Renovacijos keliais ir klystkeliais…

Į redakciją kreipėsi birštonietis, Kęstučio g. 25 namo gyventojas Edvardas Žukauskas, skųsdamasis nekokybišku renovaciją atlikusių statybininkų darbu ir valdininkų abejingumu.
E.Žukausko teigimu, didžiausia problema – ventiliacija. Daug metų statybose dirbusio vyro teigimu, renovacijos metu buvo užmūrytos lauko sienose buvusios ventiliacijos angos, pastato viduryje esanti ventiliacijos anga nebuvo išvalyta, todėl oras nepatenka į pastato vidų – vėdinimo sistema neveikia. Taip pat yra pažeistas lietaus vandens nutekėjimo vamzdynas, todėl dabar po lietaus drėksta ir pelija sienos gyventojų butuose. Jo teigimu, dar viena didelė problema – nesutvarkyta, o atvirkščiai, išdraskyta, šildymo sistema.
E.Žukausko manymu, nors jau sausio viduryje buvo pasirašytas renovacijos darbų užbaigimo aktas, yra ir daugiau neatliktų darbų. Vienas tokių – namo stogas – nelygus, ir plika akimi jame pastebimi įdubimai, kuriuose po lietaus laikosi vanduo. Taip pat nėra turėklų prie pagrindinio įėjimo į namą, nebaigta tvarkyti namo aplinka.
E.Žukauskas daugybę kartų kreipėsi į įvairas valdžios institucijas, tačiau, anot jo, niekas nereaguoja tinkamai.

Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas ir Edvardas Žukauskas.

Apžiūrėti renovuoto namo ir įvertinti, ar gyventojo skunduose minimi faktai pasitvirtina, buvo atvykęs Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas su specialistų komanda. Susitikime taip pat dalyvavo namą administruojančios įmonės UAB „Santermita“ vadybininkė Aušra Bugavičienė, Birštono BETA direktorė Vilma Savukynienė bei Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Edvardas Citvaras.
Prieš dieną iki susitikimo namą apžiūrėjo BETA kokybės priežiūros specialistas. Patikrinimo metu nustatyti trūkumai ir nekokybiškai atlikti darbai, kuriuos rangovas turi ištaisyti. Tai: užsandarinti skardinių lauko palangių sujungimus su angokraščiais, tinkamai įrengti neįgaliesiems skirtą įėjimą, baigti aplinkos darbus. Taip pat buvo nustatyta, kad neužbaigta visų įėjimų durų apdaila, neužbaigtas rūsio vėdinimui skirto kanalo valymas, pakeisti ne visi termoreguliatoriai, skirti vienvamzdei sistemai, o vėdinimo kaminą būtina paaukštinti.

UAB „Santermita“ vadybininkė Aušra Bugavičienė, Birštono BETA direktorė Vilma Savukynienė, Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas ir Edvardas Žukauskas.

Į renovacijos projektą nebuvo įtrauktas šildymo sistemos atnaujinimas, todėl šie darbai ir nebuvo atlikti. Norint atnaujinti šilumos punktą, reikia rengti naują projektą. O norint gauti valstybės paramą, turi būti pasiektas 20 proc. šiluminės energijos sutaupymas. To, specialistų teigimu, vien atnaujinant šildymo sistemą, neįmanoma pasiekti, tad ir valstybės paramos gauti nebus galima.
Jau greitai turi būti surengtas viso namo gyventojų susirinkimas, kuriame bus nutarta, ar gyventojai nori atnaujinti šildymo sistemą. Jei dauguma tam pritars, tuomet bus sprendžiama, kaip tai padaryti – savo lėšomis ar ieškoti būdų gauti valstybės paramai.
Aišku tik tai, kad rangovas privalės sutvarkyti ventiliacijos sistemą ir užbaigti kitus nurodytus darbus.

Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas, Birštono BETA direktorė Vilma Savukynienė, Edvardas Žukauskas ir Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Edvardas Citvaras.

O atnaujinti šildymo sistemą ar ne – netrukus nuspręs šio namo gyventojai. Visiems kitiems, apsisprendusiems renovuoti daugiabučius, reikėtų žinoti, kad, pasirenkant ir patvirtinant investicinį projektą, į jį būtina įtraukti ir šildymo sistemos atnaujinimą, nes, prasidėjus renovacijai, papildomų darbų į planą įtraukti jau nebegalima. Tuomet reikia rengti papildomą projektą, kurio rengimas nebefinansuojamas, o ir kompensaciją gauti sudėtinga.
Laima Duoblienė

Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto Edvardo Citvaro komentaras:

„Manau, kad besiskundžiantis asmuo pateikia neobjektyvią ir šališką savo asmeninę nuomonę. Darbų kokybę prižiūri Statybos darbų techninis prižiūrėtojas, kuris, vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu, įvertina visus atliktus darbus. STR yra nuolat atnaujinami ir papildomi, siekiant užtikrinti dar didesnę statybos darbų kokybę, saugumą bei visų šalių, dalyvaujančių statybose, teisinę apsaugą. Ir Birštono savivaldybės administracija, ir visos kitos institucijos į E. Žukausko skundus ir prašymus atsako įstatymo nustatyta tvarka, geranoriškai nori padėti (susirinkimai vyksta po darbo, nuolat ieškomi papildomi sprendimai, norint pagerinti minėto daugiabučio namo techninę būklę ir gyventojų gyvenimo kokybę). Renovacijos metu buvo numatytas esamų ventiliacijos kanalų išvalymas, ventiliacijos kaminėlių pakėlimas. E. Žukausko keliama problema – rūsio ventiliacijos kanalas yra užverstas statybiniu laužu ar kitais objektais. Daroma prielaida, kad šis ventiliacijos kanalas nefunkcionavo nuo namo statybos pradžios, atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugiabučio namo gyventojai apie šią problemą niekada nebuvo užsiminę namą administruojančiai įmonei, kuriai tiesiogiai priklauso prižiūrėti namo inžinerines sistemas. Namo renovacijos darbus vykdanti įmonė rūsio ventiliacijos problemą išspręs. Primenu, kad namo renovacijos metu lietaus nuotekų sistema nebuvo tvarkoma. Vamzdžiai yra seni, susidėvėję, reikalaujantys atnaujinimo. Šiuos darbus gyventojai gali atlikti namo administratoriaus pagalba.
Be to, daugiabučio namo gyventojai savavališkai pakeitė šildymo sistemo vamzdynus ir savavališkai padidinto šildymo prietaisų galingumą. Tai neatitinka namo projekto, pagal kurį namas buvo pastatytas. Gyventojai turi prievolę, atliekant inžinerinių sistemų pakeitimo darbus, gauti tai leidžiančius dokumentus, kurie būtų suderinti su daugiabučio namo administratoriumi ir leidimus išduodančia institucija. Dėl faktinių neatitikimų, lyginant su projektu, vėliau kyla daug techninių problemų. E. Žukausko iškelta problema dėl tinkamai neveikiančios šildymo sistemos yra pačių gyventojų savavalių inžinerinių sistemų pakeitimų pasekmė. Vis dėlto namą atnaujinančios įmonės UAB „HSC Baltic“, Birštono būsto energijos taupymo agentūros, namo administratoriaus UAB „Santermita“ ir Birštono savivaldybės bendromis pastangomis, namo renovacijos darbus vykdanti įmonė savo lėšomis sutvarkė namo gyventojų savavalius pakeitimus, kad šildymo sistema veiktų tinkamai. Šiuos darbus priėmė namo administratorius, kuris vėliau šią sistemą eksploatuos.
Darbų užbaigimo aktas buvo pasirašytas su sąlyga, kad rangovas garantiniu raštu įsipareigoja atlikti visus neužbaigtus ar neatliktus darbus, ką jis ir daro sėkmingai. Jau sutvarkytas stogas, prie pagrindinio įėjimo į namą įrengti turėklai, sutvarkyta aplinka.
E.Žukauskas neteisus ir dėl teiginių, jog į jo skundus nebuvo reaguota. Birštono savivaldybės administracija, Birštono būsto energijos taupymo agentūra, Statybos inspekcija, Energetikos inspekcija, daugiabučio namo techninis prižiūrėtojas, daugiabučio namo gyventojai, techninio darbo projektą rengę specialistai, daugiabučio namo administratorius, Valstybinė būsto energijos taupymo agentūra, Seimo narys A. Palionis į daugkartinius E. Žukausko skundus, prašymus, nuomones reagavo, atsakė, dalyvavo susirinkimuose, komisijose, patikrinimuose.
Dėl E. Žukausko skundų valstybės paramos teikimas sustabdytas. Daugiabučių namų gyventojai pradeda grąžinti kreditą tik tuomet, kai yra suteikiama valstybės skirta paramos dalis. Kol paramos dalis nesuteikta, gyventojai moka palūkanas, kredito dalis nemažėja. Kiekvienas E. Žukausko skundas atitolina paramos skyrimo datą.

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *