Jaučia nerimą dėl pieno kainų ir melioracijos

Gal darbus pradėti paraginęs pavasariu padvelkęs oras ir A. Stulginskio žemės ūkio universitete prasidėjusi paroda „Ką pasėsi“, o gal ir kokios kitos asmeninės priežastys daliai Prienų ūkininkų sąjungos narių praėjusį penktadienį sutrukdė atvykti į ataskaitinį susirinkimą. Tad neesant kvorumo, iš jo darbotvarkės buvo išbrauktas tarybos veiklos ataskaitos svarstymas, nes sprendimui jai patvirtinti reikalinga dauguma. Ataskaita bus aptariama, kaip ir buvo skelbta, balandžio 6 dieną vyksiančiame pakartotinai šaukiamame susirinkime, o penktadienio susitikimą ūkininkai paskyrė diskusijai apie pieno supirkimo kainas ir melioracijos problemas.

Ūkininkų susirinkime dalyvavę „Prienų – Birštono Vytauto“ krepšinio klubo direktorius Adomas Kubilius ir klubo sporto direktorius Vilius Vaitkevičius kvietė ir ūkininkus tapti klubo rėmėjais. Nuotraukoje jie – su Prienų ūkininkų sąjungos tarybos nariu Rolandu Aleksandravičiumi.

Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko Martyno Butkevičiaus teigimu, šiandien pieno gamybos sektorių pirmiausia žlugdo agresyvi perdirbėjų politika. Perdirbėjams „rankas atrišo“ dar ministraujant Virginijai Baltraitienei priimtas Pieno įstatymas, suteikiantis galimybę stambiems pieno gamintojams mokėti daugiau, nei mažesniems pieno statytojams. Perdirbėjai taip pat išnaudoja ūkininkų vienybės stoką, susiskaldymą. Pasak M. Butkevičiaus, apmaudu, jog kai kurie pieno gamintojai dar nesuvokia to, kad net ir su 100 karvių likę vieni jie bus nereikalingi.
Jam antrino ir Pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis, kurio manymu, padėtį pieno sektoriuje galėtų išgelbėti grįžimas prie kainų reguliavimo rinkos. Kitu atveju, Lietuvos pieno gamintojams bus sunku, o, ko gero, ir neįmanoma konkuruoti su Olandijos, Lenkijos, Naujosios Zelandijos ir kitų pieno gamybą didinančių šalių ūkininkais. Juk ne kur kitur, o į kaimyninę Lenkiją sparčiai „keliauja“ lietuviškos karvutės. Kaip pastebėjo J. Vilionis, vien tik per du šių metų mėnesius lenkai išsivežė 1400 karvių, 2800 telyčių, iš Lietuvos išdardėjo ir autovežiai su 12000 veršelių.
J. Vilionis atkreipė dėmesį ir į tai, kad, bandydama švelninti situaciją, valdžia siūlo kurti Rizikų fondą, kuriame sukaupti pinigai būtų skirti paramai krizių ir kitais atvejais. Pasak Pieno gamintojų asociacijos pirmininko, fondo kūrimas pasiteisintų tik tuomet, jeigu į jį savo dalį pervestų ne tik ūkininkai, bet ir prekybininkai, perdirbėjai bei vyriausybė. Apie tai diskutuojama ir neseniai įkurtos Žemės ūkio maisto tarybos, kuriai priklauso ir Pieno gamintojų asociacija, kartą per mėnesį vykstančiuose susitikimuose su žemės ūkio ministru bei įvairių tarnybų vadovais ir specialistais. Vyksta aktyvios diskusijos ir dėl tikslinės bei valdų modernizavimo programoms skirtų lėšų prioritetų bei lėšų vykdomiems projektams kompensavimo tvarkos.
M. Butkevičiui pasiūlius, buvo nutarta kreiptis į žemės ūkio ministrą ir Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininką dėl nepalankios situacijos pieno sektoriuje, nes pasekmės bus labai skaudžios. Ypač tai palies smulkius, šeimos ūkius, kurie ir dominuoja mūsų krašte.
Dar viena aktuali problema, kuri ypač išryškėjo praėjusiais metais lietingų orų metu, tai – susidėvėję melioracijos įrenginiai, neprižiūrėti ir netvarkomi melioracijos grioviai. Susirinkime buvo diskutuojama apie tai, kad valstybės skiriamų pinigų melioracijos darbams tikrai neužteks, todėl siūloma jų skirti ir iš Prienų rajono savivaldybės Kaimo rėmimo fondo. Jam šiemet skirta daugiau nei pernai – 50 000 eurų, tačiau, komiteto pirmininko M. Butkevičiaus, o ir susirinkime dalyvavusių ūkininkų nuomone, vis tiek per mažai, todėl nutarta kreiptis į Prienų rajono savivaldybės merą ir tarybą dėl papildomų lėšų melioracijos kanalų priežiūrai ir smulkiems remonto darbams atlikti. Pasak ūkininkų vadovo, tam būtų galima panaudoti ir dalį žemės mokesčio, kurio, Registrų centrui perkainavus žemes, bus surenkama daugiau.
Susirinkime dalyvavusio mero Alvydo Vaicekausko nuomone, mokestis už žemę dažniausiai suplaukia lapkričio mėmesį, todėl tikėtis biudžeto pajamų padidėjimo vasarą vargu ar galima tikėtis. Jis taip pat kvietė ir pačius ūkininkus daugiau prisidėti prie melioracijos įrenginių priežiūros. Pasak mero, būtų gera paspirtis, jeigu atsirastų ūkininkas, turintis melioracijos įrenginių bei griovių priežiūrai reikalingą techniką ir patalkintų šiuose darbuose. Jam tai būtų ir papildomas pajamų šaltinis.
Kartu meras sutiko ir su ūkininkų siūlymais griežtinti kontrolę melioracijos, kelių tvarkymo bei elektros linijų renovacijos darbus vykdantiems rangovams, kurie dirba labai neatsakingai, sugadindami kelius, palikdami nesutvarkytas pakeles, į ūkininkų laukus suverstas iškastas žemes, nupjautas šakas ir kitas šiukšles. A. Vaicekauskas kvietė ir pačius ūkininkus būti reiklesniems ir apie pastebėtus pažeidimus pranešti savivaldybės specialistams.
Diskutuojant dėl kelių Stakliškių seniūnijos ūkininkai priminė ir apie pažadus suremontuoti Sudvariškių kelią, kuris tapo beveik nepravažiuojamas. Meras juos patikino, kad, jeigu buvo sutarta, tai bus ir padaryta.
Taigi nors sąjungos veiklos ataskaita ir nebuvo aptariama, bet diskusijos rūpimais klausimais buvo aktyvios. Ūkininkai turėjo progos susitikti ir su „Prienų – Birštono Vytauto“ krepšinio klubo vadovais, kurie padėkojo jau remiantiems komandą ūkininkams ir pakvietė prie jų prisijungti ir kitus.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *