„Sijonuotos vasaros sutiktuvės“ LSDMS Prienų moterų klube

Gegužės pabaigoje įvyko LSDMS Prienų klubo susirinkimas, kuriame buvo pristatytas metų veiklos planas, pasidalinta naujienomis iš vykusios LSDMS ataskaitinės – rinkiminės konferencijos Palangoje, iš LSDMS Kauno apskrities susirinkimo ir iš XXXV LSDP suvažiavimo.


LSDMS Prienų moterų klubo pirmininkė Danutė Mozūrienė pristatė metų veiklos planą, pasidalino mintimis apie vykusią LSDMS konferenciją Palangoje. Konferencijos metu vyko rinkimai, juose ilgiau nei 20 metų vadovavusią LSDMS pirmininkę Birutę Vėsaitę pakeitė ir LSDMS pirmininkės pareigas užėmė kaunietė Orinta Leiputė.
Kaip teigė Birutė Vėsaitė, „per šiuos metus Lietuva tapo kitokia. Gal ne tokia, apie kokią prieš du dešimtmečius svajojome, bet pažangesnė, šviesesnė ir demokratiškesnė. Ir tokia ji tapo ne be socialdemokratų lyderystės. Gal kruopelytę pažangos į šį Lietuvos nueitą kelią įnešė ir socialdemokračių moterų sąjunga“.
Naujoji pirmininkė Orinta perdavė tokius žodžius – „Džiaugiuosi, kad mūsų solidarumas, smalsumas ir motyvacija keisti Lietuvos politiką stiprėja. Kiekvienas susitikimas – naujų idėjų, darbų ir galimybių pradžia“.
LSDMS konferencijoje Palangoje išklausyti ne tik seminarai, išrinkta nauja lyderė, vadovaujanti komanda, bet ir patvirtinti nauji įstatai, delegatės supažindintos su darbo grupės parengtais pasiūlymais Statutui dėl LSDP vadovaujančių organų, pateiktos kandidatūros į juos, sudarytos ir patvirtintos 4 darbo grupės pagal regionus.
LSDMS keičiasi ne tik sudėtimi, bet ir esme – socialdemokračių laukia nauji iššūkiai. Mes, moterys, jau nesame politikoje fenomenas, tačiau išlaikyti savo pozicijas, aukštą kompetencijos lygį, lyderystę konkurencingoje politikos arenoje nelengva. Neužtenka vien būti. Reikia veikti.
Mintimis iš XXXV LSDP suvažiavimo pasidalino pirmąkart jame dalyvavusi LSDMS narė Larisa Šaltienė, paskatinusi, esant galimybėms, būtinai dalyvauti tokiuose renginiuose, nes jai labai patiko renginio dvasia, išgirdo daug naujų minčių.
Moters vaidmenį politikoje apžvelgė Prienų rajono savivaldybės tarybos narė, Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininkė, LSDMS narė Angelė Bajorienė. Kodėl mūsų skaičius visuomenėje gerokai didesnis nei vyrų, o politikoje, skaičiuojant procentais, nesudarome net trečdalio? Ir jaučiame netolygią situaciją. Už ką tada balsuojame pačios, kai esame didesnioji dalis rinkėjų visuose rinkimuose? Ji papasakojo apie trijų tipų lyčių kvotas pasaulio politikoje (įstatymais nustatomas tam tikras vietų skaičius moterims parlamentuose, savivaldoje, taip pat kandidatų sąrašuose bei savanoriškos partijų kvotos, kai nustatomas moterų procentas ar lyčių proporcijos kandidatų sąrašuose ir valdymo organuose). 51 šalyje įstatymai numato kvotas partijų rinkimų sąrašuose, dažniausiai nusakomos lyčių proporcijos. Vienintelė Airija įstatyme įrašė būtent moterų, o ne lyčių kvotas.
Lietuvoje mažai moterų merių (vos kelios po 2015 m. rinkimų), ministrių, nors moterys sudaro 54 proc. šalies gyventojų ir yra vienos labiausiai išsilavinusių Europos Sąjungoje. 2013 m. duomenimis, net 41,5 proc. lietuvių moterų (25 – 64 m. amžiaus) buvo įgijusios aukštąjį išsilavinimą. Pagal išsilavinimo rodiklį lenkėme švedes, aires, suomes ir estes. Lietuvos savivaldoje po paskutinių rinkimų yra vos per 20 proc. moterų, mus lenkia ir Estija (29 proc.), ir Latvija (31 proc.), atsiliekame ir nuo ES vidurkio. Prancūzijoje ir Belgijoje rinkimų sąrašams taikoma griežta nuostata – abi lytys pasidalina po 50 proc. vietų.
Lietuvos socialinėje, sveikatos, švietimo, kultūros sistemose daugiausia moterų. Moterys, gaudamos apie 14 proc. mažesnius atlygius, senatvėje gauna ir mažesnę apie 50 eurų pensiją nei vyrai.
Šiandien Lietuvai reikia drąsių, išsilavinusių ir aktyvių moterų įvairių lygių politikoje, kurios kompetentingai veiktų visuomenės naudai būdamos darnoje su lygiu, ne didesniu, skaičiumi vyrų. Galbūt lyčių balanso politika labiau išsaugotų didžiąsias vertybes: humanizmą, demokratiją, teisingumą, žmogiškąjį orumą, žmogaus teises ir kita.
Prienų rajono savivaldybės taryboje yra per 30 proc. moterų, tačiau socialdemokratų frakcijoje iš 6 yra tik viena moteris. Kaimyninėje Marijampolės savivaldybėje po 2015 m. rinkimų iš 13 socialdemokratų tarybos narių yra tik viena moteris. Todėl naujojo LSDP pirmininko G.Palucko tvirta pozicija kvotoms, tikėtina, pakoreguos tokius skaičius ateityje.
A.Bajorienė su LSDMS moterimis svarstė, kokių duomenų, procesų, žingsnių mums reikia, kad paskatintume greitesnes permainas visuomenėje, greičiau laužytume sustabarėjusias, biurokratines tvarkas visuomenėje, veiklų metu neštume žmonėms politines žinias, informaciją, skatintume visus iniciatyvai. Pirmiausia, būtina atsikratyti baimės sakyti savo nuomonę, nes baisiausia, kai, būdamas teisus, bet silpnas, nutyli neteisingumo akivaizdoje. Juk visi norime greitesnių pokyčių, permainų, tačiau kodėl slopiname save? Būtent tuomet atsiranda nenaudinga moterų atžvilgiu statistika po įvairių rinkimų…
Vyko diskusijos dėl LSDMS veiklos strateginių krypčių, veiklos gerinimo.
Dailės terapijos valandėlę LSDMS Prienų klubo moterims padovanojo dailininkė dizainerė Jurgita Juškaitė – Jakaitienė. Visos pamėgino piešti, patirdamos gerų emocijų, pasidžiaugdamos sau padovanotu laiku.
Esame dėkingos klubo pirmininkei Danutei Mozūrienei už tai, kad šis susitikimas tapo ne formaliu susirinkimu, o jos pastangų dėka – maža švente ir edukacine valandėle mums visoms.
LSDMS Prienų moterų
klubo informacija

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *