Pažino kitų šalių kultūrą, įgijo patirties

Kaip jau informavome, praėjusią savaitę Visuomenės harmonizavimo parke Vazgaikiemyje vyko Prienų švietimo pagalbos centro įgyvendinto „Erasmus“ bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo programos projekto „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje“ baigiamoji konferencija. Joje dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų, sulaukta projekto partnerių iš Italijos ir Norvegijos, svečių iš Izraelio, Lenkijos. Pasak projekto vadovės ir koordinatorės Prienų švietimo pagalbos centro direktorės Danutės Stankevičienės, susibūrimas Vazgaikiemyje – tai diena, skirta pabūti kartu ir pasidalinti tuo, kas sukaupta.


O sukaupta tikrai nemažai, nes dveji projekto vykdymo metai buvo kupini ieškojimų, karštų diskusijų, kurias lydėjo praktinių užduočių sprendimas ir, žinoma, įdomių susitikimų. Projekte dalyvavusių „Ąžuolo“ progimnazijos, Išlaužo ir Skriaudžių pagrindinių mokyklų mokytojų nuomone, tarimasis su kitais ir savimi, veikimas kartu pamokose ir užsienio vizitų patirtys prisidėjo prie pokyčių pilietiškumo ugdymo srityje.
„Ąžuolo“ progimnazijoje pastebėta, kad mokykloje padaugėjo mokinių, kuriems patinka eiti į mokyklą, pavyko mokinius sudominti viešaisiais renginiais, pasikeitė moksleivių nuostatos dėl dalyvavimo mokinių savivaldoje, daugiau mokinių ėmė teigiamai vertinti teisingumą, kaip pilietiškumo dimensiją, sustiprėjo mokinių pilietinio aktyvumo motyvas padėti kitiems. Ypač džiaugiamasi jaunųjų maltiečių organizacijos veikla. Progimnazija yra viena iš dviejų mokyklų Lietuvoje, kurioje į šią veiklą yra įsitraukę mokiniai, kitur dalyvauja tik suaugusieji.
Progimnazijoje gimsta ir patrauklesniais būdais organizuojamų valstybinių švenčių minėjimo tradicijos, klasėse vyksta valandėlės „Arbatos puodelis su mokyklos administracija“.
Išlaužo pagrindinėje mokykloje vis dažniau bendri sprendimai priimami įsipareigojimų klasėje lygmeniu, suaktyvėjo bendradarbiavimas su išorės partneriais. Dėmesio sulaukė ir refleksijų dienos bei jų metu vykstantys individualūs pokalbiai su mokiniais ne tik apie jų asmeninę pažangą, bet ir visais jiems rūpimais klausimais. Mokykloje sukurta ir aktyviai taikoma nauja refleksijos forma – Refleksijų medis, kurį „augina“ visi bendruomenės nariai.
Skriaudžių pagrindinėje mokykloje prigijo aktyvaus klasės susirinkimo metodo, įgyvendinant visuomenės tikslus, ir iniciatyvų idėja. Kiekviena klasė susitarė ir įgyvendino po vieną iniciatyvą.
Apie šiuos ir kitus projekto metu pasiektus rezultatus, turinčius tąsą, buvo pasidalinta ir konferencijos metu diskutuojant grupėse. Savo sėkmės istoriją pristačiusi Aidutė Jurešienė pasakojo apie „Kelią į mokyklą ir savęs atradimą“, Renata Liagienė provokavo diskusiją tema „Vaikų idėjos kuria mokyklą“, Kazimiero Drižilausko sėkmės istorija – tai „Valstybinės šventės kitaip“, o Rimos Juodsnukienės – „Visuomenei naudinga veikla“. Ieva Žukovienė pasidalino mintimis apie „Ateities seminarą vaikams“, jos kolegė Audronė Ramoškienė kalbėjo tema „Refleksijų nauda mokinių individualiai pažangai“.
Na, o visa projekto vykdymo metu sukaupta vertinga medžiaga „sugulė“ į leidinuką „Pilietinės lyderystės ugdymas mokykloje: sėkmės patirtys“, kuris, kaip teigia jo leidėjai, skiriamas visiems, kuriems rūpi mokyklos ateitis, mokytojo pareiga ir atsakomybė ne tik už akademinį mokymą. Konferencijoje dalyvavusio Švietimo mainų paramos projekto koordinatoriaus Liutauro Ivoškos nuomone, projekto vykdytojų pasiekti rezultatai tikrai nusipelno būti paskleisti ir tarptautiniu mastu, o parengta knygelė bus naudinga daugeliui mokytojų.
L.Ivoška taip pat padėkojo Danutei Stankevičienei už iniciatyvą, nes Prienų švietimo centro laimėtas ir koordinuotas projektas buvo vienas iš pirmųjų Lietuvoje tarptautinių strateginės partnerystės projektų, pagal kuriuos Švietimo mainų paramos fondas skatina kurti inovacijų intelektualinius produktus, keistis žmones ir bendradarbiauti tarpusavyje įvairių tipų organizacijas.
Prienų švietimo centro, dabar Švietimo pagalbos tarnyba, inicijuoto projekto partneriais, be „Ąžuolo“ progimnazijos, Išlaužo ir Skriaudžių mokyklų, dar buvo ST. Thomaso tarptautinė mokykla iš Italijos, kurioje mokosi vaikai nuo 3 iki 13 metų amžiaus iš daugiau nei dešimties skirtingų šalių, viena iš Norvegijos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su jaunimu ir suaugusiais žmonėmis, siekiančiais būti aktyviems ir mokytis visą gyvenimą, ir Baltijos regiono tyrėjų asociacija, padėjusi organizuoti tyrimus.
Konferencijoje dalyvavusios Baltijos regiono tyrėjų asociacijos prezidentės ir šio projekto dalyvės, Šiaulių universiteto docentės Jūratės Valuckienės nuomone, Prienai yra fenomenas. Tai savivaldybė, pirmoji pradėjusi išorės vertinimą, tapusi lyderystės diegimo praktika nacionalinio „Laiko lyderio“ projekte, pirmoji turinti ne vieną, o du konsorciumo modelio projektus. Ją džiugina ir tai, kad Prienų švietimo pagalbos tarnyba nepamiršta suaugusiųjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo problemų.
Konferencijos dalyvius sveikino ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, tikintis, kad prieniečiai bus aktyvūs ir rengdami kitus projektus. O susitikimą Vazgaikiemyje vainikavo Skriaudžių vaikų ansamblio „Tututis“ jaunieji muzikantai ir dainininkai.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *