Birštono kurorto reklama tarpukariu

Birštono kurortas buvo plačiai reklamuojamas nepriklausomoje Lietuvoje, masinėse informacijos priemonėse. Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi tai įrodantys dokumentai, mikrofilmai. Visų pirma, tai – naujienų agentūros ELTA platinami pranešimai po žinių.


ELTA – nacionalinė Lietuvos naujienų agentūra, įkurta 1920 m. balandžio 1 d. Kaune. 1919 m. šveicaras Juozas Eretas (1896-1984), dirbęs spaudos specialistu prie Lietuvos misijos Berne, buvo pakviestas dirbti Užsienio reikalų ministerijoje(URM) patarėju ir koordinuoti Lietuvos informacijos biurų kitose šalyse darbą. Užsienio reikalų ministro Augustino Voldemaro įsakymu J. Eretas nuo 1920 m. kovo 8 d. paskirtas Lietuvos telegramų agentūros ELTA redaktoriumi (ELTA iššifruojama kaip Ereto Lietuvos telegramų agentūra). Dėl informacijos perdavimo būdo dauguma to meto naujienų agentūrų vadinosi telegramų agentūromis. ELTA buvo URM Informacijos skyriaus, nuo 1920 m. balandžio 1 d. – Informacijos departamento padalinys. Štai koks jos pranešimas apie Birštono kurortą išspausdintas 1936 m. liepos 9 d.:
„Lietuvoje yra vienų vienas tikras gydomų šaltinių kurortas – Birštonas. Bet užtat Birštono vandenų sudėtis yra tokia laiminga, jog leidžia gydyti daug įvairių ligų, kurias užsieniuose reikėtų gydyti daugely vietų. Birštono kurorte sėkmingai gydoma: reumatą, mažakraujystę, visokius vidurių sukrikimus, chirurgiškus sąnarių susirgimus, moterų, nervų, širdies, kraujo indų, kepenų ir kitas ligas. Be to, Birštonas savo grožiu ir vietos sveikumu galėtų varžytis su garsiausiais užsienių kurortais. Birštone daug nelauktų pramogų. Puikus išlaikymas Birštono kurorto svetainėje kainuoja 4 lt. 50 ct. į dieną.“
1936 m. liepos 14 dieną ELTA skelbė: ,,Lietuvoje yra daug puikių vasarojimo vietų, tačiau jei kam reikia per atostogas pailsėti, sustiprinti sveikatą ar net pasigydyti, tam Lietuvoje yra vienintelė vieta – Birštono kurortas. Birštono grožis yra garsus, jo pramogos – retos kur kitur surasti užsieniuose, išlaikymas / į dieną 4 litai 50 centų/ puikus ir sveikas. Be to, kiekvienas vasarotojas, kasdien Birštone gerdamas Vytauto šaltinio vandenį, grįžęs namo juste pajus, įsitikins, kas reiškia tikros atostogos, tikroje vasarojimo vietoje. Ar karšta, ar lietus, per atostogas reikia ilsėtis, džiaugtis ir semtis sveikatos. Tokia vasarvietė, kurios gausios pramogos niekad nesibaigia esant bet kokiam orui, yra Birštono kurortas. Birštono parkas ir miškai yra tokie didingi, jog juose jokie karščiai nebaisu; o per lietų didelės, puikios Birštono sanatorijų verandos su patogiais foteliais ir erdvi Birštono kurorto svetainė, kur svečius nuolat linksmina orkestras, – teikia vasarotojams vis naujų pramogų. Jei be Birštono kurorto patogumų, svajingų jo apylinkių, pramogų ir gardžių valgių, kam reikia dar pasigydyti, tas garsiu Birštono šaltinių vandeniu, prityrusių Birštono gydytojų prižiūrimas, gali ten išgydyti reumatą, mažakraujystę, vidines, moterų, širdies, nervų ir kitas ligas. Kambarys su visu išlaikymu Birštono kurorte vidury sezono kainoja nuo 170 litų į mėnesį.
Kur geriausias miškas? Kur malonu maudytis? Kur gražiausia vieta? Kur daugiausia pramogų? Kur gražūs kambariai? Kur gardžiausiai maitina? Kur pigu?- šitokių klausimų dabar visur daugiausia išgirsi… Bet nesirūpinkit. Lietuvoje yra tokia vieta, kuri į visus tuos klausimus gali drąsiai atsakyti: – Čia visa tai rasite! Ta vieta tai Birštono kurortas. Kadangi yra žmonių, dar nevasarojusių Birštono kurorte, tai pranešame jiems, kas per vieta yra tas Birštono kurortas. Visas kurortas stovi gražiame sausame parke, kurs su savo Vytauto kalnu yra viena maloniausių pasivaikščiojimo vietų. Parke grėžia dūdų orkestras, kurorto svetainėje – jazz – bandas. Pro parką plaukia gražusis Nemunas, kurs aplink Birštoną rangosi svajingomis kilpomis. Kitoje pusėje Nemuno tyso dideli, reti savo grožiu pušynai. Į kuriuos vasarotojai kilnojami keltuvais. Garsios Birštono apylinkės, geriau negu bet kurios kitos tinka iškyloms daryti, o pačiame Birštono kurorte daug įvairiausių pramogų.
Bet užvis smagiausia Birštono kurorte. Nes nei tokių miškų, nei laukų, nei upių niekur kitur Lietuvoje nėra. O be to, Birštone yra garsūs mineraliniai šaltiniai, kurie puikiausiai išgydo daugelį ligų, ir Birštono kurorte dar patogu gyventi, daugybė visokių pramogų, gardūs, sveiki valgiai ir, įsidėmėkite – gyvenant Birštono kurorte visi tie malonumai visai nebrangiai kainoja. Tad kas pasirenka Birštono kurortą, tas nieko nerizikuoja.“
Kaip tuomet rašė ELTA: ,,Miesto pramogos dabar jau mūs nebevilioja, nes pati gamta pagaliau išskleidė visą savo žalumą ir teikia mums tokių vaizdų, kokių niekas kitas neparodys. Ne visi, kas rengiasi džiaugtis puikia Lietuvos gamta, žino kur ta vieta, kur ji puikiausia. Tad kas birželio mėnesį važiuoja atostogų, tam patartina važiuoti į vienintelį, ir puikų, mūsų kurortą Birštoną: Birštone jam išgydys kiekvieną jo sveikatos trūkumą, gyvenimas ten pigus, o gamta ten visada šventadieniškai pasipuošusi. Bet kur vykti tiems, kurie atostogų važiuos vėliau, o dabar laisvomis dienomis nori gėrėtis gamta ir kartu stiprinti savo sveikatą? Gražių ir sveikų vietų Lietuvoje yra daug, bet besirenkant reikia susirasti tokią, kur sausa, kur gamtos vaizdai labai įvairūs, nes tik tokie be perstojo teikia malonumą; kur yra pušynai, rami upė ir lapuotas parkas, nes tik ten jis suras visus mūsų giesmininkus ir visų skambiausiąjį – mūsų lakštingalą. Jei tokioje vietoje dar galima pasimaudyti, pasiirstyti, pažaisti tenisą ar kitą žaidimą, skaniai pavalgyti, pašokti, patogiai išsimiegoti ir svarbiausia už visa tai pigiai užmokėti – tokia vieta yra ideali. O tokia vieta yra Lietuvoje ir, be to, visai lengvai pasiekiama; ji yra ten, kur Nemunas rangosi svajingomis kilpomis, kur įspūdingi Verknės upės krantai ir slėniai kiekvieną žmogų žiūrovą gaubia mūsų senovės romantika, ji yra Birštone. Birštono kurortas jums teikia tai, ko jokioje kitoje vietoje nerasite“.
Labai nuotaikinga ir įdomi Birštono kurorto reklama įgarsinta ir Kauno radiofone.
Valstybės radiofono redakcija ir studija pradėjo veikti 1926 m. Kauno radijo stotyje, veikusioje Žaliakalnyje. 1926 m. gegužės 13 d. Lietuvos žinios skelbė: „Kauno galingoji radijo stotis, pradedant nuo gegužės mėn. 12 d. kurį laiką kasdien (išskyrus šventadienius), 7 val. vak. darys bandymus, kurių metu bus perdavinėjamos lietuviškai radijo telefonu įvairios pasaulio ir vidaus žinios. Turintieji radijo priimtuvus galės tų žinių klausytis. Bangos ilgumas – 2000 mtr.“. 1926 m. birželio 12 d. 19 valandą Kauno radijo stotis pradėjo transliuoti nuolatinę radiofoninę programą. Ši data yra laikoma radiofonijos Lietuvoje pradžia, veikė iki 1944 metų.
Šioje laidoje kalbasi du pažįstami pašnekovai:
„- Palauk, palauk, Juozeli! Kur taip bėgi?
– Važiuoju į Romą.
– Kur?
– Taip, į Romą. Matai aną dieną sutikau vieną seną draugą. Vienas kitą vaikščiot mokėme. Paskui kartu dirbome – jis dirbo, aš pinigus ėmiau, – labai malonu buvo. Geri draugai, žinai. Kiekvienu kąsniu dalijomės – jis savo kando, o aš jo, ir gerai sugyvenome. Tai, žinai, jis man papasakojo savo vargus, ir iš jų pamokymas toks, jog visi keliai į Romą veda. Tai kam man dar klaidžioti? Gavau atostogų ir važiuoju į savo Romą.
Na tai tas tavo draugas matyt tikrai yra senas, jei taip mano. Dabar visi keliai jau į Adis Abebą veda, o pati Roma pirmoji susirado sau kelią į ją. (1935- 1941 m. Etiopija buvo okupuota Italijos, – A.S.). Tai kam tau važiuoti į Romą, jei jai pačiai pas save nepatinka?
O, ne ! Aš ne apie šitą Romą kalbu. Mano Roma yra tik metafora. Bet geriau paklausyk, ką jis man pasakė. Nuo to laiko, kai mudu persiskyrėme, jis biesa, susitaupo nemažai pinigų. Tai žinai, nuvažiuodavo ir šen ir ten, per atostogas gyvendavo visuose kurortuose, pabuvojo ir užsieniuose, iš ten kontrabanda importavo visokių ligų, ir teko jam vargšui, susirūpinti tuo, kur jas Lietuvoj išgydyti.
Ir žinai ką? Jis išsigydė ir surado atostogoms puikiausią vietą. Pasirodo, čia pat, po nosim yra kurortas, kurio gamta svajinga, gydomi vandenys vieni geriausiųjų Europoje, o jis kaži kur švaistė be manęs sveikatą ir pinigus. Šis viskas pusdykiai: žmogus vos plikės neišsirovė iš apmaudo. Ir aš dabar pats įsitikinau, kad jo tiesa. Brolyti, sakau tau, jei ieškai sveikatos, gamtos grožio, romantikos, malonumų, pramogų, gero valgio ir pigumo, važiuok,- žinai kur? Į Birštono kurortą !
Atsimink, kad visi atostogaujančio lietuvio keliai veda į Romą – arba, į Birštoną !
Angelė Sabaliauskaitė
Birštono muziejaus
vyr. fondų saugotoja

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *