Kaip visada:savivaldybės pozicija-neturėti pozicijos (kai šilumos turguje nenusipirksi)

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimu konstatavo, kad Prienų rajono savivaldybės taryba pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 dalies nuostatą, t. y. per 30 dienų nuo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2017 m. rugsėjo 26 d. Prienų rajono savivaldybei pateikto šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto nenustatė šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, todėl Komisija nustatė kainų dedamąsias vienašališkai – jos įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d.
Todėl keista girdėti, kad Prienų savivaldybė laikosi pozicijos, jog nieko blogo neatsitiko Komisijai vienašališkai nustačius šilumos kainą, nes dar šiek tiek sumažinta AB „Prienų šilumos tinklai“ paskaičiuota kaina ir pan. Pasak kai kurių atsakingų asmenų, neva jei kaina būtų patvirtinta Taryboje, tai po Komisijos sprendimo reikėtų ją dar kartą tvirtinti. Tokia pozicija labai primena stručio poziciją, kai strutis, galvą įkišęs į smėlį, stebėti, kas vyksta aplinkui, negali – jis nieko negirdi ir nieko nemato, vadinasi, negali ir nieko daugiau daryti.
O kiek triukšmo buvo sukelta prieš metus, kai opozicija visai dėl kitų priežasčių boikotavo 2016-11-24 savivaldybės Tarybos posėdį, kuriame turėjo būti priimtas sprendimas dėl Komisijos nustatytų AB „Prienų šilumos tinklai“ bazinės kainos dedamųjų taikymo pirmiesiems metams.
Tad kuri savivaldybės pozicija yra tikroji, o gal jos iš viso nėra?
Teisės aktai griežtai nustato, kad energijos kaina (tarifai) nustatoma įstatymų nustatyta tvarka (LR civilinio kodekso 6.385 str. 4 d.), o šilumos kainodarą reguliuoja specialaus Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnis. Šilumos kainodaroje įstatymo nustatyta tvarka dalyvauja trys ,,žaidėjai“- šilumos tiekėjas, savivaldybė ir Komisija, visi jie yra svarbūs bei atsakingi. Savivaldybė turi pareigą užtikrinti vartotojams patikimą ir kokybišką mažiausiomis sąnaudomis šilumos tiekimą, ginti šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus. Kaip tie interesai ginami, labai aiškiai dabar pamatėme.
Tai, kad šilumos tiekėjo – AB ,,Prienų šilumos tinklai“ pateiktas kainos perskaičiavimas antriesiems metams savivaldybėje nebuvo viešai apsvarstytas, netgi kažkur ,,pasimetė“ (kaip teko girdėti, vienos ponios stalčiuje), dar kartą parodė, kad Prienų savivaldybė nevaldo situacijos šilumos ūkyje, reikiamai neatstovauja šilumos vartotojų ir negina jų interesų.
Teko jau ne kartą rašyti, kad perėmus šilumos ūkį į savivaldybės rankas, nuo pat 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., pažeidžiant teisės aktus, vartotojams buvo taikomos nepagrįstai padidintos šilumos kainos.
Meras tuomet siuntinėjo įvairius raštus kainų Komisijai, komisija formaliai atsirašinėjo, savivaldybės taryba, pažeisdama minėtus įstatymus, nurodė šilumos tiekėjui taikyti neegzistuojančios ,,Prienų energija“ kainas, o ,,naudojamo“ kuro struktūrą kainos skaičiavimuose kaitaliojo kas tik ir kaip tik išmanė. Tikras turgus, kitaip nepavadinsi, vyko du su viršum metų ir štai ką dabar turime: Komisija apskaičiavo, kad Prienų gyventojai permokėjo šilumos tiekėjui 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu net 825 tūkstančius eurų.
Pagal vieno buto vidutiniškai per metus suvartojamą šilumos kiekį nesunku suskaičiuoti, kad tokio savivaldybės ,,rūpesčio“ dėka vienas centralizuotos šilumos vartotojas Prienuose priverstinai ,,paskolino“, atsiprašau, permokėjo šilumos tinklams kažkur nuo 300 iki 400 eurų, priklausomai nuo buto ploto.
Tokios permokos grąžinimą vartotojams paskirsčius 12 mėnesių, šilumos kainą reikėtų mažinti net 3,07 ct/kWh. Todėl kainų ir kontrolės Komisija nutarė, kad šilumos tiekėjas permoką grąžins tik per 5 metus, kiekvieną mėnesį paskaičiuotą šilumos kainą mažinant papildoma dedamąja – 0,61 ct/kWh.
Neabejotinai iš valdžios ruporo pasigirs: štai mes juk sakėme, kiek permokėsite, viskas bus sugrąžinta. Gal iš tikrųjų….tačiau kodėl per 5 metus? Nes permokos sugrąžinimas vartotojams per vienerius metus gali neužtikrinti bendrovės įsipareigojimų darbuotojams, tiekėjams, valstybei, kredito įstaigoms ir pan.?! Paprastai šnekant, šilumos tinklų tokiu atveju lauktų bankrotas?!
Tačiau kiek žmogus tų ,,paskolintų“ pinigų per 5 metus beatgaus? Juk per tokį laiką pinigai dėl infliacijos nuvertėja, o daugiabučių namų renovacija dėl mažesnio sunaudoto šilumos kiekio grąžinamą permoką (skolą) nupjaus dar per pusę. Be to, butai nuolat perkami – parduodami, žmonės migruoja, kai kurie, deja, ir į amžinybę… Kas jiems, ką ir kada besugrąžins?
Ir pabaigai, svarbiausia, o kaipgi su naujai nustatyta šilumos kaina? Juk nebelyginsi su „Prienų energija“ kainomis, nes ir nauja katilinė, pagaliau, užkurta, ir ,,Prienų energijos“ seniai pėdos atšalusios, net ir tuomet degintos ,,Gazpromo“ dujos dabar smarkai atpigusios… Grįžkime į netolimą praeitį – kai ,,Prienų šilumos tinklams“ Komisija nustatė bazinę, kartu ir projekcinę 2016 m. rugsėjo mėn. šilumos kainą – 5,48 ct/kWh (čia ir visur kitur – kainos be PVM).
Tuo tarpu dabar Komisijos vienašališkai nustatyta 2017 m. gruodžio mėn. šilumos kaina Prienuose, nevertinant papildomos dedamosios, – jau 6, 76 ct/kWh. Tokiu būdu šilumos kaina Prienuose, savivaldybei perėmus šilumos ūkį, padidėjo net 23 proc. Gal todėl niekur nebematome vaizdingų šilumos kainos grafikų, nes ta kreivė sparčiai lipa į kalną?
Beje, didesnės negu Prienuose kainos tik Biržuose, Skuode, Pakruojyje, Trakuose, Telšiuose, Vilkaviškyje, Marijampolėje. Netgi ,,E-energija“ (jai 15 metų priklausė ir ,,Prienų energija“) įmonių – ,,Akmenės energija“- tik 4,93; ,,Ukmergės šiluma“ – 5,70 ct/kWh, šilumos kainos daug mažesnės. Kokia šiuo klausimu savivaldybės pozicija?
Žinoma, atėmus papildomą dedamąją, o iš tikro – permoką (skolą), šilumos kaina gyventojams Prienuose sumažėja iki 6,14 ct/kWh, todėl galima bus ir toliau sekti įvairias pasakas. Visai kaip Kinijoje ,,kultūrinės revoliucijos“ laikais – ,,kuo blogiau – tuo geriau“ – taip valdžios viršūnėlės jau kelerius metus dėlioja Prienų rajono šilumos ūkio mozaiką.
O kas belieka gyventojams, šilumos juk turguje nenusipirksi….
Audrius Narvydas
Vilniaus universiteto teisės magistras
2018-01-02


Kodėl Audriui Narvydui šilumos kaina parūpo ne 2000 metais, o dabar?

Dar 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 buvo patvirtinta Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutartis su UAB „Prienų energija“. Ši sutartis ir lėmė 15 metų didžiules kainas už šilumą Prienų r. savivaldybės gyventojams. Tuo metu savivaldybės administratoriumi dirbo straipsnio autorius Audrius Narvydas, todėl keista, kodėl tada jam nerūpėjo gyventojų interesai.
Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje taikomas bazinių kainų kainodaros principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienai bendrovei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau tekste – Komisija) nustato ilgalaikes šiluminės energijos kainų dedamąsias (mūsų atveju 3 metams). O savivaldybės nustato kainų dedamąsias pirmiesiems kainų galiojimo metams. Šios kainų dedamosios kasmet perskaičiuojamos, jei kinta parduotos šilumos kiekis, infliacija, keičiasi kuro struktūra ir kiti faktoriai. Komisija 2016-11-11 patvirtino bazines šilumos kainų dedamąsias, o Prienų r. savivaldybės taryba privalėjo patvirtinti jų galiojimą pirmiesiems bazinių šilumos kainų galiojimo metams. Todėl Tarybos narių išėjimas iš posėdžio atidėjo gerokai mažesnės kainos įsigaliojimą vienam mėnesiui. Atvejis, kai 2017-12-22 Komisija vienašališkai nustatė AB „Prienų šilumos tinklai“ (kaip ir dar vienuolikai šilumos tiekimo įmonių kitose savivaldybėse) šilumos kainos dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, yra visai kitas – laikas nebuvo prarastas, nes Komisija, įvertinusi AB „Prienų šilumos tinklai“  pateiktą projektą, tik 2017-12-19 paskelbė, kad į 2017-12-22 dienos Komisijos posėdį įtraukė papildomu klausimu. O Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis vyko 2017-12-21 ir šilumos kainos perskaičiavimo klausimo pateikti neturėjome galimybių.
AB „Prienų šilumos tinklai“  2015–2016 m. uždirbo daugiau pajamų, nes Komisija ilgai nenustatė bazinės šilumos kainos. Prisiminkim, 2015-09-01 AB „Prienų šilumos tinklai“ pradėjo veiklą atsiėmusi išnuomotą turtą ir jau 2015-11-20 pateikė bazinės šilumos kainos projektą Komisijai, kuri tik 2016-11-11 patvirtino bazines šilumos kainų dedamąsias. Kodėl Komisijai patvirtinti bazines kainas reikėjo visų metų, galima tik spėlioti.
Verta paminėti, kad dėl didesnių pajamų mūsų įmonei nereikėjo skolintis pinigų apyvartinėms lėšoms dėl vartotojų įsiskolinimo (vartotojų skola viršija 300 tūkst. Eur), pavyko atnaujinti šilumos tiekimo trasas Prienuose be paskolos ir palūkanų (už darbus rangovui sumokėta per 600 tūkst. Eur), kas būtų padidinę šilumos kainą.
Stebėtis, kad šilumos kaina kinta kiekvieną mėnesį, nereikėtų. Bendrovė visą medienos kurą perka kuro biržoje, o smulkintos medienos ir granulių kaina nuolat kinta.


Straipsnio autorius mini, kad didesnės negu Prienuose kainos yra tik septyniose straipsnyje paminėtose savivaldybėse, o tai yra netiesa. Nuo 2016 m. sausio mėn. iki 2017 m. gruodžio mėn. šilumos kainos buvo didesnės 22-iejų šilumos tiekėjų iš 50-ies, o kadangi visų tiekėjų kaina keičiasi kas mėnesį, „blogiausias“ AB „Prienų šilumos tinklai“ rezultatas minėtu laikotarpiu buvo 13 vieta pagal aukščiausią kainą.
Straipsnio autorius pasigenda savivaldybės tinklalapyje šilumos kainos kitimo grafiko. Taip, informaciją kurį laiką skelbdavome Savivaldybės naujienose su nuoroda į tiekėjo tinklalapį http://www.prienusiluma.lt/veikla/tarifai/, taip siekdami įpratinti gyventojus pasidomėti tiekėjo kas mėnesį iki mėnesio 25 d. nustatyta ir skelbiama ateinančio mėnesio kaina.
Pateikiame šilumos kainos kitimo grafiką ir informuojame, kad jau nuo 2018 m. vasario 1 d. bus mokama 0,61 ct/kWh „kompensacija“ šilumos vartotojams už papildomai gautas tiekėjo pajamas 2015–2016 m. (Komisijos sprendimu bus mokama penkerius metus), o šilumos kaina bus tikrai mažesnė negu sausio mėn. (preliminariais skaičiavimais, apie 0,48 ct/kWh).
Prienų rajono savivaldybės informacija

 

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *