Pagerbti Lietuvos savanoriai

1918 metais Lietuvai paskelbus valstybės Nepriklausomybę buvo reikalinga ir šalies gynyba. Lietuvos vyriausybė paskelbė ir pradėjo kurti savanorių karių kariuomenę. 1919 metais Lietuvos savanorių kariuomenę sudarė apie 25000 karių.
Kariams savanoriams buvo prižadėta žemės valdos. Vyko didžioji žemės ūkio reforma, kurios vykdymui vadovavo mūsų krašto žmogus žemės ūkio ministras prelatas Mykolas Krupavičius. Buvo dalinama dvarų žemė, kurią vyriausybė ir skyrė savanoriams.

.

Balbieriškio seniūnijos Vaivos kaimas taip ir susikūrė, savanoriams išdalinus Liudvikavo dvaro žemes. Taip pat buvo dalinamos ir kitų Balbieriškio dvaro palivarkų žemės, todėl tame krašte tuo laiku gyveno nemažai savanorių šeimų.
Vasario 19 dieną Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininko Alfonso Vitkausko iniciatyva buvo paminėti ir pagerbti bendruomenės kaimuose gyvenę savanoriai. Sąrašas gavosi netrumpas. Tai – Lietuvos savanoriai, gimę ar gyvenę bendruomenės „Vidupis“ kaimuose: Aleksas Abramavičius, gimė Žiūronių k.; Jonas Bosikas, gyveno Ąžuolų k.; Pijus Galinauskas, gyveno Vaivos k.; Stasys Krutulis, gimė Mackių k.; Adomas Parulis, gimė Rudžiakampių k.; Stasys Paulauskas, gyveno Ąžuolų k.; Petras Samuolis, gyveno Vaivos k.; Juozas Stiklakis, gyveno Vaivos k.; Antanas Strolys, gyveno Vaivos k.; Kostas Zigmantas, gyveno Vaivos k. – Vyties Kryžiaus kavalierius; Jonas Mekionis, gyveno Vaivos k. – Vyties Kryžiaus kavalierius.
Balbieriškio parapijos koplyčioje kunigas Remigijus Veprauskas šių savanorių paminėjimo intencija aukojo šv. Mišias. Pamaldose dalyvavo bendruomenės kaimų gyventojai, Lietuvos savanorių artimieji, Balbieriškio miestelio gyventojai. Iš Alytaus atvyko mokytoja Antanina Urmanavičienė su savo vyru, buvusiu partizanų ryšininku, ir Lietuvos savanoris puskarininkis Kęstas Bartkus. Į Alfonso Vitkausko organizuotą Lietuvos savanorių paminėjimą ir pagerbimą taip pat atvyko delegacija iš Seinų: tai – Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius, Eugenija Pakutkienė, Birutė Roglienė ir Lastauskų šeima.
Buvo uždegtos žvakės ir padėta gėlių ant savanorių kapų Balbieriškio parapijos kapinėse ir prie paminklo Lietuvos savanoriams Balbieriškio miestelyje.
Po pamaldų vėl buvo aplankytas paminklas savanoriams, sugiedotas Lietuvos himnas. Žvakes prie paminklo uždegė ir gėlių padėjo svečiai iš Seinų bei pamaldų dalyviai. Reikia paminėti, kad bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas prieš renginį buvo nuvykęs į Gudelius (Marijampolės r.) ir uždegė žvakę Gudelių kapinėse ant Lietuvos savanorio Juozo Stiklakio kapo.
Miestelio valgykloje dalyvių ir svečių laukė istorikas Rymantas Sidaravičius, kuris glaustai, bet išsamiai apžvelgė Lietuvos šimtmečio kelią. Po pietų renginio dalyviai dar pagerbė savanorio, Vyties Kryžiaus kavalieriaus Volfo Kagano atminimą. Šlamant vėjyje lietuviškos trispalvės šilkui prie paminklo Volfui Kaganui buvo uždegtos žvakės ir padėta gėlių.
Visi šios paminėjimo ir pagerbimo šventės dalyviai buvo patriotiškai nusiteikę. Tegu būna visada gyvas atminimas žmonių, pasiryžusių savanoriais tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir ginti Lietuvos valstybę.
Scholastika Kavaliauskienė

Rubrikoje Vakar, šiandien, rytoj.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *