„Žaibų“ vis tiek neišvengta…

Paskutinės birželio savaitės permainingi orai kiek pakoregavo Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Girdėdami sinoptikų prognozes apie galimus škvalus bei audras, organizatoriai atsisakė planuotos išvykos į Stakliškių seniūniją ir Aukštadvario regioninio parko apylinkes. Tačiau tarpusavio „žaibų“ posėdžio metu vis tiek neišvengta.
Daugiausia žodinių „kibirkščių“ kilo tarp posėdžiui pirmininkavusio mero Alvydo Vaicekausko ir opozicijai atstovaujančių Tarybos narių Loretos Jakinevičienės ir Arūno Vaidogo. Jie, o ir kai kurie kiti Tarybos nariai turėjo priekaištų ir savivaldybės administracijos specialistams dėl nekompetencijos ar neatsakingumo ruošiant posėdžiui medžiagą. Aptardami parengtus sprendimus komitetuose, Tarybos nariai pasigedo aiškinamųjų raštų ir išsamesnės informacijos vienu ar kitu darbotvarkėje įrašytu klausimu. Suabejota ir tuo, ar specialistui dera rengti sprendimą, susijusį su jo asmeniu, ir pačiam klausimą pristatyti posėdyje.
Tokios abejonės kilo priimant sprendimą „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3 – 98 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo. Klausimą pristatęs savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Donatas Šimukonis ir buvo vienas iš dviejų keičiamų komisijos narių. Dėl skyriuje jau nedirbančio Tado Zabarausko diskusijų nekilo, o štai dėl Donato Šimukonio Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Ir dėl to, kad jis pats ruošė klausimą, ir dėl to, kad Tarybos nariai neturėjo galimybės susipažinti su Žemės ūkio ministerijos Audito pateiktomis išvadomis dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų. Be to, buvo ir manančių, kad išbraukimas iš komisijos – tai tik viena iš vykstančio tyrimo dėl Donato Šimukonio galimo darbo drausmės pažeidimo detalių.
Balsuojant daugumą surinko pirminis pasiūlymas, kad T. Zabarauską ir D. Šimukonį komisijoje pakeis Aušra Tamošiūnienė ir Virginija Karosevičienė. Jų kandidatūras pasiūlė Tarybos Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas.
Ko gero, pačios aštriausios diskusijos posėdyje kilo „Dėl leidimo įrengti kintamo vaizdo ekraną“. Ekranas būtų įrengtas ant Kultūros centro pastato Prienuose. Jo reikalingumu suabejojusių Tarybos narių Loretos Jakinevičienės, Cezaro Pacevičiaus, Arūno Vaidogo manymu, rengiant sprendimą šiuo klausimu buvo prasilenkta su įstatymo normomis, nes nebuvo derinta su pastato projekto autore. Savivaldybės vadovų aiškinimu, derinimo reikės tuomet, kai bus priimtas principinis leidimas rengti ekraną. Tačiau oponuojantys Tarybos nariai taip nemanė. Juo labiau, kad, kaip teigė A. Vaidogas, jis girdėjęs, jog jau, matyt, tartasi ir su būsimu rangovu, kuris kreipęsis su paklausimu į pastato autorę.
Posėdyje nepaaiškėjo, kas šios idėjos sumanytojai. A. Vaidogui apie tai paklausus Kultūros ir laisvalaikio centro direktorės Virginijos Naudžiūtės, ji leido sau neatsakyti, nes Tarybos narys jos nepaklausęs oficialiai, raštu. Oponuojantiems Tarybos nariams taip pat nepasirodė, kad vaizdo ekrano įrengimas sietųsi su didesniu patriotiškumu. Jie tai siejo greičiau su galimybe valdantiesiems daugiau rodyti save įvairiuose renginiuose ir taip ruoštis kitiems rinkimams. Sprendimo projekto kritikai įžiūrėjo ir grėsmių eismo saugumui.
Emocingų diskusijų baigtį lėmė balsavimo rezultatai. Dauguma posėdyje dalyvavusių Tarybos narių, 14 iš 22, pritarė parengtam sprendimui leisti rengti kintamo vaizdo ekraną.
Tačiau svarstant klausimą „ Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“ valdančiajai daugumai nepavyko išlikti monolitu. Beje, tai buvo jau iš ankstesnio posėdžio atkeliavęs klausimas dėl asmens, Pakuonio seniūnijoje turinčio nekilnojamojo turto, atleidimo nuo mokesčio. Meras sakė, išsiaiškinęs situaciją ir siūlė pritarti atleidimui, nes žmogus kelerius metus sirgo. Opozicijos atstovams pradėjus abejoti, ar merui buvo etiška pačiam „ginti“ šio sprendimo priėmimą komitetuose, kai šalia minėtų pastatų yra jo žmonai priklausantys sklypai, ir kilus diskusijai, matyt, atsirado abejojančiųjų ir tarp valdančiosios koalicijos narių, nes atleidimui nebuvo pritarta.
Kitiems, per dvidešimčiai darbotvarkėje įrašytų klausimų buvo pritarta. Posėdžiui baigiantis Arūnas Vaidogas merui uždavė dar keturis klausimus. Jis paklausė mero nuomonės apie tai, ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, pati susipainiojusi su sprendimais, dabar gali būti komisijos pirmininke, tiriant kitų specialistų nusižengimus. Tarybos narys taip pat klausė, kodėl meras neinformavęs apie prokuratūros pradėtą tyrimą dėl sutarties su „Prienų energija“ nutraukimo ir apie administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko privačių interesų supainiojimą. A. Vaidogui taip pat rūpėjo sužinoti, ar merui žinomas faktas, kad į Prienų savivaldybės tarybą yra kreipęsis teismas dėl procesinių dokumentų įteikimo vienam iš Tarybos narių.
Ramutė Šimukauskaitė

Rubrikoje Politika. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *