Neįtikėtini skyriaus vedėjo nuotykiai kukurūzų lauke

Diskusijoms dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo D. Šimukonio perėjimo ar „pervedimo“ į kitą skyrių nerimstant, skaitytojų prašymu, perspausdiname „Valstiečių laikraštyje“ šia tema spausdintą publikaciją.

Melavimas vadovams ir rajono gyventojams, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimas darbo metu, valstybės skirtų lėšų naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką, naudojimasis tarnybine padėtimi, puikybė bendraujant su paprastais žmonėmis. Tai toli gražu ne visas blogybių, su kuriomis galynėjamasi Prienų r. savivaldybėje, sąrašas. Šį kartą į kontrolierių ir savivaldybės administracijos sudarytų komisijų taikiklį pateko „Valstiečių laikraštyje“ jau kelis kartus aprašytas į prieštaringas istorijas įsivėlęs Prienų r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis.

Audito tikslas
Regis, dar kartą pasitvirtino gyvenimo išmintis, kad vienas pažeidimas tarsi prišaukia kitą. Vieną ar kelis nusižengimus įmanoma nuslėpti, tačiau taip atsiranda įsitikinimas, kad valdininkas viską gali, kad jam jūra iki kelių. Vis dėlto anksčiau ar vėliau prieinamas liepto galas.
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Vidaus audito departamentas šių metų gegužės 4 d. pristatė savo išvadas, kaip Prienų r. savivaldybė 2016 – aisiais atliko valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų funkcijas. Kai kas piktinosi, kad ŽŪM išdrįso tikrinti sau nepavaldžią savivaldybę, tačiau Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas priekaištautojams nepritarė: „Buvo tikrinama ne savivaldybės veikla, o kaip panaudojome 160 700 eurų Žemės ūkio ministerijos kuruojamai veiklai atlikti.
Taigi, kas pinigus skiria, tas ir turi teisę tikrinti, ar jie buvo panaudoti laikantis nustatytų reikalavimų.

Taikiklyje – skyriaus vedėjas
Į tikrintojų akiratį patekusiam Prienų r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjui D. Šimukoniui buvo pavesta atlikti daug svarbių ir atsakingų užduočių. Kaip jis jas atliko?
„Savivaldybės administracijos komisija dar nebaigė tyrimo dėl audito išvadų ir D. Šimukonio vaidmens, tačiau galiu šį tą atskleisti. Pavyzdžiui, paaiškėjo, kad į galutinį melioracijos statinių remonto darbų sąrašą buvo įtrauktas prašymas, kuris negalėjo būti svarstomas, nes Žemės ūkio skyriuje buvo užregistruotas 2 dienomis vėliau, nei įvyko projektų parinkimo komisijos posėdis. Skyriaus vedėjas šiuo atveju sau suteikė teisę objektus į sąrašus įtraukti savo nuožiūra“,- piktinosi Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė.
„Tai rimtas pažeidimas, tai piktnaudžiavimas tarnyba,“- pritarė administracijos direktorius E. Visockas.
Be kita ko, audito išvadose paminėtas ir atvejis, kai Žemės ūkio skyrius neužtikrino atliekamų darbų kontrolės – apmokėti buvo pateikti didesni nei techniniame projekte numatyti darbų kiekiai. Iš viso audito išvadose yra net 18 pastabų. Savivaldybės komisija turi darbo.

Išrūko pro langą
Birželio 9 d. Prienų r. savivaldybėje kilo dar vienas skandalas. Į verpetą ir vėl pateko Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
„Birželio 9 d., penktadienį, tarp 11 ir 12 val. nepažįstamas asmuo telefonu mane informavo, kad Žemės ūkio skyriaus kabinete girtaujama. Po 15 – 20 minučių grįžau iš renginio ir nuskubėjau į minėtą skyrių. Langas buvo plačiai atvertas, ant stalo – skubiai naikintų vaišių ženklai,“ – pasakojo administracijos direktorius.
Akivaizdu, kad girtaujančius tarnautojus kažkas perspėjo. Neoficialių šaltinių duomenimis, jie iššoko pro kabineto langą. Su skyriaus vedėju E. Visockas susisiekė telefonu. Pavaldinys paaiškino, kad lankosi Balbieriškio seniūnijoje pas ūkininką Vidmantą Petrašką. „Sugrįžkite į darbo vietą – reikia pasitikrinti blaivumą“, – paragino administracijos direktorius. Tai buvo paskutiniai jo žodžiai, nes telefonas išsijungė. E. Visockas D. Šimukoniui parašė žinutę ir elektroninį laišką, o paskui dar paskambino jo paminėtam ūkininkui, tačiau šis tikino, kad tą dieną jo ūkyje skyriaus vedėjas nesilankė.
Toliau – dar gražiau. Kaip pasakojo Prienų r. savivaldybės administracijos direktorius, pirmadienį, t. y. birželio 12 d., D. Šimukonis pasiaiškino negalėjęs sugrįžti į savivaldybę, nes pasiklydo kukurūzų lauke.
„Aš negėriau ir nei pro langą, nei pro duris nebėgau. Ir apskritai, kol vyksta tyrimas, nieko nekomentuosiu“, – „Valstiečių laikraščio“ paprašytas komentaro gynėsi D. Šimukonis.

Susirgo ir pakeitė nuomonę
Viena bėda – ne bėda. Kai kelios užpuola, tai žmogus ir prapuola. Kai kas gali susidaryti nuomonę, kad D. Šimukonis pateko į nesėkmių ruožą, o savivaldybės vadovai jo klaidomis pasinaudojo ir susidorojo su neįtinkančiu darbuotoju. Gal būtų užtekę vedėją įspėti?
„Taip ir galvojome pasielgti. Kartais žmonės padaro klaidų, nesinorėjo gadinti biografijos. Taigi buvome linkę į kompromisus“, – sakė administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Sprendžiant iš „Valstiečių laikraščio“ straipsnių apie D. Šimukonį (jie išspausdinti 2015 m. liepos 20 d. „Žutbūtinė kova dėl žemės pėdos“ ir 2016 m. liepos 9 d. „Velniava Pašventupio kaime“) buvo sunku patikėti, kad arogantiškai su kai kuriais ūkininkais besielgęs vedėjas šį kartą prisipažins suklydęs, tačiau atrodė, kad žmogus iš klaidų pasimokė. „Jis paprašė, kad jį perkeltume į žemesnes pareigas. Mes pritarėme tokiam prašymui ir tikimės, kad po atostogų jis grįš dirbti Investicijų skyriuje specialistu“, – sakė E. Visockas.
„Valstiečių laikraščio“ duomenimis, D. Šimukonis atostogų metu ne tik susirgo, bet ir pakeitė planus.
„Atostogaujate ar sergate?“ – klausėme skyriaus vedėjo.
„Aš ir atostogauju, ir sergu, turiu problemų dėl stuburo, todėl į darbą grįšiu tik rugsėjo 18 dieną“, – painiai aiškino D. Šimukonis.
Žinoma, Prienų gydytojai geriau išmano apie vedėjo sveikatos sutrikimus, tačiau apie toje pat seniūnijoje ūkininkaujančiai ir beveik kasdien D. Šimukonį matančiai Reginai Garmienei tokia diagnozė sukėlė juoką. „Donatui problemos dėl stuburo? Kad aš turėčiau tokį stuburą. O juk už laikiną nedarbingumą jam dar ir „Sodra“ moka,“ – stebėjosi gydytojų sprendimu ūkininkė. Šiame pasaulyje būna keistų nutikimų, todėl neatmeskime tikimybės, kad išsigydęs D. Šimukonis ant balto žirgo sugrįš į Žemės ūkio skyriaus vedėjo kabinetą.

Tiria trys komisijos
Taigi ar ir šį kartą D. Šimukonis išbris iš nuodėmių pelkės sausas? Administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė „Valstiečių laikraštį“ informavo apie sudarytas net tris komisijas D. Šimukonio nuodėmėms svarstyti.
„Net jeigu darbuotojas bus perkeltas į žemesnes pareigas, komisijos toliau tirs visus epizodus: dėl nebuvimo darbe be pateisinamų priežasčių, dėl galimo girtavimo ar apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų, dėl netinkamai atliekamų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir dėl valstybės tarnautojų veiklos principų bei taisyklių nesilaikymo“, – sakė R. Zablackienė.
Be to, D. Šimukoniui teks atsakyti dar ir už mistišką lankymąsi pas ūkininką V. Petrašką. Komisijų pirmininkė R. Zablackienė įtaria, kad D. Šimukonis galbūt viršijo savo tarnybinius įgaliojimus ir netinkamai vykdė pareigas nagrinėdamas ūkininko V. Petraškos prašymą, kuris buvo mistiškai gautas birželio 9 d., kai vedėjas taip pat mistiškai pasiklydo kukurūzų lauke. Kiek laiko buvęs vedėjas jame klaidžiojo? Į šį „Valstiečių laikraščio“ klausimą D. Šimukonis neatsakė, tik paaiškino nenorįs pakenkti vykstančiam tyrimui.
Priverstinis bendradarbiavimas
Beliktų priminti, kad D. Šimukonis pastaraisiais metais buvo pelnęs Prienų r. savivaldybės vadovų pasitikėjimą, nors savivaldybės Tarybos ir Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Prienų r. skyriaus nariai savivaldybės vadovus bandė įtikinti, kad Žemės ūkio skyriaus vadovas ignoruoja ūkininkų iniciatyvą. LŪS Prienų r. skyrius nuolat bandydavo vedėją prisikviesti į susitikimus su ūkininkais ar nors morališkai paremti LŪS renginius.
„Paramos nesulaukėme. Atvirkščiai – ragindavo susirinkimų nerengti. Per 13 metų Žemės ūkio skyriaus vedėjas nesurengė nė vieno susitikimo su rajono ūkininkais. Teikdavosi tik atvykti į LŪS susirinkimus metų pabaigoje, tačiau ir tada net kviečiamas nepasisakydavo. Sėdėdavo išdidus ir laukdavo pietų“, – juokėsi LŪS Prienų r. skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius.
Dėl šiemet užgriuvusių nesėkmių D. Šimukonis kaltino Prienų r. ūkininkus, tačiau nepaminėjo nė vienos pavardės.
„Pasikalbėkite su rajono ūkininkais, jie žino, kodėl buvo atliktas audito tyrimas, kodėl mane puola“, – aptakiai kalbėjo D. Šimukonis.
Tačiau audito išvadų vedėjas nesureikšmino. Ar skyriaus vedėjas galėtų tai pavadinti susidorojimu su sąžiningai dirbančiu ir alkoholio nevartojančiu tarnautoju?
Telefono ragelyje pasigirdo traškesys. Labai tikėtina, kad ryšys vėl nutrūko dėl Prienų r. gerai užderėjusių kukurūzų. Tikimasi rekordinio derliaus, o policijos pareigūnai įspėja dėl pasiklydimo kukurūzų lauke pavojaus.

Albinas Čaplikas. „Valstiečių laikraštis“, 2017 m.
rugpjūčio 9 d. Nr.61 (9700).

 

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *