lietuvos pilietis, su konkrečiais dokumentais supažindino minėtos mokyklos II komanda (tikybos mokytoja metodininkė Janina Joneliūnienė). Svarbą įgavo tokios savybės, kaip draugiškumas, savarankiškumas, tvarkingumas, nuoširdumas, sąžiningumas, tolerancija, orumas, mandagumas, pilietiškumas, darbštumas.
Veiverių Kunigaikščio Gedimino draugijos skautai (tikybos mokytoja metodininkė Janina Joneliūnienė), atsakydami į klausimą „Kas yra pilietis?“, teigė, kad tai laikymasis priesako „Mylėti Dievą ir Tėvynę“. Skautai, dalindamiesi savo patirtimi, vardijo skautų savybes. Skautas yra mandagus, draugiškas, savarankiškas, paslaugus, riteriškas, linksmas, taupus, padedantis mažesniam, besilaikantis duoto žodžio, viską apgalvojantis, mylintis gamtą, artimas savo draugui ir brolis kitam skautui. Vadovaudamasis tokiomis vertybėmis, būsi tikras Lietuvos pilietis.
Mūsų – gamtosauginės ir toleranciją puoselėjančios – mokyklos komanda (etikos mokytoja metodininkė Reda Valančienė) pateikė meninę video kompoziciją „Mano tėviškė“. Priminę miestelio istoriją, pasakojo apie Vyties kryžiaus kavalierių Volfą Kaganą.
Antroje konferencijos dalyje Alytaus A. Ramanausko – Vanago gimnazijos etikos mokytoja metodininkė Meilė Platūkienė vedė mini pamoką apie vieną iš Lietuvos pasipriešinimo lyderių – Adolfą Ramanauską – Vanagą. Tai pavyzdys, kaip iki paskutinio kraujo lašo, iki paskutinio atodūsio reikia mylėti Tėvynę. Dirbdami grupėse, mokiniai lygino A. Ramanausko – Vanago vertybes su savomis. Moralinių vertybių nuostatos skyrėsi labai nedaug kuo. Kitas konferencijos svečias – istorikas Vitas Rymantas Sidaravičius – išsamiau supažindino su Balbieriškio istorija, su miestelyje gyvenusiais įvairių tautybių žmonėmis. Pateikdamas vaizdo medžiagą ir Remigijaus Veličkos filmo „Esu balbieriškietis ir tuo didžiuojuosi” ištraukas, paminėjo žymius mūsų kraštiečius.
Konferencijos organizatorės – Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė, mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Reda Valančienė – džiaugėsi sumanymu puoselėti vertybes, kurti pilietiškumo idėjas. Smagu, kad, vedami mokytojų, išdidžiai ir pagarbiai mokiniai taria „Aš – Lietuvos pilietis“. Dalyvių komandoms ir jas rengusioms mokytojoms, svečiams Meilei Platūkienei, Vitui Rymantui Sidaravičiui buvo įteiktos Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos atminimo dovanėlės. Padėkos įteiktos ir renginio organizatorėms. Gera bendradarbiauti, pasimokyti vieniems iš kitų, puoselėjant tikrąsias vertybes.
Mokytoja Janina Grigutienė

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *