Nacionaliniai kelių remonto ypatumai

Dar 2015 m. birželį Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos paskelbė konkursą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 129 Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė ruožo nuo 27,18 iki 32,68 km rekonstravimui. Šis pro Jiezno miestelį einantis kelio ruožas jau seniai prašėsi remonto. Nors atvirų duobių jame nebuvo, tačiau išmaltos provėžos ir lopas ant lopo neleido važiuoti nei patogiai, nei saugiai.

Daugiau kaip pusmetį kelias buvo uždarytas, tačiau remontuoti taip ir nebaigtas.

Darbai užsitęsė
Konkursas baigėsi rezultatyviai. Kaip skelbiama viešųjų pirkimų tarnybos tinklapyje, 2016 m. kovo 25 dieną LAKD pasirašė sutartį su uždarąja akcine bendrove „Kamesta“. Sutarties vertė – 1 mln. 553 tūkst. 287,78 eur.
Netruko prasidėti ir darbai. Pirmiausia buvo tvarkomas kelio Nr.129 ruožas nuo Jiezno miestelio iki Juodaviškių kaimo. Čia atsirado eismą reguliuojantys šviesoforai, o Jieznas pamatė, ko anksčiau nebuvo regėjęs – transporto kamščius. Jie ypač ištįsdavo savaitgaliais. Žmonės netruko pastebėti, kad nors remontuojama atkarpa nebuvo ilga, vos kiek ilgesnė nei 2,5 km (maps.lt duomenys), darbai vyko vangokai irgerokai užsitęsė. Šviesoforai išliko visą vasarą.
Galiausiai jie dingo, tačiau eismą ribojantys ženklai šiame ruože tebestovėjo iki šių dienų. Tai pora žmonių saugumo salelę ties miesteliu lipdė, tai buvo asfaltuojami įvažiavimai į plentą.

Uždarė ilgam
Dar įdomesni dalykai nutiko su rekonstruojamo kelio Nr. 129 atkarpa nuo Jiezno miestelio (sankryžos su Vytauto gatve) iki žiedinės sankryžos su keliu A16 (Vilnius – Prienai – Marijampolė). Ši atkarpa dar pernai buvo aklinai uždaryta. Prie kelio pastatytuose informaciniuose ženkluose, o ir LAKD tinklapyje buvo skelbiama, kad eismas čia uždarytas iki šių metų kovo 20 dienos. Tačiau atėjo ir kovas, ir balandis, ir vasara, o žvyro krūva, blokuojanti patekimą į šį kelią ties Verbyliškių žiedu kaip stūksojo supilta, taip ir liko. Žmonėms vietoje 2,6 km atstumo, esančio tarp Verbyliškių žiedo ir pagrindinio įvažiavimo į Jiezną, teko važiuoti 9,1 km ilgio aplinkkeliu pro Pikelionis. Tie, kas važinėjo iš Jiezno, pavyzdžiui, į darbą Prienuose ar Alytuje, tuo tikrai nesidžiaugė…
Blogiausia, kad uždarius minėtą kelio atkarpą, visas eismas, įskaitant ir sunkųjį transportą, buvo nukreiptas tam nepritaikytomis Jiezno miestelio gatvėmis bei keliais Nr. 3309 (Jieznas – Sobuva) ir Nr. 3308 (Jieznas – Pikelionys). Kas iš to išėjo, jau matyti plika akimis: vilkikų sulaužytą kelią Jieznas – Pikelionys šiemet jau teko lopyti.
Beje, lopų atsirado ir vos pernai išasfaltuotame kelio Nr. 129 ruože nuo Jiezno Kauno link. Čia jų – didesnių ir mažesnių – galima suskaičiuoti apie porą dešimčių. Kas tai? Kodėl prireikė lopyti naujai išasfaltuotą kelią?

LAKD atsakymai konkretumu nepasižymėjo
Šį ir kitus klausimus apie kelio Nr. 129 remonto ypatumus liepos pradžioje išsiunčiau Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Paprašiau atsakyti išsamiai, konkrečiai. Deja, pirmieji atsakymai, kuriuos atsiuntė LAKD Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Evaldas Tamariūnas nenudžiugino, nes konkretumo buvo labai jau mažai.
Štai į klausimą „Kodėl užsitęsė kelio nr. 129 remontas? Kada jis turėjo būti baigtas ir kada bus iš tikrųjų baigtas?“ atsakymas buvo toks: „Turėjo baigtis 2017 m. birželio pabaigoje (12 mėn. be technologinės pertraukos), tačiau dėl nepalankių gamtinių sąlygų ir atsiradusių papildomų darbų buvo pratęsta iki 2017 m. liepos 31 d.“ Ir viskas. Teko papildomai klausti, kokie buvo tie papildomi darbai ir kodėl jų nebuvo galima numatyti projektuojant.
Tačiau atsakymas, kurį šįkart atsiuntė jau LAKD Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Nemanytė, ir vėl nenudžiugino konkretumu: „Darbai užsitęsė dėl nepalankių gamtinių sąlygų ir atsiradusių papildomų darbų, kurių poreikis ir faktiniai kiekiai paaiškėjo pradėjus vykdyti rangos darbus. Papildomų darbų galimybė, jų teisėtumas, pagrindimo, suforminimo ir apmokėjimo/neapmokėjimo tvarka yra numatyta rangos sutartyje. Projektuotojui, rengiančiam techninį projektą, visada yra rizika dėl projektinių sprendinių praleidimų ar nesutapimų dėl įvairių faktorių. Ši rizika yra pateikiama pirkimo dokumentuose, kur rangovas teikdamas pasiūlymą gali ją įsivertinti, taip pat ši rizika yra numatyta ir papildomų darbų įforminimo tvarka aprašyta rangos sutartyse.“
Viskas. Kokie tie darbai, taip ir liko neaišku.
Į klausimą, kiek valstybei iš viso kainuos minėto kelio atkarpos remontas, LAKD atsakė, jog „minėto kelio atkarpos remontas valstybei kainuos ne daugiau, negu valstybės biudžete suplanuotą ir rangos sutartyje numatytą kainą. Rangovui laiku neįvykdžius sutarties darbų, šie darbai turės būti atliekami rangovo sąskaita, o pagal sutarties sąlygas rangovui bus skaičiuojami numatyto dydžio delspinigiai. Pagal sutarties sąlygas ir pagal LR civilinio kodekso nuostatas, tam tikru laiko tarpu po atliktų ir perduotų darbų atsiradus defektams, rangovas privalės juos ištaisyti savo sąskaita.“

Dėl duobų lopymo žada tyrimą

Dar liepos 8 d. uždarytoji kelio atkarpa atrodė taip.

Pasiteiravus, iš kokių lėšų bus remontuojamos laužomos Jiezno miestelio gatvės bei keliai, kuriais nukreiptas eismas, atsakyta, jog „uždarytas krašto kelias Nr. 129 Antakalnis – Jieznas – Alytus – Merkinė ir kiti keliai, kuriais vyksta eismas apylanka, yra valstybinės reikšmės keliai, todėl visi darbai (ir rekonstravimo, ir priežiūros) finansuojami valstybės.“
Na, o kaipgi su duobių lopymu naujame asfalte? Pirmas LAKD komentaras buvo toks: „Savavališkai lopyti negali, yra sumokėta už naują dangą pagal projektą. Nebent yra defektų taisymas, bet tai rangovas atlieka savo sąskaita ir būtinai raštu suderinęs vietą, plotą ir metodą su techniniu prižiūrėtoju ir Kelių direkcija ir gavęs Kelių direkcijos leidimą tai atlikti raštu.“
Teko paklausti dar kartą, kaip iš tikro yra šiuo atveju: ar ten tikrai defektai taisomi? Jei taip, ar tai buvo suderinta raštu su Kelių direkcija? Antrasis atsakymas buvo truputį konkretesnis. Bet tik truputį: „Dėl esamos situacijos Kelių direkcija šiuo klausimu atliks išsamų tyrimą: kokį plotą apima Jūsų minėtas asfalto lopymas; ar duobės lopomos įgyvendinant būtent šią rangos darbų sutartį, sutarties galiojimo metu; jei taip, ar rangovo veiksmai buvo suderinti, pagrįsti norminių dokumentų reikalavimais ir yra teisėti. Bet kokie sutarties pažeidimai ir neteisėti rangovo veiksmai nėra toleruotini, už tokius veiksmus rangovas atsako pagal sutarties ir LR teisės aktų nuostatas.“
Belieka tikėtis, kad tikrai bus atliktas išsamus tyrimas. Nes kol kas situacija primena vaikystėje skaitytą kūrinį „Sieksnis Sprindžio vaikas“. Jame vienas herojus, nusipirkęs naują puodą, pagalvoja, kad jis vis tiek kažkada prakiurs, tad pats ant akmens prakalė skylę, nunešė puodžiui užlopyti, o grįžęs namuose gyrėsi, koks jis protingas ir kaip apie viską iškart pagalvojo…
Tokį palyginimą teko išgirsti kalbantis su jiezniškiais, kuriems šio kelio remontas – akivaizdus pavyzdys to, kaip dirbti negalima ir nereikia.
Tačiau tai dar ne istorijos pabaiga.

Uždarytas kelias atvertas netikėtai
Kol buvo rengiama ši publikacija ir vyko minėtas susirašinėjimas su LAKD atstovais, uždarytas kelio ruožas nuo Jiezno iki Verbyliškių žiedo staiga buvo atvertas eismui. Nei iš anksto pranešus, nei paskelbus. Net darbų nebaigus… Tai nutiko liepos 14 d., penktadienį. Kaip gi čia taip?
Pasak Jiezno seniūno pavaduotojos Astos Lukšaitės, kelio atidarymas buvo nemaža naujiena, nes iki tol seniūnija neturėjo jokių žinių, kada tai įvyks.
Tačiau žmonių džiaugsmą greit pakeitė nusivylimas. Daugiau nei pusmetį uždaryta buvusi kelio atkarpa vis dar nebaigta tvarkyti, likęs kelių šimtų metrų neasfaltuotas ruožas.
Na, o LAKD tinklapyje eismoinfo.lt dar ir liepos 19 d. buvo skelbiama, kad eismas tame ruože vis dar uždarytas.
Kelių direkcijai uždaviau ir dar vieną klausimą, kurį irgi pasufleravo jiezniškiai: „Ar tiesa, kad bendrovė „Kamesta“ vėluoja darbus atlikti ir kitur, kur yra laimėjusi konkursus? Jei taip, ar Kelių direkcija dėl to imasi kokių nors priemonių?“
LAKD atsakymas buvo aptakus, nei patvirtinantis šią informaciją, nei ją paneigiantis. Dalyvauti Kelių direkcijos skelbiamuose atviruose rangos darbų konkursuose esą turi teisę visos Lietuvos ir užsienio šalių šia veikla besiverčiančios ir atitinkančios pirkimo metu nustatytus reikalavimus įmonės. Kelių direkcija, planuodama ir skelbdama rangos darbų konkursus, visada yra suinteresuota, kad nupirkti rangos darbai būtų atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku.
Tačiau paskutinėje LAKD komentaro pastraipoje rašoma: „Tokios padėties, kaip minėtoji, Kelių direkcija visais įmanomais būdais stengiasi išvengti – samdydama nepriklausomą techninę priežiūrą, projekto vykdymo priežiūrą, tiesiogiai bendraudama su rangovu sutarties įgyvendinimo klausimais, tačiau belieka tik apgailestauti dėl panašių neprognozuojamų ir nepagrįstų rangovų veiksmų ir galimai sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.“
Gintaras Kandrotas
Žurnalistas, Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ redaktorius

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *