Kredito unija „Prienų taupa“ saugo klientų pasitikėjimą

Kovo 30 dieną įvykusiame pakartotiniame kredito unijos „Prienų taupa“ ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime buvo išklausytos Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos, Paskolų komiteto ataskaitos, metinės finansinės ataskaitos už 2017 metus, paskirstytas pelnas, perrinkti valdymo ir priežiūros organai, patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai, apsvarstyti kiti darbotvarkės klausimai.


Stebėtojų tarybos pirmininkės Onos Račkienės teigimu, kredito unija „Prienų taupa“ kitų metų spalį minės veiklos dvidešimtmetį. Tai, kad per šį laikotarpį unija išaugino narių skaičių nuo 50 -ties iki pusketvirto tūkstančio, liudija ir apie narių pasitikėjimą unijos veikla, ir apie jos darbuotojų kompetenciją bei atsakomybę už galimos finansinės rizikos kontrolę. Tai, kad KU narių nuosavybė valdoma patikimai, laikantis nustatytų teisės aktų, patvirtino ir atlikta vidaus audito ataskaita.
Kredito unijoje dirba 9 darbuotojai, veikia trys nutolusios kasos Stakliškėse, Jiezne ir Veiveriuose. Mažinant išlaidas, pernai rudenį uždaryta nuostolinga kasa Balbieriškyje, jos funkcijos perduotos centrinei kasai.
2017 metų pabaigoje kredito unijos nariais buvo 3523 fiziniai ir 113 juridinių asmenų. Per 2017 metus jų skaičius išaugo 51 nariu. Didžiausią dalį indėlininkų sudaro vyresnio amžiaus žmonės (nuo 65 metų – 36 proc.), todėl keliamas uždavinys pritraukti daugiau jaunimo, kuris garantuotų veiklos tęstinumą. Iškilo poreikis atnaujinti KU registrą, nes yra mirusių asmenų, o kai kurie nariai neatnaujinę asmens ir kontaktinių duomenų.
Kaip sakė KU „Prienų taupa“ valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė, 2017 metais Valdyba posėdžiavo 52 kartus, svarstė prašymus dėl naujų narių priėmimo, paskolų suteikimo, kredito limito kreditinėje kortelėje suteikimo ar pratęsimo. Buvo svarstyti ir patenkinti narių prašymai atidėti paskolų grąžinimo terminus, pakeisti užtikrinimo priemones, paskolos paskirtį, taip pat peržiūrėti paskolų vertinimo rezultatai ir kt. 2017 metais valdyba patvirtino atnaujintus vidaus veiklą reglamentuojančius dokumentus.
Jos teigimu, KU „Prienų taupa“ finansiniai rodikliai buvo geri, ji vykdė visus Lietuvos banko nustatytus normatyvus: likvidumo, kapitalo pakankamumo, maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui nuo unijos kapitalo bei paskolos padengimo likvidžiu turtu.
2017 metų pabaigoje kredito unijoje buvo sukaupta per 7 mln. 027 tūkst. eurų indėlių, per metus jų suma išaugo daugiau nei 396,5 tūkst. eurų.
Paskolų portfelis metų pabaigoje sudarė 4 mln. 846 tūkst. eurų. Per metus paskolos išaugo 189, 3 tūkst. eurų, vidutinė paskola siekė 13 tūkst. eurų, didžiausia – 105 tūkst. eurų. Pinigai skolinami už užstatą nekilnojamuoju turtu.
2017 metų pabaigoje investicijos į Valstybės vertybinius popierius sudarė 0,9 mln. eurų. Per metus gauta 52, 2 tūkst. eurų pelno. Visuotinio susirinkimo nariai pritarė, kad didžioji dalis pelno būtų skirta 2016 metų nuostoliams padengti, kita dalis atidėta į rezervą. Kitais metais planuojama uždirbti per 53 tūkst. eurų.
Kredito unija daug dėmesio skiria bankinių paslaugų prieinamumui ir kokybiškam klientų aptarnavimui. Turėdami kredito unijos mokėjimo korteles klientai grynuosius pinigus gali išsiimti visuose bankomatuose, išimti ir įnešti grynuosius pinigus „Perlo“ terminaluose. Taip pat veikia elektroninės bankininkystės sistema „i-Unija“, kurioje nuo 2010 m. galima susimokėti komunalinius ir kitus mokesčius, prisijungti prie Nacionalinės mokėjimo agentūros, VMI deklaravimo svetainių, vykdyti mokėjimo nurodymus, atsispausdinti sąskaitų išrašus ir kita, sudaryti terminuoto indėlio sutartį.
Kredito unijoje taikomi įkainiai nariams yra mažesni nei kitų regione esančių finansinių įstaigų.
Siekiant kuo plačiau viešinti kredito unijos teikiamas paslaugas, pritraukti naujų narių, tinkamai aptarnauti esamus, buvo papildyta ir atnaujinta informacinė medžiaga kredito unijoje: bukletai, plakatai, kalendoriai. Unijos darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose ir mokymuose.
Kredito unija rėmė įvairias šventes, socialinius projektus, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su krepšinio klubu „Prienai“.
2017 metais kredito unijos „Prienų taupa“ valdybą sudarė penki asmenys: Violeta Kirlienė (pirmininkė), Juozas Kursevičius, Angelė Martusevičienė, Ona Oleškevičienė ir Alvydas Radvila. Šie žmonės perrinkti į Valdybą ir šiemet. Stebėtojų taryboje, kuriai ir toliau vadovaus Ona Račkienė, pasikeitė tik vienas narys: vietoje Vilmos Kazlauskienės dirbs Agnė Ramanciuškienė. Paskolų komitetas išliko tos pačios sudėties, jo pirmininkės pareigas eis Ona Kascenienė.
Susirinkimo dalyviai visus reikiamus sprendimus priėmė beveik vienbalsiai, galbūt todėl, kad patyrę specialistai, administruojantys ir kontroliuojantys kredito unijos veiklą, jų akyse išlieka svarbiu pasitikėjimo „Prienų taupa“ ir jos veiklos tęstinumo garantu. Kredito unijos „Prienų taupa“ administracijos vadovas Rimantas Slavinskas džiaugėsi, kad kredito unija dirba stabiliai, yra moki, vykdo visus Lietuvos banko nustatytus rodiklius. Taip pat buvo pažymėta, kad nuo 2018 metų visos Lietuvos unijos dirba pagal kryžminių garantijų sistemą – tai reiškia, kad bet kurios unijos bankrotas tampa neįmanomu, nes visos unijos privalės gelbėti uniją, kuriai grės nemokumas..
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *