Susitiko su dvasininkais

Sausio 16 d. Prienų r. savivaldybės meras antrus metus pakvietė rajono dvasininkus atvirai padiskutuoti ir pasidalinti džiaugsmais bei rūpesčiais. Susitikime dalyvavo Prienų parapijos klebonas, dek. J. Baliūnas, vikaras A. Budrius, Pakuonio parapijos klebonas R. Pilypaitis, Šilavoto parapijos klebonas R. Kmitas, Jiezno parapijos klebonas R. Bičkauskas, Veiverių parapijos klebonas K. Vosylius, Skriaudžių parapijos klebonas A. Simonavičius, Išlaužo parapijos klebonas S. Krzysztofas, Balbieriškio parapijos klebonas R. Veprauskas, taip pat Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, administracijos direktorius E. Visockas, mero patarėja J. Zailskienė.


Didžiausias šiuo metu rūpestis, pasak Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebono dek. J. Baliūno, – atstatyti daugiau nei prieš trejetą metų sudegusią Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčią. Išsakydamas visos katalikų bendruomenės susirūpinimą ir viltį Balbieriškio tikintiesiems greičiau pastatyti naujus maldos namus, J. Baliūnas pasiūlė visą dėmesį skirti šiai parapijai. Meras pritarė, kad bažnyčios atstatymui reikia paramos, pažadėdamas šį klausimą aptarti su Savivaldybės administracija bei Tarybos nariais ir paieškoti galimybių prisidėti iš savivaldybės biudžeto. Tokios mintys sulaukė visų susitikime dalyvavusių klebonų pritarimo.
Dauguma klebonų pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu su seniūnijomis ir vietos bendruomenėmis, nuoširdžiu seniūnų rūpesčiu tais atvejais, kai prireikdavo darbo jėgos, vildamiesi ir ateityje vieni kitų pagalbos. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis aktualiais švietimo, smurto, psichologinės pagalbos, vaikų įsivaikinimo ir globojimo klausimais.
Dvasininkai padėkojo merui už dėmesį ir, kaip jie pajuokavo, galimybę kartą metuose susitikti atskiroms – Vilkaviškio ir Kaišiadorių – vyskupijoms priklausančių parapijų klebonams.
Padėkojęs garbiems svečiams meras kvietė ir ateityje atvirai bendrauti, kreiptis iškilus problemoms, o kiekvienam iš jų įteikė atminimui leidinį apie Lietuvą, kuriame puikuojasi ir Prienų krašto vaizdai.
Parengta pagal Prienų r. savivaldybės informaciją

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *