Tarybos posėdis

Tarybos nario mandatas – Jurgitai Šeržentienei
Spalio mėnesio Birštono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo kiek kita tvarka, nei įprastai. Posėdžiui pirmininkavusi merė Nijolė Dirginčienė informavo, kad Audriui Šeržentui atsisakius Tarybos nario mandato, Vyriausioji rinkimų komisija Birštono savivaldybės tarybos nare patvirtino partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašo narę Jurgitą Šeržentienę.

dsc_0117

Audrius Šeržentas posėdyje nedalyvavo, bet savo atsistatydinimo motyvus išsakė redakcijai atsiųstame laiške:

„Kadangi per praeitus savivaldos rinkimus ir man, ir Jurgitai Šeržentienei parodytas rinkėjų pasitikėjimas buvo labai panašus, iš anksto buvome nusprendę, jog pasidalinsime darbu Taryboje, kad galėtume kuo geriau atstovauti mūsų rinkėjams. Dirbdamas birštoniečių labui pusantrų metų įrodžiau, kad esu aktyvus, į problemas besigilinantis ir ieškantis sprendimų žmogus. Manau, kad Jurgita Šeržentienė taip pat gerai atstovaus mūsų rinkėjams būdama Tarybos nare. Kadangi kiekvienas žmogus turi stipriąsias puses, labai tikiuosi, kad jai pavyks sėkmingai įgyvendinti visas savo idėjas bei panaudoti savo išsilavinimą, darbinę ir asmeninę kompetenciją priimant tik pačius geriausius sprendimus. Paankstinti sprendimą nusprendžiau dėl „Birštoniečio kortelės“ projekto, kurio idėjos autorė yra ji ir manau, kad jai būnant Tarybos nare bus dar lengviau pasiekti šio projekto finišą.
Noriu pabrėžti, kad nesitraukiu iš politinio Birštono gyvenimo. Lieku partijos „Tvarka ir teisingumas“ Birštono skyriaus pirmininku. Skirsiu jėgas būtent skyriaus plėtrai, taip pat aktyviai dalyvausiu ir visuomeniniame, ir socialiniame Birštono gyvenime.“

Pasiūlyta patikslinti sąrašus
Daugumai posėdžiui pateiktų sprendimų Tarybos nariai pritarė be diskusijų, kiek daugiau nuomonių buvo išsakyta dėl parduodamų butų kainų. Taryboje buvo pritarta dviejų savivaldybei priklausančių butų Pušyno gatvėje pardavimui. Jų savininkai į savivaldybės biudžetą turės sumokėti beveik 50000 eurų ir prisimti įsipareigojimus dengti renovacijos kaštus.
Svarstant šį klausimą Tarybos narys Juozas Aleksandravičius išsakė nuogąstavimų dėl palyginti žemos pardavimo kainos ir galimybės piktnaudžiauti, nes butų rinkos kaina kurorte yra gerokai didesnė. Darius Šeškevičius atkreipė dėmesį į tai, kad reikėtų sudaryti atskirus savivaldybei priklausančių butų sąrašus, nes vieni jų naudojami kaip socialiniai, už kitų nuomą mokama komercinėmis kainomis, dar kituose gyvena iš kitų butų perkelti gyventojai.
Svarstant klausimą „Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, fiksuotų pajamų mokesčių dydžių 2017 metams“, Jurgitai Šeržentienei kilo abejonių dėl taikomų lengvatų ir nuolaidų. Ekonomikos komiteto pirmininkas Stasys Martinaitis mano priešingai, tarifai turėtų būti kuo mažesni, kad tik paslaugų versle dalyvautų daugiau žmonių ir teiktų kuo įvairesnes paslaugas. Pritarus daugumai Tarybos narių buvo nuspręsta palikti šiais metais galiojančius mokesčių dydžius.

Patvirtino Birštoniečio kortelę
Posėdyje priimtas sprendimas dėl Birštoniečio kortelės patvirtinimo. Apie tai – išsamesnis pokalbis su kortelės idėjos iniciatore Jurgita Šeržentiene:

Naujiena – Birštoniečio kortelė. Gyvenk Birštone!
– Pirmiausia prašytume pristatyti Birštoniečio kortelės esmę – kas tai?
– Tai Birštono savivaldybėje teikiamų įvairių paslaugų nuolaidos Birštono miesto gyventojui, deklaravusiam čia gyvenamąją vietą. Manau, kad tai taps ne tik nuolaidų, bet ir prestižo kortele bei bendravimo ir bendradarbiavimo forma. Esu tikra, kad būsime Lietuvoje pirmas miestas, įgyvendinantis idėją, vienijančią vietos verslą su vietos gyventoju.
– Kaip gimė ši idėja? Kaip ji rutuliojosi iki savivaldybės Tarybos posėdžio, kuriame buvo patvirtinta?
– Kuomet mes (aš ir Audrius Šeržentas) dalyvavome tiesioginiuose mero rinkimuose, daug bendravome ir su vietos verslininkais, ir su gyventojais. Išryškėjo kelios problemos: gyventojai skundėsi, kad daugumos paslaugų įkainiai yra orientuoti į atvykstantį turistą, o pačiam birštoniečiui yra neįperkami. Paslaugų kainos – per aukštos. Smulkaus verslo atstovai guodėsi, kad Birštone labai stipriai jaučiamas sezoniškumas ir žiemą sunku vystyti verslą. Kai sujungėme šias dvi problemas, mums gimė idėja, kad Birštono savivaldybėje esančios įmonės galėtų teikti specialias kainas birštoniečiui, taip būtų galimybė išspręsti abi problemas. Idėją gvildenome ir galvojome apie mechanizmą metus laiko, vis kalbėdamiesi su vietiniais gyventojais ir verslininkais.
Šių metų balandžio mėnesį dėl idėjos įsteigti Birštoniečio kortelę kreipiausi į Birštono savivaldybės tarybą, kurioje pristačiau ne tik idėjos esmę, bet ir sąmatą. Subūrėme Audriaus Šeržento vadovaujamą darbo grupę. Komandoje buvo sanatorijų vadovai, administracijos darbuotojai. Beveik pusę metų analizavome situaciją, kūrėme kortelės dizainą, gavimo / išdavimo mechanizmą. Išanalizavę įvairias situacijas, priėjome prie išvados, kad į Birštoniečio kortelę galėtų pretenduoti asmuo, sulaukęs 18 metų, deklaravęs gyvenamąją vietą Birštone.
– Iš Jūsų pasakojimo atrodo, kad kelias nuo Birštoniečio kortelės idėjos iki jos įgyvendinimo buvo labai paprastas, be jokių kliūčių. Kas buvo sunkiau – įtikinti vietos valdžią ar verslo vykdytojus?
– Aš esu toks žmogus: jeigu turiu tikslą ir tikiu idėja, tai siekiu ir dirbu tol, kol idėja tampa kūnu. Pradžioje buvo jausmas, kad Birštono savivaldybės administracijos darbuotojai priešinasi idėjai, bet vėliau po įvairių diskusijų suderinome nuomones. Praėjusį penktadienį šiam sprendimo projektui taryboje buvo visais balsais pritarta. Pritarimas yra geras ženklas – nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi supranta, kokia bus nauda ir įmonėms, ir žmonėms. Didžiausias darbas buvo kontaktuoti su vietos įmonėmis ir prikalbinti jas jungtis į projektą. Gerą mėnesį skyriau būtent šiam darbui. Labai džiaugiuosi, kad visos įmonės, į kurias kreipiausi, pritarė šiai idėjai, pateikė patrauklių pasiūlymų. Šiuo metu projekte sutiko dalyvauti apie 30 skirtingas paslaugas teikiančių Birštone veikiančių organizacijų. Tai sanatorijos, maitinimo įstaigos, kirpyklos, gėlių parduotuvės, netgi degalinė. Projekto startas numatytas 2017 metų sausio 1 dieną.
– Mėginkime įvardinti visus tikslus, lūkesčius, kuriuos išpildys Birštoniečio kortelė.
– Pagrindinis šio projekto siekis – kad Birštono gyventojas jaustų išskirtinumą, gyvendamas Birštone, kad jis, gaudamas paslaugas, turėtų privilegijas, kaip Birštono gyventojas, ir kad smulkiajam verslui būtų bent kiek lengviau išgyventi ne sezono metu. Taip pat manau, kad ateityje ši kortelė taps puikiu įrankiu, kai reikės atskirti birštoniečius nuo kurorto svečių, jeigu taryba, pavyzdžiui, nuspręs, kad keltuku per Nemuną persikėlimas visiems vietos gyventojams būtų nemokamas.
Manau, kad informacija apie Birštoniečio kortelės naudojimo tvarką, taisykles bus talpinama ir Birštono savivaldybės tinklalapyje, ir facebook paskyroje „Birstoniečio kortelė“, ir Jūsų laikraštyje. Belieka paraginti visus skubėti nuo 2017 metų naudotis vietinio verslo teikiamomis paslaugomis su nuolaida. O nuolaidų bus daug ir visokių, nes kiekviena įmonė, dalyvaujanti projekte, pasistengė sukurti išskirtinį pasiūlymą Birštoniečiui.
Visus birštoniečius noriu pakviesti būti aktyviems, ateiti ir pasinaudoti šia jau „paleista į gyvenimą“ idėja. Atsidėkodami verslui visi galime tapti tikrais savo miesto ambasadoriais ir geranoriškai padėti miesto svečiui susiorientuoti, kokios paslaugos mūsuose teikiamos, papasakoti Birštono istoriją, padėti kuo geriau pažinti kurortą bei skleisti tik geras emocijas.
Jurgitą Šeržentienę kalbino Angelė Bajorienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *