Paklausią slaugytojo specialybę galima įgyti ir Alytaus kolegijoje

Abiturientams liko nedaug laiko apsispręsti, kokią profesiją pasirinkti, kad darbinė karjera klostytųsi sėkmingai – nebūtų sudėtinga gauti darbą ir Lietuvoje, jis būtų pakankamai apmokamas.

Alytaus kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja B.Bartkevičiūtė (kairėje) su studentėmis mokymo auditorijoje.

Alytaus kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, Bendrosios praktikos slaugos studijų programos koordinatorė, lektorė Birutė BARTKEVIČIŪTĖ įsitikinusi, kad ateityje Lietuvoje ir kitose užsienio šalyse augs profesionalių slaugos specialistų poreikis, ir ši specialybė taps viena paklausiausių. Todėl Prienų ir Birštono krašto moksleivius, besidominčius biomedicinos srities mokslais, ji kviečia apsilankyti Alytaus kolegijoje ir susipažinti su aukštojo mokslo pirmosios pakopos bendrosios praktikos slaugos studijų programa bei mokymosi galimybėmis. Pašnekovė sako pati niekad nesigailėjusi, kad pasirinko būtent slaugytojos specialybę ir jau 19 metų darbuojasi šioje srityje, kuri jai suteikė progų nuolatos mokytis, tobulėti, išvykti į stažuotes užsienyje, dalyvauti mokslinėje, visuomeninėje veikloje.
– Kodėl verta rinktis bendrosios slaugos studijas būtent Alytaus kolegijoje? Kas lemia studijų kokybę? Kokios sąlygos sudaromos studentams?
– Alytaus kolegija – tarptautiniu lygiu akredituota aukštoji mokykla. Biomedicinos studijų krypties Bendrosios praktikos slaugos aukštųjų neuniversitetinių studijų programa kolegijoje parengta ir patvirtinta, glaudžiai bendradarbiaujant su Pietų Lietuvos regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų vadovybe bei specialistais, atlikus demografinius bei slaugos poreikio perspektyvoje tyrimus.
Atlikti tyrimai rodo, kad slaugos specialistų poreikis Lietuvoje tik didės. Kolegijoje siūloma nauja programa yra tikslingai nukreipta į darbo rinkos poreikių tenkinimą ir, ekspertų nuomone, atitinka aukščiausius slaugos specialistų rengimo standartus. Todėl parengtiems pagal šią studijų programą slaugytojams atsivers ne tik Lietuvos, bet ir užsienio sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigų durys. Pagal tarptautinių mainų programą studentams taip pat sudaroma galimybė išvykti į užsienį ir studijuoti.
Aukščiausius reikalavimus atitinka ir materialieji ištekliai, reikalingi šiai studijų programai realizuoti. Kai kuriais atžvilgiais kolegijoje ikiklinikinei praktikai atlikti sutelkta technika, ko gero, lenkia geriausių medicinos universitetų technines bazes. Praktinis būsimų specialistų mokymas vyksta socialinės partnerystės principu.
Teorijos kursą skaito patyrę savo srities specialistai – mokslų daktarai bei slaugos specialistai, turintys ne žemesnį kaip magistro laipsnį. Pedagoginį kūrybinį darbą dirba dėstytojai, kurie yra puikūs komunikacijos ir savo srities specialistai. Jie iki šiol vykdo užsakomąją, edukacinę, tyriminę veiklą, skaito paskaitas Respublikos ir užsienio šalių institucijose.
Nors Bendrosios praktikos slaugos studijų programa realizuojama tik nuolatine (dienine) studijų forma, yra sudarytos sąlygos studijuoti ir dirbantiems asmenims. Lankstus paskaitų tvarkaraštis leidžia organizuoti paskaitas vakarais bei savaitgalio dienomis. Studijos truks 3,5 metų.
– Kokioms įstaigoms bus rengiami bendrosios praktikos slaugos specialistai?
-Absolventai dirbs antrojo ir trečiojo lygmens ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ambulatorijose, poliklinikose, slaugos ligoninėse, sanatorijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, šeimos sveikatos klinikose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybose.
Alytaus regiono sveikatos priežiūros ir reabilitacijos, globos įstaigų vadovų apklausos rezultatai liudija apie darbdavių teigiamą požiūrį į kolegijoje planuojamus rengti specialistus, iš įstaigų gauti šių specialistų poreikį patvirtinantys raštai. Vyko konsultacijos ir su Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnais. Pritarimo, palaikymo ir materialinės paramos sulaukėme ir iš Alytaus regiono plėtros bei miesto tarnybų ir vadovų.
– Kokių kompetencijų formavimui studijų metu skiriamas didžiausias dėmesys?
-Slaugytojai vaidina pagrindinį vaidmenį užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugas, nes yra arčiausiai pacientų ir jų šeimos narių. Jie prisideda prie sveikatos ugdymo, stiprinimo ir išsaugojimo, ligų ir rizikos veiksnių profilaktikos, užtikrina sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichikos ir socialinę priežiūrą.
Vykstant sveikatos priežiūros sistemos pokyčiams, modernėjant ir sudėtingėjant sveikatos priežiūros sistemai, auga reikalavimai slaugos specialybei, atsiranda vis didesnis poreikis tobulinti slaugos studijų programas. Per darbo pamainą slaugytojai imasi keleto skirtingų veiklų, valdo informaciją iš kelių šaltinių, jiems keliami dideli pacientų saugumo ir kokybiškos slaugos reikalavimai. Jie turi gebėti valdyti platų multidisciplininių kompetencijų rinkinį, dirbti savarankiškai, bendradarbiauti su kitais komandos nariais, būti atsakingi už asmens sveikatos stiprinimą, ligų ir neįgalumo prevenciją. Visų šių kompetencijų kolegijos studentai įgyja ir teorinio kurso, ir praktikų metu, be abejonės, galėdami pasikliauti dėstytojų patarimais.
Parengė Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *