Tarybos posėdis

Spalio 27 dienos Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis ilgai neužtruko, galbūt todėl, kad meras, kiekvienąkart užsimezgus diskusijoms, kvietė kolegas kitą kartą visus rūpimus klausimus išsiaiškinti, pastabas ir pasiūlymus išsakyti komitetų posėdžiuose, kita vertus, politikų laukė suplanuota išvyka į Naujosios Ūtos seniūniją.Visgi tvirtinant darbotvarkę, buvo atsižvelgta į Tarybos narių siūlymus atidėti sprendimo projektą, kuriuo turėjo būti nustatytas slaugos lovų, išlaikomų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skaičius Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose.

dsc_1583

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas įgaliotas pasirašyti susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu su Prienų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktore Zina Dzencevičiene, o jos darbovietė įpareigota ilgametei vadovei sumokėti visas priklausančias išmokas ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
Prienų „Žiburio“ gimnazijai iš „Revuonos“ pagrindinės mokyklos perėmus automobilizmo mokymą, Tarybos nariai leido įsteigti vieną vairavimo instruktoriaus etatą ir patvirtino gimnazijos didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 29,25. Kitusprendimu patvirtintas mokestis už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą: besimokantiems pagal B kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo 30 val. programą – 185 Eur; besimokantiems pagal B ir C1 kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo 45 val. programą – 210 Eur vienam mokiniui. Už papildomas vairavimo pamokas (1 akad. valanda) teks mokėti 15 Eur (B kategorija) ir 20 Eur (C1 kategorija).
Tarybai priėmus sprendimą reorganizuoti Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą, prijungiant ją prie Prienų švietimo centro, šiame posėdyje patvirtinti steigiamos naujos įstaigos – Prienų švietimo pagalbos tarnybos – nuostatai, taip pat nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius joje – 11. Naujoji tarnyba pradės veikti nuo 2017 m. birželio 1 d. Beveik visuose komitetuose šiems sprendimams buvo pritarta, tik Sveikatos ir socialinių reikalų komitete, pasak jo pirmininkės Ritos Keturakienės, po susitikimo su Švietimo centro vadove kilo audringų diskusijų, pirmiausia dėl etatų, nes paaiškėjo, jog šiuo metu Švietimo centre dauguma darbuotojų dirba nepilnu krūviu. Šis komitetas siūlė klausimą atidėti. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė Loreta Jakinevičienė ir Tarybos narys Cezaras Pacevičius išsakė nuomonę, kad po reorganizavimo abi įstaigos turėtų veikti po vienu stogu. Meras sutiko, kad ekonominiu požiūriu tai būtų racionaliau. Jo teigimu, sprendimo raktas pačių Tarybos narių rankose, jei, svarstydami kitų metų biudžetą, numatys lėšų dabartinių Švietimo centro patalpų remontui (mero nuomone, „Ąžuolo“ progimnazijoje nebėra kur plėstis) ir dar drastiškiau sumažins etatų skaičių.
Tarybos nariai neprieštaravo, kad savivaldybė partnerio teisėmis dalyvautų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rengiamame projekte „Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Žemės ūkio skyriaus vedėjo, laikinai einančio Investicijų skyriaus vedėjo pareigas Donato Šimukonio teigimu, projekto įgyvendinimo metu planuojama trijose savivaldybėse pagaminti ir įrengti 156 ženklinimo objektus, nurodančius kryptį į lankytinus objektus, 35 informacinius ženklus ir 23 informacinius stendus, informuojančius apie savivaldybes jungiančius turistinius maršrutus.
Bendra projekto vertė – 210 083 Eur, ES lėšų dalis (85 proc.) – 178571 Eur, partnerių dalis (15 proc.) – 31512 Eur. Prienų rajono savivaldybė projekto vykdymui gautų 70206 Eur ES lėšų, tektų prisidėti 12389 Eur iš savivaldybės biudžeto. L.Jakinevičienė išsakė Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pageidavimą dalyvauti, teikiant pasiūlymus dėl vietų, kuriose turėtų būti įrengti turizmo informacijos ženklai.
Atsiradus vilties, kad buvęs „Revuonos“ viešbutis (Kranto g. 8) bus sutvarkytas verslo lėšomis, Taryba nusprendė Vidaus reikalų ministerijai siūlyti šį objektą išbraukti iš patvirtintos Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos, o vietoj jo įtraukti kitą objektą ir šios programos lėšomis sutvarkyti Nemuno dešiniosios pakrantės infrastruktūrą. Tam pritarė Prienų miesto vietos veiklos grupė ir bendruomenės. Tarybos komitetų atstovai taip pat neprieštaravo, kad lėšos atitektų vasaros estrados ir jos prieigų sutvarkymui. Kitapus Nemuno planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, žiūrovų vietas, apšvietimą, automobilių stovėjimo vietas, perkėlą per upę ir kt.
dsc_1581Tarybos narys Arūnas Vaidogas pasidžiaugė, kad pritarta jo minčiai dėl vasaros estrados sutvarkymo, ir kvietė tinkamai pasirinkti prioritetus apsisprendžiant dėl aktyvaus laisvalaikio ir turizmo infrastruktūros plėtros rajone. Jo manymu, reikėtų atsisakyti sumanymo tiesti dviračių taką iš Prienų miesto Balbieriškio link, tarp prieniečių labiau pasiteisintų dviračių takas, vedantis vaizdingomis apylinkėmis į buvusią Turistinę bazę ir sujungiantis dvi gretimas savivaldybes.
Meras A.Vaicekauskas teigė, kad, planuojant dviračių takų infrastruktūrą, ieškoma įvairių variantų, jų plėtra galėtų vykti keliomis kryptimis. Jo nuomone, nereikėtų atsisakyti gamtovaizdžiu patrauklios Alytaus krypties, nes prie šio dviračių tako tiesimo ketina prisidėti Visuomenės harmonizavimo parko savininkai, o ir aplinkiniuose kaimuose gyvenantiems žmonėms aktualus saugesnis susisiekimas su miestu. Svarstomos galimybės įrengti dviračių takus nuo tilto iki Kūno kultūros ir sporto centro bei Dvariuko.
Vietos politikai pritarė bendradarbiavimo sutarties tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pasirašymui, įgyvendinant projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo 96,13-97,42 km (Prienų mieste sutampančio su Vytauto ir F. Martišiaus gatvėmis) važiuojamosios dalies, šaligatvių, gatvių apšvietimo, lietaus nuotakynės, šviesoforo bei dviračių takų rekonstravimas“. Šis projektas bus pradėtas jau kitais metais. Pagal šią sutartį abi šalys pasiskirstė darbų apimtis, įnašų dydžius ir atsakomybę. Savivaldybė prie šio projekto prisidės savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos arba kitų finansavimo šaltinių lėšomis ir darbais, įrengiant šaligatvius, apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus, rekonstruojant šviesoforą ir dviračių takus Vytauto ir F. Martišiaus gatvėse.
A.Vaidogas priminė, kad šiuo metu – pats tinkamiausias laikas kreiptis į Lietuvos automobilių ir kelių direkciją dėl papildomo finansavimo Revuonos gatvės remontui, kadangi, uždarius Martišiaus gatvę, šia kryptimi suintensyvės eismas. Loreta Jakinevičienė atkreipė dėmesį į tai, kad ta pačia proga reikėtų įrengti saugią sustojimo aikštelę tėveliams, kurie į „Pasakos“ darželį atveža vaikus. Meras patikino, kad šie klausimai nebus pamiršti.
Tarybos posėdyje buvo priimti (atidėti) ir kiti sprendimai; opozicijos lyderė L. Jakinevičienė turėjo paklausimų merui ir administracijos direktoriui; A.Vaidogas sukėlė diskusiją, pasidalinęs abejonėmis dėl to, ar savivaldybė, perėmusi šilumos ūkį į savo rankas, nesumokėjo už tai per brangiai; merui teko aiškintis, kodėl Valstybinė kainų ir energetikos komisija visus metus delsia ir nepatvirtina Prienų miesto biokuro katilinės tiekiamos šilumos kainos vartotojams. Šiais ir kitais klausimais rašysime būsimuose laikraščio numeriuose.
Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *