„Ginčytis, diskutuoti, ieškoti kompromiso…“

Prienų ūkininkų sąjungos visuotiniame susirinkime

Ne kartą kviestas, tačiau kvorumo nesurinkęs Prienų ūkininkų sąjungos visuotinis susirinkimas įvyko balandžio 28 d. Prasidėjus pavasario darbymečiui, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius ilgai žemdirbių negaišino: jo ataskaita už 2016 metų veiklą buvo glausta.

Daug kas priklauso nuo solidarumo ir bendrystės
M.Butkevičius dėkojo ūkininkams už tai, kad jie nenusišalino nuo svarbiausių žemės ūkio sektoriaus aktualijų, kėlė teisėtus reikalavimus, todėl pavyko pasiekti krizės metu patirtų nuostolių ūkininkams kompensavimo, buvo grąžintos dėl moduliacijos neišmokėtos lėšos. Jų palaikymo bei solidarumo sulaukta ir pieno gamintojų suvažiavime Jonavoje, ir visuotiniame pikete Vilniuje, ir protesto akcijoje Briuselyje. Nuosekliausiai ir aktyviausiai Prienų rajono bei Lietuvos ūkininkų interesus aukščiausiu lygiu gina Prienų ŪS atstovas, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis. M.Butkevičius džiaugėsi ne tik matomu J.Vilionio indėliu, bet ir visuomenininkų Dariaus Steponkevičiaus, Ovidijaus Drūlios, Gitos Astrauskienės, Rolando Aleksandravičiaus, Jono Gradecko ir kitų aktyvumu, domėjimusi naujovėmis, atstovavimu įvairiuose renginiuose. Prienų ūkininkų sąjungos pirmininką džiugino ir per keletą metų sukurtas platus partnerių bei rėmėjų tinklas, jų dėka sąjunga įgyvendino reikšmingų socialinių projektų, galėjo pasiūlyti daugiau galimybių sąjungos nariams. ŪS užmezgusi ryšius su UAB „Ordo“, UAB „Marijampolės konservai“.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Prienų ŪS ir Alytaus profesinio rengimo centro – abipusiai naudinga: moksleiviai kartu su dėstytojais padeda įgyvendinti sąjungos siekius, prisideda prie žemdirbių renginių organizavimo, o moksleiviai turi daugiau galimybių mokslą sieti su praktika. Veiverių krašto ūkininkų iniciatyva centro bendruomenės nariai padėjo suremontuoti Veiverių Šv.Lauryno bažnyčią.
Sutelktomis ūkininkų ir rėmėjų pastangomis atnaujinta vaikų žaidimų aikštelė Veiverių gimnazijoje, vasarą Skriaudžių lopšelyje – darželyje bus įrengta pavėsinė ir pastatyti suoliukai.
Pasak M.Butkevičiaus, ŪS skyrė dėmesį ūkininkų mokymams, vyko seminarai kooperacijos ir kitais klausimais, buvo surengtos išvykos į pažangius ūkius, lankytasi pas ūkininkus Lenkijoje.
Vienas iš svarbiausių ir masiškiausių žemdirbių renginių pernai – konkurso „Metų ūkis“ laureatų apdovanojimai, kurie tapo gera proga susitikti su naujos kadencijos politikais ir aptarti žemės ūkio perspektyvas, pabendrauti tarpusavyje. M.Butkevičiaus nuomone, pasiteisino ir pernai pirmąkart Vidmanto Petraškos ūkyje organizuotas rajono melžėjų konkursas, todėl, pritariant ūkininkams, šią vasarą tradicija bus pratęsta.

Reikia tinkamo atstovavimo ir pasitikėjimo
Prieš visuotinį susirinkimą ŪS pirmininkas M.Butkevičius nemažai bendravo su ūkininkais seniūnijose. Jis sakė, kad, atsižvelgiant į gautas pastabas, Ūkininkų sąjungos veikla bus organizuojama taip, kad be atstovavimo neliktų nė viena seniūnija. Juolab kad Prienų rajone vyrauja smulkieji ūkiai, pavieniui jiems sunku atlaikyti stambių ūkių konkurenciją. Ją gilina ir vadinamas Pieno įstatymas, kuris suskirsto pieno gamintojus į skirtingas grupes pagal primelžto pieno kiekį. Pradedantis ūkininkauti jaunimas verčiau renkasi grūdų sektorių, nei pienininkystę, tačiau, anot M.Butkevičiaus, ir šis kelias nėra lengvas, o patarimo ar paramos prireikus, valdiškų kabinetų durys ne visuomet būna jiems plačiai atvertos. M.Butkevičiaus įsitikinimu, savivaldybėje reikėtų parengti planą, kaip padėti smulkiesiems ūkiams, ypač jaunimui, siekiančiam įsitvirtinti kaime.
Susirinkime dalyvavęs meras Alvydas Vaicekauskas patvirtino, kad nenusišalins nuo ūkininkų problemų sprendimo, tai patvirtina ir kasmet didėjantis finansavimas savivaldybės Kaimo rėmimo programai. Jis kvietė ūkininkus atvirai išsakyti problemas, teikti pasiūlymus, įvardinti sritis, reikalingas paramos, pasinaudoti paskutine galimybe dalyvauti projektuose. Jo teigimu, ūkininkams užpildyti žinių spragas gali padėti Žemės ūkio skyrius, surengdamas mokymus seniūnijose, paskleisdamas reikiamą informaciją kuo plačiau. Meras sakė iš šio skyriaus vedėjo Donato Šimukonio besitikintis, kad jis taps ūkininkus vienijančia figūra.
Pasak mero, jį neramina tarp ūkininkų tvyranti įtampa, kompromiso tarp ŪS susidariusių atskirų „stovyklų“ nebuvimas. Jis ragino neatsisakyti dalyvavimo ŪS veikloje vien dėl to, kad nepatinka ŪS pirmininkas ar kitas asmuo, o ginčytis, diskutuoti, ieškoti priimtinų sprendimų. Mero teigimu, ŪS, būdama visuomenine organizacija, veikia pakankamai aktyviai ir tinkamai atstovauja žemdirbių interesams.
Spręsti tarpusavio nesutarimus, nesislėpti už aktyviųjų nugarų, o veikti patiems linkėjo Šilavoto krašto ūkininkas Rolandas Aleksandravičius, gerai įvertinęs Prienų ŪS veiklą. Tarpusavyje sėti ne usnis ir dilgėles, o tikrąsias, pasitikėjimu ir bendruomeniškumu grįstas vertybes kvietė Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Vaidotas Kupstas. Dauguma balsų sąjungos nariai patvirtino ŪS pirmininko M.Butkevičiaus ir Revizijos komisijos ataskaitas.
ŪS tarybos siūlymu, keletas vyresnio amžiaus sąjungos narių buvo atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo. Tie ūkininkai, kurie daugiau nei dvejus metus nemokėjo nario mokesčio ir į raginimus nereagavo, pašalinti iš ŪS gretų.

Už kooperaciją, prieš mokesčių didinimą
Susirinkimo dalyviai pasisakymų metu kėlė daugeliui žemdirbių opius klausimus. 58 metų darbo žemės ūkyje „stažą“ turintis Jiezno seniūnijos smulkusis ūkininkas Stanislovas Kaminskas guodėsi, kad pensinio amžiaus ūkininkai neturi techninių galimybių pažangiai tvarkytis savo kelių dešimčių hektarų ūkiuose. Jis siūlė stambaus ūkio, apsirūpinusio galingais traktoriais, bazėje sukurti kooperatyvą, kuriame smulkieji ūkininkai galėtų samdytis techniką svarbiausiems žemės apdirbimo, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo darbams. Jo iniciatyvą palaikė ir ūkininkas Rolandas Aleksandravičius, sakydamas, kad kiekvienoje seniūnijoje susikooperavus reikėtų turėti bent po vieną modernią sėjamąją.
Lietuvos pienininkų asociacijos pirmininkas Jonas Vilionis supažindino su naujausiomis žemės ūkio srities aktualijomis, papasakojo apie tai, kas daroma, kad mokestinė bazė ūkininkams nebūtų didinama, kad jie galėtų supaprastinta tvarka pasinaudoti žemės ūkio valdų modernizavimo programos finansavimu. Jo teigimu, Prienų rajono savivaldybės bus prašoma padidinti paramą Kaimo rėmimo programai iki 50 -ties tūkstančių eurų. Jo nuomone, papildžius nuostatus, pagal kuriuos skirstomos programos lėšos, savivaldybės parama galėtų pasiekti daugiau ūkininkų.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *