Šventės atgarsiai „Vidupio“ bendruomenėje

Lietuvos vyskupai 2017 metus Lietuvoje paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873 – 1962) metais. Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui teko daug iškentėti sovietų kalėjimuose. Šis garbingas vyskupas, savo atsidavimą Dievui ir Bažnyčiai paliudijęs ištikima tarnyste, kantrybe kalinimuose ir kankinio mirtimi, 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, buvo paskelbtas Palaimintuoju.
Iš visos Lietuvos į Vilnių suplaukė minios tikinčiųjų, kurie išreiškė džiaugsmą ir pasididžiavimą tuo, kad dar vieno ištikimai tarnavusio Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms lietuvio kunigo – vyskupo – arkivyskupo gyvenimas taip garbingai įvertintas.
Be abejo, ne visi norintys galėjo tiesiogiai dalyvauti toje įspūdingoje šventėje. Kiti stebėjo iškilmes per televiziją, prie to džiaugsmo prisijungdami malda.
Keletas Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ tikinčiųjų, kurie neturėjo galimybės dalyvauti Vilniuje vykusiose iškilmėse, birželio 25 dieną, 12 val. susirinko bendruomenės „Vidupis“ kieme, prie arkivyskupo Teofilio Matulionio paveikslo, kabančio ant bendruomenės pastato sienos. Susirinkę žmonės sukalbėjo maldą, dėkodami Dievui už tokią didelę dovaną Lietuvos bažnyčiai ir tikintiesiems.
Prie naujai paskelbto Palaimintojo paveikslo jie uždegė žvakę, padėjo gėlių ir sukalbėjo maldą. Maldai vadovavo Sūkurių kaimo senolė Anelė Stražnickienė, kuri prie maldos nuoširdžiais savo žodžiais prijungė prašymą Palaimintajam Teofiliui Matulioniui užtarti prieš Aukščiausiąjį šio krašto žmones.
Buvęs Miroslavo (dabar Šakių) parapijos klebonas Antanas Matusevičius „Vidupio“ bendruomenei, kurios salėje ne kartą aukojo šv. Mišias, padovanojo Palaimintojo arkivyskupo Teofilio Matulionio paveikslą. Paveikslas bus pakabintas bendruomenės salėje.
Alfonsas Vitkauskas

Rubrikoje Tai, kas išaugina.... Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *