Atmintis

Šiandien sukanka penkeri metai, kai birštoniečiai atsisveikino su buvusiu ilgamečiu Birštono savivaldybės vadovu, socialinių mokslų daktaru Antanu Serafinu Zenkevičiumi – žmogumi, su kuriuo siejami keli kurorto istorijos ir plėtros dešimtmečiai.


A. S. Zenkevičius Birštonui vadovavo daugiau kaip 40 metų, dirbo vykdomojo komiteto pirmininku, vėliau buvo renkamas meru.
Vadovaujant šiai iškiliai asmenybei, Birštonas iš nedidelio bažnytkaimio tapo moderniu, žinomu Lietuvoje ir pasaulyje kurortu, patogesnių ir geresnių gyvenimo sąlygų sulaukė ir Birštono vienkiemio bei kitų savivaldybei priklausančių gyvenviečių žmonės, buvo išsaugota nemažai istorinių vietų, paminklų, duris atvėrė nauji kultūros objektai, tarp jų – ir vienintelis Lietuvoje Sakralinis muziejus.
A. S. Zenkevičius tiesiog gyveno Birštonu, tikėjo jo ateitimi, ne tik brandino naujas idėjas, bet ir buvo visų tų sumanymų bei reikšmingų darbų įgyvendintojas. Jo charakteryje darniai derėjo sumanumas, proto energija, atkaklumas ir tikėjimas žmonėmis, su kuriais kartu dirbo. Daugelis iš jų ir šiandien jį mini tik geru žodžiu ir prisimena kartu stačius naujus gyvenamuosius namus, sanatorijų, kultūros, poilsio ir kitų įstaigų pastatus, tvarkius parkus, gatves, siekus Birštono žinomumo, gaivinus senas ir kūrus naujas tradicijas.
A.S. Zenkevičius buvo pelnęs įvairių reikšmingų apdovanojimų, jam pirmajam buvo įteiktas ir Lietuvos savivaldybių asociacijos Auksinės krivūlės ženklas, tačiau pats svarbiausias apdovanojimas – tai padaryti darbai, paliktos idėjos ir šilti prisiminimai, giliai įsirėžę į birštoniečių atmintį.

Joanos ir Antano Serafino Zenkevičiaus gyvenimo pradžia Birštone. Nuotraukoje – jie su dukrele Vilma ir a.a.sūnumi Antanuku.

Savo idėjoms ir sumanymams įgyvendinti A. S. Zenkevičius rasdavo nemažai bendraminčių. Vienas jų buvo ir šviesios atminties Seimo narys Juozas Palionis.

A. S. Zenkevičiaus rūpesčio ir pastangų dėka, Birštonas tapo Europos kurortų asociacijos nariu. Po to, kai Birštone apsilankė Europos karališkųjų kurortų asociacijos pirmininkas Rainectas Mertellu (viduryje), gimė idėja karališkojo kurorto statuso siekti ir Birštonui.

Prasminga švente Birštone tapo rekonstruotų buvusių pirmųjų kurorto gydyklų, dabar priklausančių „Tulpės“ sanatorijai, atidarymas.

Birštonas turi bendradarbiavimo partnerių Vokietijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Daugelio šių draugysčių iniciatoriumi buvo A.S. Zenkevičius. Nuotraukoje – su La Croix en Touraine (Prancūzija) mere Joselyne Cochin.

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *