Ministrui rūpi pajamų nelygybė, šeimų stiprinimas ir bendruomenių vaidmuo

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis kiekvieną penktadienį lankosi rajonuose, siekdamas geriau susipažinti su atskirų savivaldybių socialinėmis problemomis ir patirtimi. Sausio 19 dieną su darbo vizitu jis viešėjo Birštono ir Prienų rajono savivaldybėse, bendravo su merais, socialinėje sferoje dirbančiais darbuotojais, nevyriausybinių asociacijų atstovais, domėjosi teikiamomis paslaugomis šeimoms, neįgaliesiems, institucinės vaikų globos pertvarka, socialinei paramai skirtų lėšų panaudojimu, atsakė į rūpimus klausimus.

Ministras Prienų rajono savivaldybėje su meru A.Vaicekausku.

Birštone socialinės apsaugos ir darbo ministras L.Kukuraitis liko maloniai nustebintas tuo, kad savivaldybė savarankiškai priėmė keletą sprendimų, palankių gyventojams, pvz., įteisino Birštoniečio nuolaidų kortelę, padidino atlyginimus socialiniams darbuotojams, nuo 2017 metų moka vienkartinę 190 eurų išmoką gimus vaikui. „Tai ne vien materiali nauda, bet ir moralinis paskatinimas žmogui jaustis gerbiamam ir palaikomam. Tikimės, kad šių savivaldybių pavyzdžiu paseks ir kitos savivaldybės,“ – teigė ministras.
Jis atkreipė dėmesį ir į kitas gerosios patirties iniciatyvas Birštono savivaldybėje: joje sėkmingai įgyvendinama ES struktūrinių fondų priemonė „Kompleksinės paslaugos šeimai“, gyventojai gali gauti psichosocialinę pagalbą, dalyvauja šeimos klubo, meno terapijos užsiėmimuose.
Susitikime su Prienų rajono savivaldybės vadovais, socialinių paslaugų, vaiko teisių, švietimo specialistais, nevyriausybininkais ministras teigė, kad jo apsilankymo tikslas – išgirsti ir pamatyti, kaip gyvena ir kokius socialinės srities klausimus sprendžia savivaldybės, esančios arčiau žmonių. Pasak jo, užsimezgęs ryšys su savivalda, diskusijos, jų metu gautos pastabos padės priimti teisingus sprendimus, patobulinti teisės aktus.
Ministras Linas Kukuraitis pristatė valstybės strategines kryptis užimtumo ir socialinėje srityse. Jo teigimu, socialinės sferos prioritetais išlieka skurdo, pajamų nelygybės mažinimas, kova su socialine atskirtimi, vaiko teisių apsaugos užtikrinimas bei piliečių teisių ir atsakomybės didinimas.
Ministras, komentuodamas pradėtas struktūrines reformas, pastebėjo, kad mokestinė pertvarka labiausiai palies dirbančias ir vaikus auginančias šeimas – padidės piniginės socialinės paramos dydis bei išaugs realios nepasiturinčių šeimų pajamos. Tačiau jis pabrėžė, kad įvairios priemonės – didėjanti minimalioji mėnesinė alga, padidintas darbo užmokestis už kvalifikuotą darbą, „vaiko pinigų“ skyrimas, auganti minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka, dirbančių asmenų skatinimas, į šeimos (asmens) gaunamas pajamas neįskaitant dalies darbinių pajamų (tai aktualu gaunantiems socialines pašalpas ar kompensacijas), valstybės remiamų pajamų dydžio peržiūrėjimas ir kita – nėra pakankamos. Todėl jis prakalbo apie būtinybę visose savivaldybėse papildomai teikti kompleksines paslaugas šeimoms, padėti joms savarankiškai spręsti tokias problemas, kaip socialinių įgūdžių stoka, žalingi įpročiai, skyrybos, vaikų priežiūra ir ugdymas, sveikata, organizuoti sociokultūrines paslaugas, padidinti psichologinės pagalbos prieinamumą ir pan.

SADM ministras L.Kukuraitis Birštono savivaldybėje.

„Reikėtų susitarti ir suformuoti privalomą bazinį paslaugų paketą šeimoms, kad jas sustiprintume,“ – kalbėjo L.Kukuraitis.
Ministro įsitikinimu, prie saugios, sveikos ir darnios aplinkos šeimose ir visuomenėje kūrimo gali nemažai prisidėti ir vietos bendruomenės, kurdamos bendruomeninius namus, vaikų dienos centrus, vykdydamos įvairius projektus. NVO veikla bus remiama, žadėjo ministras. 
L.Kukuraičio teigimu, nemažai tikimasi ir iš Vaiko teisių apsaugos pagrindų bei Šeimos stiprinimo įstatymų. Jais apibrėžti pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo pagrindai, įteisintos alternatyvios stacionariai vaikų globai paslaugos, numatytos įvairios šeimos stiprinimo, materialinio saugumo, šeimos sveikatos, vaiko saugumo šeimoje ir tėvų atsakomybės už vaiko teisių įgyvendinimą priemonės.
Pasak ministro, indeksavus socialinio draudimo pensijas, gerinama ir kitos skurstančios visuomenės dalies – pensininkų – padėtis, susirūpinta dėl būsimųjų pensininkų, ypač papildomai taupančių II pensijų pakopoje, ateities. Jis užsiminė, kad Seimo pavasario sesijoje bus svarstomas visas būsimų mokestinių, pensijų, švietimo ir sveikatos reformų paketas.
 Susitikimo dalyviai pasinaudojo proga ir ministrui išsakė problemas, su kuriomis susiduria tiesioginiame darbe, diskutavo dėl vaiko teisių apsaugos centralizavimo, vaikų teisių apsauga besirūpinančių institucijų bendradarbiavimo reglamento, skubinamos vaikų globos namų pertvarkos, slaugos normų ir sveikatos priežiūros specialistų įdarbinimo globos namuose, kėlė socialinių darbuotojų darbo užmokesčio netolygumo, šios srities specialistų rengimo bei kitus klausimus.
Ministras L.Kukuraitis taip pat apsilankė Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre, domėjosi šios įstaigos darbu, įvairioms gyventojų grupėms teikiamomis paslaugomis ir užimtumu, vykdomu integralios pagalbos namuose projektu.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *