In memoriam Birutė Bernadeta Railaitė – Grižienė 1931 – 2018

Kad išpuošė diena:
Rankas – gėla,
Pečius – skarotu nuovargiu,
Širdy ji abejonę pamerkė –
lyg gėlę vazoje.
Sukaustė kojas pančiais negalios,
O mintį ji apkarstė netikėjimo karoliais.
Jaučiu, kaip traukiuos nuo savęs…

Amžinasis gyvenimo medis vis meta savo lapus, kad jų vietoje užaugtų kiti. Toks tas gyvenimas: kažkada atvedęs, pavasariui bundant jis Amžinybėn išsivedė Birutę Grižienę – dar vieną Jiezno krašto vaikų mokytoją.
Savo gyvenimo takelį Birutė Railaitė – Grižienė pradėjo 1931 metų rudenį vaizdingoje Aukštaitijos žemėje. Charakterio bruožus ir savybes, kurių prireiks gyvenime, formavo gausi, draugiška, giliai religinga ir patriotiška tėvų ūkininkų šeima, skaudžiais karo ir pokario metais išgyvenusi sunkią benamio dalią, šeimos narių žūtį, tremtį, nesibaigiantį nerimą dėl gyvųjų likimo. Baigusi Čerelių pradinę mokyklą, Birutė mokėsi Šėtos progimnazijoje, Panevėžio II mergaičių gimnazijoje, vėliau baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Dar besimokydama institute pradėjo dirbti lietuvių kalbos mokytoja, tad į Jiezną 1960 m. atsikėlė, jau turėdama kelerių metų darbo patirtį ir nuo tada daugiau kaip tris dešimtmečius mokė Jiezno krašto vaikus lietuvių kalbos ir literatūros.
Darbuojantis Jiezne, Mokytojos profesinis talentas skleidėsi kaip gėlės žiedas. Ji pati sakė, kad tai buvo prasmingiausias jos gyvenimo etapas, nes pedagoginis darbas mokykloje sutapo su asmenine branda. Taip ir norisi cituoti velionės mintis: ,,Branginu vaiko artumą ir siekiu jo. Ir mokomajame, ir auklėjamajame darbe vadovaujuosi principu: remtis gėriu, kurio turi kiekvienas vaikas“, ,,Niekada neužmirštu, kad mane likimas pastatė tarp literatūros ir jauno žmogaus. Todėl kartais save lyginu su kukliu scenos apšvietėju, kuris prožektoriumi ištraukia iš tamsos aktoriaus veidą, rankas ar kokią kitą scenos detalę. Ką apšviesiu aš, tą ryškiai pamatys ir vaikai. Ir kokia šviesa apšviesiu, gal taip ir išgyvens. Ir viliuosi: nesuprato šiandien, gal suvoks kada nors – po dešimties ar dvidešimties metų…“
Taip ir ėjo gyvenimas – klasę po klasės, kartą po kartos vedant žmogaus pažinimo takeliu. Kai kam kūrybinės akimirkos pamokoje ar literatų būrelyje atvėrė spalvingą poetinį pasaulį, o kai ką palydėjo ir iki svaigios eilėraščio erdvės. Į knygas klostėsi ir pačios Mokytojos mintys: prisiminimais („Mano Čereliai“), eilėraščiais („Kaip man jus apkabinti“). Raukšlelėmis ir sidabru, nesuskaitomais garbės raštais ir kitais oficialiais darbo įvertinimais, nesibaigiančia mokinių ir jų tėvų padėka ir pagarba klojosi gyvenimo patirtis ir išmintis.
Kaišiadorių vyskupui J.Matulaičiui pakvietus, nuo 1991 m. B.Grižienė aktyviai darbavosi Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre: buvo pirmoji šio centro vedėja, vadovavo Katechetų rengimo mokyklai Kaišiadorių vyskupijoje, organizavo seminarus, tikybos mokytojų dvasinio ugdymo programas, koordinavo tikybos dėstymą vyskupijos bendrojo lavinimo mokyklose, šešerius metus vadovavo Kaišiadorių vyskupijos Caritas centrui. Jos iniciatyva Kaišiadorių vyskupijoje įkurta katalikiška organizacija „Vilties tiltas“. Ir vis rašė: gimė mąstymai kiekvienai dienai pagal Šv. Rašto ištraukas „Vilties kelyje“, parengta monografija ,,Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis“. Ne veltui 2007 m. B.Grižienė buvo apdovanota Popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklu – apdovanojimu Už Bažnyčią ir Popiežių (lot. Pro Ecclesia et Pontifice). Šiuo apdovanojimu pagerbiami tikintieji pasauliečiai už reikšmingus darbus bei nepaprastą stropumą Bažnyčios darbo baruose.

Glaudžias prie lango
Vakaras.
Į violetinę skarą
Įsupa mažą širdį:
Nebespurdėk,
Nutilk.
Grįžta žodžiai į lūpas
Tie, kurių nepasakėme,
Priekaištu grįžta
Meilė, mirusi
Pakely.
Ko jūs, sušalę pirštai,
Glaudžiate delnus maldai?
Ko jūs, išgąsdinti žodžiai,
Išsirimuojat giesme?
Klaupkim,
Tikėkim,
Prašykim –
Guoskime sąžinę:
Galgi?
Gal apsiverks akmenėlis
Ryto šaltinio
Dugne? (B.Grižienė)

Tebūna lengva Jums, Mokytoja, Lietuvos žemelė. Nuoširdi užuojauta artimiesiems.
Jiezno gimnazijos bendruomenė

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

1 komentaras

  1. Skaudi netektis,kuriems dėstė ši pedagogė-eruditė-intelektualė.

Komentuoti: Rūta Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *