Nuo mokymo mokymosi link…

Konferencijoje „Mokymosi atradimai pradedant 2017 – 2018 mokslo metus“ aktualiais pranešimais, gerosios patirties pavyzdžiais motyvuoti rajono mokytojai naujuosius mokslo metus pradės tarsi nuo tuščio popieriaus lapo, drąsindami save ir mokinius veikti, nuo mokymo pereiti mokymosi link, turėdami tikslą kurti gerą ir saugią mokyklą kiekvienam.

Jiezno muzikos mokyklos mokinių liaudiškos muzikos kapela.

Konferencijoje skambėjusios švietimo eksperto, doc. dr. Aurimo Juozaičio pranešimo tezės, keičiančios įprasto mokymo sampratą, pedagogams nėra naujos, jos lyg ir savaime suprantamos, tačiau jomis kasdien vadovautis savo darbe yra nemažas iššūkis, reikalaujantis keisti santykį su mokiniais, garantuoti jiems įtraukų ir kokybišką ugdymą(si), padėti įgyti tokių kompetencijų ir charakterio savybių, kurių prireiks 21 amžiuje. Kita vertus, ir pačiam mokytojui keliamas uždavinys atsinaujinti, būti dinamiškam, pasiruošusiam mokytis visą gyvenimą, greitai perimti naujoves, auginti savo profesinį prestižą. Neišvengiamai artėjame prie momento, kai ne kiekvienas galės būti mokytoju…

Švietimo ekspertas, doc. dr. A. Juozaitis.

Vis dėlto Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, supažindindamas pedagogų bendruomenę su svarbiausiais 2017 – 2018 mokslo metų prioritetais, Švietimo ir mokslo ministerijos keliamais tikslais ir uždaviniais, pristatydamas švietimo naujoves, neabejojo rajono mokytojų potencialu ir galimybėmis. Jo teigimu, gerėjančią ugdymo kokybę patvirtina trimestrų, pagrindinio ugdymo ir brandos egzaminų, standartizuotų testų rezultatai. Keistis visuose lygmenyse, įtraukiant ir vertybines nuostatas, padeda

projektinės veiklos. Vien tik pernai Švietimo skyrius, Švietimo centras ir rajono mokyklos įgyvendino 17 tarptautinių projektų, kurių tikslas buvo gerinti mokinių pasiekimus, plėtoti bendrąsias kompetencijas, stiprinti mokyklų vadovų ir mokytojų gebėjimus organizuoti kokybišką ugdymą(si).
Praėjusiais mokslo metais rajone mokėsi 3450 ugdytinių, vienam pedagogui teko maždaug po 8 ugdytinius, vidutiniškas vieno klasės komplekto dydis – 17 mokinių. Pasak Švietimo skyriaus vedėjo, palyginti su Respublikos vidurkiu, klasės nėra didelės, todėl mokytojai dar turi daug galimybių ir erdvės dirbti su vaikais. Juolab kad ir jų kvalifikacija visos Lietuvos kontekste yra pakankamai aukšta. Iš 363 mokytojų 11 yra ekspertai, 124 – mokytojai metodininkai, 172 – vyresnieji mokytojai, 42 – mokytojai (kurie, vedėjo teigimu, taip pat teikia daug vilčių). Iš 38 rajono mokyklų vadovų pusė turi II vadybinę kategoriją.
Todėl R. Zailskas pasidžiaugė pedagogų pajėgomis ir jiems linkėjo šviesaus optimizmo, kuris sustiprintų norą eiti į priekį ir kartu vestis mokinius.
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Renata Pavlavičienė kartu su komanda pristatė sėkmingai įgyvendintą Erasmus+ programos KA2 projektą „Geras mokymas pažadina mokymąsi“. „Ąžuolo“ progimnazijos fojė buvo galima apžiūrėti Prienų rajono mokyklų parengtus stendinius pranešimus apie vykdomus Erasmus+ ar Mokymosi visą gyvenimą programų projektus.
Konferencijos dalyvius su naujų mokslo metų pradžia sveikino Prienų rajono savivaldybės vadovai. Muzikiniais sveikinimais pradžiugino Prienų meno mokyklos, Jiezno muzikos mokyklos ir Veiverių A. Kučingio meno mokyklos mokiniai.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *