„Turime bažnyčią“

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dienos išvakarėse Balbieriškyje pašventinta (konsekruota) nauja Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Titulą ji paveldėjo iš senosios, sudegusios 2013 m. rugpjūčio aštuntosios naktį. Prieš 500 metų įkurtoje parapijoje tai – jau penktoji bažnyčia. Iškilmėms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, drauge meldėsi arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Juozapas Matulaitis ir kelios dešimtys kunigų.


„Esame įvykusio stebuklo liudytojai, – sakė Balbieriškio parapijos klebonas kun. fil. lic. Remigijus Veprauskas, – nelengvu metu gyvendami geros valios žmonės susitelkė kilniam tikslui, visų tikinčiųjų, rėmėjų ir Dievo pagalbos dėka turime bažnyčią“.
Palyginti su senąja Balbieriškio dvibokšte medine bažnyčia, naujoji mažesnė, mūrinė, vienbokštė, tačiau joje įrengtas geoterminis šildymas, šiuolaikiška įgarsinimo ir gaisrosaugos sistema, patogūs suolai. Didįjį altorių papuošė dailininko Broniaus Rutkausko sukurtas paveikslas, kuriame pavaizduota Švč. Mergelė Marija su rožiniu ir medžių ūksmėje senieji maldos namai, tarnavę 1888 – 2013 m. Į bažnyčios bokštą įkeltas solidaus skambesio varpas, iš toli matomas ir naktį apšviečiamas laikrodis. Bažnyčią projektavo kaunietis architektas Vilius Urbonas, statė „Archis“ bendrovė, darbams vadovavo Jonas Urbonas, pagrindinis statybų rėmėjas – informacinių technologijų UAB „Teltonika“ vadovas Arvydas Paukštys su šeima ir jo bendrovės darbuotojai. Parapijos klebono teigimu, naujoji bažnyčia kainavo apie milijoną eurų.
Iškilmių pradžioje su Balbieriškio bažnyčių istorija supažindino istorikas Vitas Rymantas Sidaravičius, konsekravimo iškilmių eigą komentavo kun. Virginijus Veprauskas. Simbolinį įkurtuvių raktą bažnyčios statytojas J. Urbonas įteikė vyskupui R. Norvilai, o šis perdavė parapijos vadovui kun. R. Veprauskui. Po bendros maldos ir specialaus ritualo vyskupas Rimantas Norvila pašventino vandenį, kuriuo vėliau apšlakstė sakyklą, altorių ir visą bažnyčią. Paskui šventaisiais aliejais nuvalytas altorius ir patepti keturiuose bažnyčios kampuose esantys kryžiai. Įnešus smilkalų indą, jį pašventinus, buvo pasmilkytas ne tik altorius, bet ir visa bažnyčios erdvė. Tuomet prasidėjo pamaldos. Žodžio liturgija buvo skirta neeilinei progai. Bažnyčia minėta kaip uola, ant kurios žmogus stato savo dvasinį gyvenimą, prisimintas Lietuvos nepriklausomybės šimtmetis, minėtas Vasario 16 -osios Akto signataras kun. Justinas Staugaitis, palikęs pėdsaką Balbieriškio bažnyčios istorijoje. Bendra malda su iškilmėms pritariančio bažnyčios choro, vadovaujamo vargonininkės Valės Gustaitienės, giesmėmis, truko beveik tris valandas, tačiau neprailgo. Atrodė, jog sausakimša bažnyčia alsuoja vienu ritmu.
Konsekracijos iškilmių metu pagrindiniam bažnyčios statybos rėmėjui Arvydui Paukščiui ir jo šeimai buvo įteiktas Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinio palaiminimo dokumentas, taip pat naujosios Balbieriškio bažnyčios maketas, pagamintas 3D technologija. Tokie pat atminimo ženklai (naujosios bažnyčios maketas) įteikti bažnyčios architektui Viliui Urbonui, varpą dovanojusiam Robertui Seiliui, verslininkui Antanui Kavaliauskui, Veiverių klebonui kun. Kęstučiui Vosyliui, Prienų r. merui Alvydui Vaicekauskui, LRT televizijos žurnalistei Rūtai Lankininkaitei. Iškilmių komentatoriui kun. V. Veprauskui pakvietus, buvo pasirašytas bažnyčios konsekravimo aktas. Jo tekste rašoma: „2018-aisiais mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus metais kovo 3 dieną Popiežiui Pranciškui valdant Katalikų bažnyčią, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metus, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila konsekravo Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčią ir altorių“. Aktą pasirašė konsekravimo iškilmėms vadovavę vyskupai, kunigai, bažnyčios statytojai, rėmėjai, Seimo nariai Andrius Palionis ir Vytautas Kamblevičius, Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigados generolas Valdemaras Rupšys, Prienų r. meras Alvydas Vaicekauskas, vicemeras Algis Marcinkevičius, Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, beveik septynis dešimtmečius septyniolikai parapijos klebonų zakristijonu tarnavęs devyniasdešimtmetis Stasys Gustaitis ir kiti.

Justinas ADOMAITIS

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *