Prienams – 515!

Floristės Jolantos Žilvienės dovana miestui – įspūdinga gėlių kompozicija.

Tradicinė Prienų krašto vasaros šventė, skirta Prienų miesto vardo 515-osioms metinėms, tris dienas didelius ir mažus viliojo įvairiais kultūriniais, sprotiniais ir sveikatingumo renginiais, kurie vyko Laisvės aikštėje, Kultūros ir laisvalaikio centre, Prienų krašto muziejuje, Prienų sporto arenoje, Pociūnuose ir Paprienėje: estradoje, stadione, aikštėje prie Nemuno.

Prisimintas Algirdas Julius Greimas
Prienų meisto šventės metu Prienų KLC buvo surengta konferencija „Algirdo Juliaus Greimo šimtmetis: nuo Prienų iki Paryžiaus“, skirta semiotiko, kalbininko, mitologo, eseisto Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms. Konferenciją kartu su Prienų rajono savivaldybe ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešaja biblioteka rengė Vilniaus universiteto A.J.Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras. Konferencijos metu veikė Lietuvos centrinio valstybinio archyvo parengta paroda, pranešimus apie Algirdą Julių Greimą skaitė Lietuvos centrinio valstybinio archyvo ir Vilniaus universiteto A.J.Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro atstovai.
Plačiau apie konferenciją ir Algirdą Julių Greimą – kituose laikraščio numeriuose.

Išausta tapatybė

Veiverių KLC vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvas „Kankliukai“.

Popietę Laisvės aikštėje išskirtinis dėmesys buvo skirtas tautiniam kostiumui – čia vyko Suvalkijos (Sūduvos) regiono tautinio kostiumo konkursas „Išausta tapatybė“.
Apie skirtingų tautų papročius, pasaulėjautą ir grožio supratimą iškalbingiausiai liudija jų drabužiai. Tautinis kostiumas – kaip etninio tapatumo forma – yra nacionalinės kultūros išraiška, vienas svarbiausių tautos ir valstybės simbolių. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, surengęs konkursą „Išausta tapatybė“, siekia, kad visuomenė, o ypač jaunimas, domėtųsi tautiniu drabužiu – tautos ir valstybės simboliu, jo prigimtimi, kultūrine ir menine verte, kartu pažintų ir savo kultūrą, ragintų ir kitus įsigyti asmeninius, su savo kilmės vieta susijusius drabužius, jais vilkėtų valstybės, šeimos, bendruomenės ir kitų tradicinių švenčių progomis.
Konkurse tautinius kostiumus demonstravo keturiolika dalyvių – ir kolektyvų, ir pavienių asmenų. Dar penki pareiškėjai kostiumų nedemonstravo, konkursui jie atsiuntė nuotraukas ir anketas. Jie taip pat buvo vertinami.

Prienų KLC pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“.

Kostiumai buvo vertinami pagal tai, kaip jie atspindi vieną ar kitą istorinį laikotarpį, regioną, kokia jų dalių, audinių, rankdarbių ir siuvinių kokybė.
Komisijos sprendimu vaikų kolektyvų grupėje nugalėtojais pripažinti Veverių KLC vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvas „Kankliukai“, meno mėgėjų kolektyvų grupėje – Prienų KLC pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“, folkloro kolektyvų grupėje – Prienų KLC folkloro grupė „Gija“, bendruomenių grupėje – Marijampolės III amžiaus universiteto folkloro ansamblis „Senapilė“. Geriausiais asmeniniais tautiniais kostiumais buvo pasipuošusios: Lolita Batutienė (Prienai), Rūta Bučinskaitė (Šakių r.), Renata Medelienė ir Eglė Grigaitienė (abi iš Vilkaviškio). Visi šie kolektyvai ir atskiri konkurso dalyviai varžysis respublikiniame ture.

Vytautui Pakarskui – Prienų miesto Garbės piliečio vardas

Garbės piliečio regalijas Prienų rajono savivaldybės meras A.Vaicekauskas įteikė Eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos tradicijas tęsiančios UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ generaliniam direktoriui Vytautui Mačiuliui. Vėliau regalijos bus perduotos Prienų krašto muziejui.

Skambant dainai „Mano miestas“, buvo pakelta Prienų vėliava ir į dangų pakilo spalvoti balionai. Šventės pradžią paskelbė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Jis džiaugėsi, kad gamta padovanojo dovaną – puikų orą ir linkėjo visiems darbštiems, kūrybingiems ir išradingiems Prienų krašto žmonėms gražios šventės. Prienų miestui švenčiant 515 -tąjį gimtadienį, gegužės 19 d. Laisvės aikštėje improvizuotoje posėdžių salėje buvo surengtas iškilmingas Prienš rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstomas vienas klausimas – dėl Prienų miesto Garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiam inžinieriui, lakūnui sklandytojui, sporto meistrui ir teisėjui, Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos įkūrėjui bei ilgamečiam vadovui Vytautui Pakarskui (po mirties).
Sprendimo projektui Tarybos nariai pritarė vienbalsiai. Nuo šiol Prienai turi šešis Garbės piliečius: poetą Justiną Marcinkevičių, monsinjorą Juozapą Užupį, rašytoją Vytautą Bubnį, kleboną Kazimierą Skučą, partizaną dimisijos kapitoną Antaną Lukšą ir aviacijos inžinierių Vytautą Pakarską.
Apie Vytautą Pakarską papasakojo jo bendražygis ir ilgametis jo pavaduotojas Vytautas Mekšriūnas.
– Prienams pasisekė, kad čia keliolika metų dirbo Vytautas Pakarskas. Nors jis yra kilęs iš Radviliškio, tačiau visam Lietuvos aviacijos sportui yra padaręs tiek daug, kad vos ne kiekvienas miestas galėtų jį paskelbti Garbės piliečiu. Utopija būtų galima pavadinti jo idėją senoje pieninėje įkurti gamyklą, suburti bendraminčius ir sukurti tokį skraidymo aparatą, kokius pasaulyje gamino tik keturios gamyklos. Ir dabar sunku įsivaizduoti, kaip buvo galima tokį darbą atlikti neturint finansavimo, jaučiant nuolatinį Maskvos „pagalių kaišiojimą į ratus“. Tačiau per dvejus metus pavyko pagaminti Balio Karvelio sukonstruotą sklandytuvą BK-7! – kalbėjo V.Mekšriūnas.
Garbės piliečio regalijas meras A.Vaicekauskas įteikė Eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos tradicijas tęsiančios UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ vadovui Vytautui Mačiuliui. Vėliau regalijos bus perduotos Prienų krašto muziejui.
Po iškilmių susirinkusiems koncertavo pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“.

Fotografijų konkursui pateikti 76 darbai

Vertinimo komisijos nariai Rimantas Dichavičius ir Vytautas Daraškevičius.

Tradiciniam fotografijų konkursui „Mano miesto bliuzas“ keturiolika fotografų pateikė 76 darbus.
Konkurso darbus vertino fotografijos grandai: Rimantas Dichavičius, Vytautas Daraškevičius (beje, gimęs Prienuose) ir Mindaugas Kavaliauskas.
Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorės Virginijos Naudžiūtės padėkomis ir atminimo dovanėlėmis. Ypač buvo pagerbti trys geriausi fotografai, komisijos sprendimu surinkę po vienodą balų skaičių. Tai – Pranas Karpavičius, Arūnas Aleknavičius ir Rimvydas Strikauskas. Gerai įvertinti ir Paulinos Mozūraitės, Onos Krygerytės – Valkauskienės, Jūratės Zailskienės ir Andriaus Staniulionio darbai.

Geriausiai įvertinti fotografijų konkurso dalyviai su vertinimo komisijos nariais R. Dichavičiumi (trečias iš kairės) ir V. Daraškevičiumi (penktas iš kairės) bei Prienų rajono savivaldybės meru A.Vaicekausku.

Konkurso dalyvius ir vertinimo komisijos narius sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Fotografams patarimų negailėjo R.Dichavičius ir V.Daraškevičius. Pastarasis, pasidžiaugęs puikiomis ir išradingomis nuotraukomis, kurios dar gražiau atrodo eksponuojamos, nei kompiuterio ekrane, pastebėjo, kad tarp pateiktų darbų nebuvo nė vienos, kurioje būtų užfiksuoti žmonės.
Konkurso dalyviams ir žiūrovams koncertavo Prienų KLC vokalinis ansamblis „Pienė“. Po iškilmių pasirodymą surengė Marijampolės kolegijos ir Kvietiškių dvaro istorinių šokių kolektyvas „Renesansas“.

Grafų Butlerių atminimui

Parodą pristatė Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas Rimvydas Urbonavičius ir kraštotyrininkas Arūnas Kapsevičius.

Prienų krašto muziejuje buvo atidaryta paroda „Grafai Butleriai – Prienų seniūnai, Marijampolės miesto kūrėjai“. Parodą Marijampolės „butlerininkai“ parengė Varšuvos senųjų aktų archyve, Suvalkų miesto archyve, Nacionaliniame Baltarusijos archyve Gardine, Prienų parapijos bažnytinėse knygose radę gausybę dokumentų, juos papildę informacija iš Kvietiškio dvaro savininko Mykolo Butlerio, Morkaus Antano Butlerio ir Pranciškos Ščiukaitės – Butlerienės sūnaus, kelionės iš Karaliaučiaus į Italiją dienoraščio, švedų mokslininko Knuto Olafo Falko Suvalkų vietovardžių studijos. Parodą pristatė Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialo vedėjas Rimvydas Urbonavičius ir kraštotyrininkas Arūnas Kapsevičius.
Paroda Prienuose veiks iki birželio vidurio.

Pociūnuose varžosi sklandytojai
Sekmadienį Pociūnuose prasidėjo 2017 m. Lietuvos atviros klasės čempionatas. Dėl apdovanojimų varžosi 22 sportininkai iš Kauno (14), Vilniaus (3), Klaipėdos, Biržų, Panevėžio, Ridali (Estija) ir Vidzeme (Latvija) (po vieną) sklandymo klubų.
Po iškilmingo varžybų atidarymo sklandytojai pradėjo kovą padangėje. Pirmajam pratimui buvo skirta 276,44 km užduotis. Nugalėjo kaunietis Artūras Klimašauskas, antras – biržietis Gintaras Drevinskas, trečias – Adomas Grabskis. Varžybose dalyvauja ir keturi Prienų krašto sklandytojai. Pirmajame pratime Vytautas Sabeckis iškovojo penktą vietą, Vytautas Paulauskas – tryliktą, Gvidas Sabeckis – keturioliktą, Vytautas Mačiulis – šešioliktą.
Varžybos baigsis ir nugalėtojas paaiškės birželio 3 d.

„Tykiai tykiai Nemunėlis teka…“

Prienų rajono savivaldybės meras A.Vaicekauskas šventės žiūrovus vaišina baltarusišku karvojumi.

Tradicinėje dainų ir šokių šventėje „Tykiai tykiai Nemunėlis teka…“ vasaros estradoje prie Nemuno pasirodė meno mėgėjų kolektyvai iš Prienų rajono savivaldybės ir svečiai iš Varėnos, Kauno rajono Raudondvario, Ukmergės, Birštono.
– Didžiausia Prienų vertybė – darbštūs, atkaklūs ir kūrybingi mūsų krašto žmonės, – sveikindamas šventės dalyvius kalbėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
Prienų miesto gimtadienio šventės proga prieniečius ir miesto svečius sveikino LR Seimo narys Andrius Palionis, Talsi (Latvija), Naugarduko (Baltarusija), Lvovo srities (Ukraina) delegacijų vadovai, kaimyninių Kauno rajono, Alytaus miesto ir rajono, Birštono savivaldybės atstovai.
Po saviveiklininkų pasirodymų koncertavo atlikėjas Tadas Juodsnukis su grupe, atlikėjas Vytautas Šiškauskas, grupė „Išjunk šviesą“, įspūdingą pasirodymą surengė šokio ir ugnies studija „Čiutyta“, o šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas.

Laima Duoblienė

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1673561742951398.1073742055.1453224288318479&type=1&l=4dabd49825

Rubrikoje Redakcijos skiltis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *