Kredito unijos „Prienų taupa“ išskirtinumas – individualus požiūris į kiekvieną narį

Praėjusį antradienį kredito unija „Prienų taupa“ atsiskaitė savo nariams. Buvo išklausytos stebėtojų tarybos, vidaus auditorės, valdybos, paskolų komiteto ataskaitos, pristatytas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas bei aptarti kiti klausimai.

KU „Prienų taupa“ valdyba…

Kredito unija „Prienų taupa“ vienija 3585 narius (3481 – fiziniai ir 104 – juridiniai asmenys). Pernai narių skaičius padidėjo 40 narių. Pagal amžių daugiausia (35 proc.) narių yra vyresni nei 65 m., 55-65 m. amžiaus narių yra 20 proc., 45 – 55 m. – 19 proc., 35 – 45 m. – 13 proc., 25-35 m. – 11 proc., 18 – 25 m. – 2 proc., daugiau nei pusė (54 proc.) narių – moterys.
Kredito unijoje dirba 10 darbuotojų, veikia 4 nutolusios kasos Stakliškėse, Jiezne, Veiveriuose ir Balbieriškyje.
KU „Prienų taupa“ valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė, kalbėdama apie paskolų išdavimą, sakė, kad pernai buvo apsvarstyti 91 fizinio asmens prašymai suteikti paskolas 1,85 mln.eurų sumai ir 7 juridinių asmenų prašymai 167 tūkst.eurų sumai. Paskolų portfelis metų pabaigoje sudarė 4,66 mln.eurų. Pirmininkės teigimu, paskolų portfelio kokybė buvo gera, rizikos rodiklis sudarė 5,88 proc. (visų LCKU kredito unijų vidurkis buvo 7,24 proc.), vidutinė paskola buvo 13,06 tūkst. eurų (visų LCKU kredito unijų vidurkis buvo 12,60 tūkst. eurų).

… ir stebėtojų taryba.

Pasak V.Kirlienės, didelis dėmesys buvo skirtas paskolų portfelio valdymui ir skolininkų kontrolei. Buvo svarstyta ir patenkinti narių prašymai atidėti paskolų grąžinimo terminus, pakeisti užtikrinimo priemones, paskolos paskirtį. Kiekvieną mėnesį valdyba svarstė paskolų vertinimo rezultatus.
2016 m. pabaigoje KU „Prienų taupa“ buvo 6,63 mln. eurų indėlių, kurie per 2016 m. padidėjo 172,8 tūkst. eurų.
Kredito unijos nariai gali naudotis mokėjimo kortelėmis, elektroninės bankininkystės sistema.
Kalbėdama apie rodiklius, V. Kirlienė informavo, kad kredito unija vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus ir reikalavimus. Valdybos pirmininkė taip pat supažindino su unijos veiklos viešinimu, palūkanų normomis, įkainiais bei kitais klausimais, kuriuos svarstė valdyba.
Valdybos bei kitos išklausytos ataskaitos buvo įvertintos teigiamai.
Susirinkimo metu buvo padėkota nariams už pasitikėjimą bei pažadėta ir toliau rūpintis kiekvienu nariu, siekti užtikrinti tęstinę bei stabilią kredito unijos veiklą: dirbti pelningai ir užtikrinti kredito unijos likvidumo bei kapitalo pakankamumo rodiklius bei kitus įstatymų reikalavimus, tinkamai aptarnauti narius, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vertinti išorines grėsmes ir rizikas bei siekti kuo didesnio ir kaip galima mažiausiai rizikingo paskolų portfelio augimo.
Buvo atsakyta į KU narių klausimus. Norintiems, kad Jiezno kasa dirbtų penkias dienas per savaitę, buvo paaiškinta, kad nutolusių kasų darbas yra nuostolingas ir jos veikia todėl, kad būtų patogiau gyventojams, tačiau darbo laikas nesikeis – kasa ir toliau dirbs tris dienas per savaitę: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais.
Norintiems gauti SMS žinutes – sąskaitos išrašus, kol kas dar teks palūkėti, nes kredito unija tokių paslaugų neteikia. O norintiems sužinoti apie į sąskaitą gautas pajamas arba nuskaitymus, tai galima padaryti pasinaudojant elektronine bankininkyste, užėjus į KU „Prienų taupa“ centrinę būstinę arba apsilankius nutolusiose kasose.
Laima Duoblienė

Rubrikoje Verslas ir paslaugos. Bookmark the permalink.

1 komentaras

  1. Visai nemažai narių turi Kredito unija „Prienų taupa“, palyginti toks mažas miestelis. Iš to peršasi išvada, kad kredito unijos yra populiarios ir jomis pasitiki žmonės Lietuvoje. Manau, tai sveikintinas žingsnis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *