Kodėl brangsta atliekų tvarkymas ir išvežimas?

Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą tarifai – viena iš jautriausių temų ir gyventojams, ir mažesnių bei didesnių įmonių savininkams. Matyt, jau nekyla abejonių, kad už atliekų arba, kaip žmonės įpratę sakyti, šiukšlių surinkimą bei išvežimą turime mokėti. Klausimas tik – kiek ir pagal kokią tvarką?
Daugelio atliekų turėtojų, ypač gyventojų, nuomone, 2008 m. lapkričio 27 dieną Prienų rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, patvirtinęs nuostatus, pagal kuriuos vietinė rinkliava mokama už nekilnojamojo turto plotą atsižvelgiant į jo paskirtį, buvo neteisingas. Žmonės kėlė elementarų klausimą: kas sukaupia daugiau atliekų – ar dideliame name gyvenantis vienišas senolis, ar mažame butelyje gyvenanti kelių asmenų šeima. Tuomet į savivaldybę besikreipiantiems gyventojams buvo aiškinama, kad tokia tvarka ir nieko pakeisti negalima.
2016 m. gruodžio mėnesį Prienų rajono savivaldybės taryba patvirtino naujus nuostatus, kurių IV skyriuje įtvirtinta nuostata, jog rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės taryba, ir kad pati rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių. Priimdami naujus nuostatus Tarybos nariai ir savivaldybės administracijos specialistai tikriausiai galvojo, kad naujoji tvarka bus teisingesnė ir kaštai mažės. Deja, nemaža dalis gyventojų po šių metų liepos 1 dienos, gavę sąskaitas už atliekų surinkimą, buvo šokiruoti. Paaiškėjo, kad kaina ne tik kad nesumažėjo, bet dar ir padidėjo. Kodėl?
Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo teigimu, taip įvyko dėl to, kad naujų nuostatų rengėjai daugiau galvojo apie atliekų surinkėjus ir tvarkytojus, o ne apie tuos, kuriems reikia mokėti.
– Bet nuostatus tvirtino Taryba?
– Prisiminkim, kaip pasiskirstė Tarybos narių balsai priimant sprendimą. Santykis buvo 12:12, tad lėmė tik dvigubas mero balsas. Akivaizdu, kad tuometinė valdančioji dauguma balsavo „aklai“, nesigilindama į esmę. Kaip ir šių metų balandžio mėnesį priimdama sprendimą dėl prieš Kalėdas patvirtintų nuostatų kai kurių punktų pakeitimo bei lengvatų nustatymo.
– Kas labiausiai piktina į Jus besikreipiančius žmones?
Tai, kad jie turės mokėti už paslaugas, kurių negaus. Štai, pavyzdžiui, priimtos lengvatos 1.2 punkte rašoma, kad tiems, kam nebus suteikta išvežimo paslauga I- IV ketv., vis tiek turės sumokėti už šias išvežimo paslaugas, nuostatų pakeitimo 19 punkte rašoma, kad iš individualių namų, kurių savininkai naudojasi 240 litrų talpos konteineriais, atliekos bus vežamos 9 kartus. Sąskaitos gi paskaičiuotos, kaip kad būtų vežama 24 kartus per metus (šis sprendimas priimtas 2008 m.) Kaip taip gali būti? Surinkėjui kaštai mažėja, nes jis rečiau važiuos, o atliekų turėtojui, t. y. gyventojui, didėja. Kam tai naudinga?
Patvirtintuose nuostatuose yra ir daugiau prieštaringų arba ir visai sveiku protu nesuvokiamų punktų. Kad ir 21 punkte rašoma, kad „Gyvenamosios paskirties objektams – individualiems namams, kurių savininkai arba naudotojai Administratoriaus nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos šiuo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu šaltuoju metų laikotarpiu, minimalus ištuštinimo kiekis yra 12 kartų per metus, nepriklausomai nuo konteinerio dydžio“. Pastoviai gyvenantiems žmonėms paslauga suteikiama išvežimo 9 kartus per metus, o gyventojams, gyvenantiems sodyboje tik vasaros metu, šiukšlės išvežamos 12 kartų per metus. Kur sveikas protas ir logika? Tai reiškia, kad į vasaros sodybas bus siunčiamos papildomos šiukšlių išvežimo mašinos. Pagal šitą logiką į sodybas suvažiuos monstrai ar gigantai, kurie dvigubai ar trigubai daugiau valgys ir šiukšlins. Ir dar, kam reikėjo šį sau prieštaraujantį punktą dar kartą žodis žodin pakartoti nuostatų pakeitimuose. Kad daugiau būtų pakeitimų?
Mano nuomone, buvo puiki galimybė, keičiant naują tvarką, pakeisti ir priimti daugiau socialiai teisingų sprendimų dėl išvežimo ir apmokėjimo tvarkos. Manau, kad patvirtinti nuostatai bei rinkliavos dydžiai neskatina ir atliekų rūšiavimo, dar labiau piktina gyventojus Teisingiausias būtų apmokėjimas pagal išvežtą šiukšlių kiekį, bet tai niekam neįdomu ir nenaudinga. Tad gyventojų priekaištai valdžiai – pagrįsti.
Ramutė Šimukauskaitė

Prienų rajono savivaldybės komentarai šia tema – kitame laikraščio numeryje.

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *