Išmokų vaikams įstatymo naujovės

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymas, kuriuo siekiama remti vaikus auginančias šeimas bei mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę.
Atkreiptinas dėmesys į šias naujoves:
1. Įteisintas išmokos vaikui mokėjimas, nevertinant šeimos (asmens) gaunamų pajamų: visiems vaikams iki 18 metų (jeigu mokosi – iki 21 m.) mokama 0,79 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio išmokos (30,02 Eur); šią išmoką turi teisę gauti ir globojami vaikai, nepriklausomai nuo globos formos;
2. Papildomai išmoka vaikui mokama:
a) jeigu šeimoje auga 1 ar 2 vaikai ir šeimos pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur):
* vaikui iki 2 metų amžiaus – 0,75 BSI dydžio išmoka (28,50 Eur),
* vaikui nuo 2 iki 18 metų (jeigu mokosi – iki 21 m.) – 0,4 BSI dydžio išmoka (15,20 Eur).
b) jeigu šeimoje auga 3 ir daugiau vaikų, aukščiau paminėto dydžio išmokos vaikui papildomai mokamos neatsižvelgiant į šeimos gaunamas pajamas.
3. Išmoką vaikui gali gauti šeimos (asmenys), niekur nedeklaravę gyvenamosios vietos; tokiu atveju išmoka mokama pagal šeimos (asmens) faktinę gyvenamąją vietą.
4. Įteisinta 8 BSI dydžio (304 Eur) periodinė išmoka įtėviams, įvaikinusiems vaiką; ši išmoka vienam iš vaiko įtėvių skiriama ir mokama 24 mėnesius, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įvaikinti įsigaliojimo dienos, ir neatsižvelgiant į įvaikinto vaiko amžių, bet ne ilgiau iki vaikui sueis 18 metų.
5. Griežčiau reglamentuojamas išmokos vaikui mokėjimas grynaisiais pinigais šeimoms (asmenims), patiriančioms riziką; savivaldybių tarybų įpareigotos nustatyti konkrečias tvarkas, kuomet išmokos atitinkama dalis bus teikiama ne pinigine forma.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus:

Kokio amžiaus vaikai gali gauti vaiko pinigus?
– Išmokų vaikams įstatymu įteisintas išmokos vaikui („vaiko pinigų“) mokėjimas visiems vaikams kaip universali išmoka – kiekvienam vaikui skiriant 0,79 BSI dydžio (30 eurų) išmoką nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai.
Kaip kreiptis dėl universalios išmokos vaikui?
– Pateikti prašymą išmokai gauti nuo 2018 m. sausio 1 d. galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Prisijungimas galimas trimis būdais: per el. bankininkystės sistemą, su mobiliu elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu. Kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui papildomų dokumentų teikti nereikia. Viešuose registruose esančią informaciją tikrina patys savivaldybės darbuotojai.
Prašymą išmokai gauti bus galima pateikti ir raštu savivaldybėje. Kartu reikėtų pateikti asmens dokumentą.
Asmenys prašymą išmokai gauti pateiks tik vieną kartą, ir išmoka bus paskirta iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinių mokymo įstaigų moksleivius), dėl tolesnio išmokos jam skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, turės kreiptis ir pateikti prašymą iš naujo.
Ar bus tikrinamos visų vaikų gyvenimo sąlygos?
– Gyvenimo sąlygos gali būti tikrinamos tik šeimose, susiduriančiose su socialine rizika, užtikrinant su šeima dirbančio socialinio darbuotojo pagalbą, kuriam rekomendavus bus parinktas vaiko poreikius užtikrinantis išmokos mokėjimo būdas.
Kada išmoka pervedama į sąskaitas?
– Sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir kitų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.
Ar reikia atidaryti atskirą sąskaitą vaikui?
– Nebūtinai, išmoka vaikui gali būti pervedama į vaiko tėvo ar motinos, globėjo (rūpintojo) vardu atidarytą banko sąskaitą. Išmoka taip pat gali būti išmokama bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje ar savivaldybės (seniūnijos) kasoje (jeigu kasa yra).
Ar gali kreiptis ne vien tėvas/mama, bet ir seneliai?
– Seneliai, paskirti vaiko globėjais (rūpintojais) Civilinio kodekso nustatyta tvarka, prašymą dėl išmokos vaikui turėtų teikti savo vardu. Seneliai, kurie faktiškai prižiūri vaiką, galės kreiptis dėl išmokos vaikui skyrimo, jeigu savivaldybės administracijai pateiks įgaliojimą atstovauti tėvams ir prašymą skirti išmoką vaiko tėvo ar motinos vardu.
Ar gali būti mokama išmoka vaikui, jeigu vaikas negyvena Lietuvoje?
-Vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, išmoka vaikui gali būti skiriama ir tuo atveju, jei vaikas gyvena Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje. Nustatant teisę į išmoką vaikui, savivaldybės administracijos darbuotojai kreipsis į kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalies ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingą įstaigą dėl papildomos informacijos gavimo ir kompetentingos valstybės nustatymo (t. y., kuri valstybė turės pirmenybę mokėti išmoką). Tokiu atveju sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo bus priimtas gavus atsakymą iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos. Pažymėtina, kad pagal reglamentus pirmumo teisę mokėti išmoką turi ta valstybė, kurioje vienas iš tėvų užsiima darbine veikla, nepriklausomai nuo vaiko gyvenamosios vietos. Tais atvejais, kai abu tėvai dirba skirtingose valstybėse, išmoką turėtų mokėti ta valstybė, kurioje gyvena vaikas.
Kai vaikas gyvena ne Europos Sąjungos šalyje, o, pavyzdžiui, Rusijoje ar Ukrainoje, išmokos šeimai mokamos pagal tos šalies, kurios teritorijoje gyvena vaikas, teisės aktus.
Kuris iš tėvų turi teisę gauti išmoką vaikui, nutraukus santuoką?
– Skiriant išmoką vaikui, svarbu atkreipti dėmesį, su kuriuo iš tėvų teismo sprendimu yra nustatyta vaiko (vaikų) gyvenamoji vieta. Išmoka vaikui bus mokama už tiek vaikų, kiek jų auga šeimoje. Pavyzdžiui, jeigu 2 vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu, o 2 – su mama, tai ir tėvas, ir mama turi teisę gauti išmoką už 2 vaikus. Tuo atveju, jeigu tėvas arba mama augina 2 vaikus iš ankstesnės santuokos ir 1 vaiką, gimusį naujoje santuokoje (arba sutuoktinė/sutuoktinis augina savo vaiką iš ankstesnės santuokos), tokia šeima turi teisę gauti išmoką vaikui kaip gausi šeima, t. y. už 3 vaikus.
Parengta pagal Birštono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informaciją

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *