Švęsime Šilavoto Davatkyno muziejinės veiklos dešimtmetį

Viktorija Lincevičiūtė
2017 metų gegužės 14 dieną Šilavoto Davatkynas minės 10 metų muziejinės veiklos jubiliejų. Šią Prienų kraštui svarbią datą vainikuos Apaštališkojo Nuncijaus – Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje Jo Eminencijos arkivyskupo Pedro Lopez Quintana vizitas Šilavote šventės proga. Šventės pradžia – 12 val. Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje – šv. Mišias aukos Apaštališkasis Nuncijus Pedro Lopez Quintana. Antroji šventės dalis vyks Davatkyne, joje taip pat dalyvaus J.E. Quintana, Kauno sakralinės mokyklos choras, solistai – Egidijus Bavikinas, Liudas Mikalauskas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė.

Vaikai po Pirmosios šv. komunijos Šilavoto Davatkyne apie 1960 m.

Šilavoto Davatkyno istorija žinoma daugeliui kraštiečių, tiems, kurie primiršo – trumpai priminsiu. Davatkyno atsiradimas yra neatsiejamas nuo Šilavoto parapijos įsteigimo 1895 metais. Mat, apytikriai šiais metais, išpirkus kelis arus nederlingos žemės, pirmąjį namelį pasistatė Marijona Dabrišiūtė. Vėliau čia ėmė kurtis ir kitos pamaldžios moterys. Naujasodžio kaime esančioje nedidelėje teritorijoje vienu metu gyveno 14 davatkėlių ir stovėjo 7 gyvenamieji namai. Vieni jų didesni, kiti labai maži. Mažoje bendruomenėje savarankiškai gyvenusios moterys savo laiką skyrė bažnyčios priežiūrai, pagalbai kunigams bei maldai. Visuomet rasdavo laiko pagalbai aplinkiniams, slaugė sergančius ligonius, mokė siuvimo, audimo, verpimo, mezgimo amatų.

Ona Mieldažytė stovi centre.

Ypač svarbi ir reikšminga davatkėlių veikla buvo dvasinis ugdymas. Jos slapta, nepaklusdamos buvusiai politinei santvarkai, ruošė vaikus Pirmajai šv. komunijai, taip stiprindamos pilietiškumą, tautiškumą, dorovingumą, pagarbą ir meilę savo tautai bei kraštui. Ona Mieldažytė už tikybos mokymą buvo nuteista Lietuvos TSR teisme.
1999 metais mirus paskutiniajai davatkėlei – Onai Mieldažytei, namelius paveldėjo Danguolė – Marija Lincevičienė (Dabrišiūtė). Ši vieta buvo nuolat tvarkoma, prižiūrima. Žinia apie unikalų Davatkyną ir išskirtinę jo istoriją pasklido po visą Lietuvą, pradėjo lankytis turistai. Buvo pradėti organizuoti kultūriniai renginiai. Po kelerių metų, 2007 -aisiais, atsižvelgiant į vykdomos veiklos svarbą Prienų kraštui, Šilavoto Davatkynas tapo Prienų krašto muziejaus padaliniu, kuriame buvo išsaugoti autentiški pamaldžių moterų memorialiniai daiktai, sukaupta svarbi etnografinė krašto istorijos medžiaga, oleografijos kolekcija.
Kiekvienais metais muziejus sulaukia vis daugiau lankytojų. Ekskursijos, atvykstančios autobusais, pavieniai lankytojai, gausus dalyvių būrys kultūriniuose renginiuose liudija, kad čia vykdoma kultūrinė veikla yra prasminga ir reikalinga. Muziejuje jau įvyko trylika profesionalių menininkų plenerų, dešimt tarptautinio „Poezijos pavasario“ susitikimų, „Muziejų kelio“, „Muziejų nakties“ renginių, spektaklių, knygų pristatymų, bendruomenės susitikimų. Sakrali erdvė visuomet yra atvira norintiems pamiršti kasdienius rūpesčius, prisiminti tikrąsias vertybes, suprasti gamtos ir meno dermę, atsigręžti į dvasinį pasaulį.

Davatkėlių takelio šventinimas 2016 m.

Šilavoto Davatkyno muziejaus pagrindinė misija yra išsaugoti, puoselėti čia gyvenusių moterų atminimą ir aktualizuoti jų sielovadinės veiklos reikšmę. Įprasminant davatkėlių ir Šilavoto gyventojų ypatingą ryšį, takas, kuriuo jos kiekvieną dieną eidavo į Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią, buvo pažymėtas šventųjų skulptūromis. Šiais metais, minint muziejinės veiklos dešimtmetį, gegužės 14 d. „Davatkėlių takelis“ pasipildys šv. Jokūbo ir šv. Kazimiero skulptūromis. Jas šventės metu pašventins Apaštališkasis Nuncijus – Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje Jo Eminencija arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.
Arkivyskupas Pedro Lopez Quintana yra penktasis Šv. Sosto nuncijus Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo.
Ypač reikšmingas Šventojo Sosto atstovo nuncijaus arkivysk. Qiuntana apsilankymas Šilavoto Davatkyne rodo Bažnyčios palaikymą ir pritarimą siekiant išsaugoti čia gyvenusių pamaldžių moterų atminimą. Ši data yra labai svarbi Šilavoto parapijos tikintiesiems, tai bus pirmasis tokio aukšto rango Šventojo Sosto atstovo vizitas Šilavoto parapijoje.
Kviečiame visus gegužės 14 d. būti kartu ir dalyvauti Šilavoto Davatkyno muziejaus jubiliejinėje šventėje.

Rubrikoje Krašto šviesa metų kloduose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *