Lengviausia – klausimą išbraukti?

Rugsėjo mėnesio Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo numatyta apsvarstyti trylika klausimų. Vienu iš jų – dėl VšĮ Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo – sprendimo buvo nuspręsta nepriimti, klausimo svarstymą atidėti.

dsc08278

Vienbalsiai buvo pritarta padidinti  Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių iki 52,6. To prireikė dėl projekto ,,Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose Prienų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo. Įgyvendinant šį projektą integrali pagalba bus teikiama 20 neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų, ją teiks dvi mobilios komandos. Kiekvienoje komandoje dirbs slaugytojai ir slaugytojo padėjėjai (jie bus finansuojami projekto lėšomis), socialinis darbuotojas (finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų), socialinio darbuotojo padėjėjai (iki 30 proc. finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų, kita dalis iš valstybės tikslinės dotacijos).
Diskusijų nekilo ir patvirtinant vieną papildomą – vairuotojo – etatą Jiezno gimnazijoje. Vairuotojo prireikė gimnazijai gavus naują mokyklinį autobusą.
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientus nustato meras, todėl Tarybos nariams teko pripažinti netekusiu galios pačių 2014 m. priimtą sprendimą dėl šių koeficientų nustatymo.
Vienbalsiai buvo pritarta ir keturių projektų įgyvendinimui: teikti projektus finansinei paramai iš ES struktūrinių fondų gauti, prisidėti prie projektų finansavimo ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų ir užtikrinti netinkamų projektų išlaidų apmokėjimą iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto. Ketinama įgyvendinti šiuos projektus: „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vėžionių kaime įrengimas“, „Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžiuose kapitalinis remontas“, „Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas“, „Prienų r. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus kapitalinis remontas“. Šiems projektams yra skiriama 728 851, 49 euro ES parama. Angelė Bajorienė pasigedo detalesnio paaiškinimo, kiek konkrečiai pinigų bus skirta atskiriems projektams, o Arūnas Vaidogas suabejojo, ar užteks pinigų įgyvendinti numatytus darbus.
Perskirstant savivaldybės biudžeto lėšas taip pat buvo pasigesta detalesnio paaiškinimo, iš kur tie perskirstomi pinigai atkeliavo ir kam konkrečiai jie bus paskirti. Pasak projektą pristačiusios Finansų skyriaus vedėjos Nijolės Paužienės, biudžetą perskirstyti prireikė dėl padidėjusios minimalios algos ir dauguma perskirstomų pinigų bus skirta biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams.
Devyniolika Tarybos narių pritarė, trys susilaikė priimant sprendimą dėl aštuonių katilinių patalpų su įrenginiais nuomos konkurso. Diskusijos užvirė dėl to, ar tikslinga skelbti konkursą, gal geriau šias ir kitas mažas katilines perduoti AB „Prienų šilumos tinklai“, kurie ieškotų šilumos tiekėjo. Taip pat buvo klausta, ar atsižvelgta į ankstesnę patirtį, kai buvo kilę įvairių problemų su nuomotojais.
Balsų dauguma (17 pritarė, vienas – prieš, keturi susilaikė) buvo atšauktas prieš mėnesį priimtas sprendimas uždrausti prekybą alkoholiu rinkimų dienomis. Sprendimo projektas buvo teikiamas atsižvelgiant į verslininkų prašymus ir į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pateiktą nuomonę.
Atsižvelgus į Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos posėdžio protokolą, buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašas. Planuojama, kad, pakoregavus maršrutus, per metus bus sutaupoma apie 50 tūkst. eurų. Ne visiems Tarybos nariams šis maršrutų pakeitimas pasirodė priimtinas. Buvo pastebėta, kad, sujungus kai kuriuos maršrutus, keleiviams iki norimos stotelės kartais tenka važiuoti ilgiau, nes autobusas važiuoja ne tiesiausiu keliu, bet ratu, o panaikinus kai kuriuos maršrutus, keleiviams, norintiems pasiekti rajono centrą, reikia persėsti. Visgi tik du Tarybos nariai sprendimo projektui nepritarė ir maršrutų sąrašas buvo patvirtintas.
Be didesnių diskusijų buvo priimti sprendimai dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“, patvirtintas Jiezno vaikų globos namų pertvarkos veiksmų planas, pakeistos Naujosios Ūtos seniūnijos Žemaitkiemio kaimo Upelio gatvės geografinės charakteristikos.
Apsvarčius numatytus klausimus, Arūnas Vaidogas priminė, kad dar birželio mėnesio posėdyje buvo žadėta pateikti AB „Prienų šilumos tinklai“ pilną ataskaitą, kurios iki šiol jis nesulaukia. Loreta Jakinevičienė domėjosi, ar gali savivaldybė dirbti be socialinių paslaugų plano.
Antroji Tarybos posėdžio dalis vyko Šilavoto seniūnijoje. Tarybos nariai lankėsi UAB „Ekofrisa“ ir Davatkyne.
Kadangi klausimas dėl VšĮ Prienų ligoninės lovų skaičiaus mažinimo nors ir buvo atidėtas, bet yra labai aktualus rajono gyventojams. Ką apie tai mano, po posėdžio paklausėme Tarybos komitetų pirmininkų:
Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininkė Angelė Bajorienė:
– Pirmiausia dėkoju ligoninės vadovei p. Milaknienei už pasirengimą įtikinti Tarybos narius, kodėl reikia būtinai sumažinti Prienų ligoninės stacionaro lovų planą nuo 2017 metus 4 vietomis. Kol kas įtikinti nepavyko, nes iš rajono gyventojų žinoma, kad sergantys ligoniai ne visada stacionarizuojami. Buvęs ir ne vienas atvejis, kad, ligonį išleidus iš Priėmimo skyriaus po būtinos pagalbos į namus, naktį ar kitą dieną vėl teko kviestis greitąją ar atvežti atgal į Priėmimo skyrių šeimos nariams. Dėl to žmonės nepatenkinti, išsako pretenzijas. Sudėtinga ligoninės vadovei, kuri privalėtų paklusti ministerijai ir vykdyti jos parašytus planus. Tačiau plane mažinimo skaičius atsirado todėl, kad neįvykdomi vadinami lovadieniai, t.y. trūksta būtent stacionare besigydančių žmonių. O kaip tuos lovadienius išpildysi, jei besikreipiančių ligonių neguldai į ligoninę? Guldyti negali, nes atlikti tyrimai lyg ir būtų geri, tačiau žmogui nesveika… Užburtas ratas. Aš suprantu sudėtingą ligoninės vadovės situaciją, tačiau privalome žiūrėti pirmiausia rajono gyventojų intereso, o ne iš aukščiau „nuleistų“ planų. Aš asmeniškai norėčiau, kad atsirastų prevencinė sveikatos priežiūra. Pavyzdžiui, prie tam tikrų ligų ar vyresnio amžiaus žmonėms kasmet būtų galimybės pasistiprinti gydymo įstaigoje kokį kartą per metus ar kitaip. Teigta, kad iš esmės niekas nesikeis, tai kam tada formaliai mažinti lovų skaičių? Tegul ministerija savo biurokratinius planus derina prie žmonių poreikio. Taigi vadovo duona sunki: šiuo atveju reikia surasti balansą tarp ministerijos reikalavimų ir rajono žmonių poreikių. Juk dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo jau praėjo reorganizavimo etapai: uždaryti Akušerijos, Chirurgijos skyriai.
Visi privalome dirbti pirmiausia žmogui, jo interesui ir užtikrinti, kad nuo savivaldybės Tarybos kiekvieno nario rankos pakėlimo jam taptų gyventi kuo geriau, būtų suteikiama kuo daugiau paslaugų, ypač sveikatos ir socialinių.
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Rita Keturakienė:
– Šiuo klausimu buvo daug diskutuota ir komiteto, ir koalicijos posėdžiuose. Bet koks mažinimas visada yra skaudus sprendimas, ir, dažniausiai, bet ką mažinant niekas į gera nesikeičia. Planuojama, kad dviem lovom mažiau liks Neurologijos skyriuje, po vieną – Reanimacijos ir Vaikų ligų skyriuose. Lovų skaičių ligoninėje reikia sumažinti nuo 2017 m., todėl ir buvo nuspręsta sprendimą priimti vėliau, kad dar nors kelis mėnesius išlaikytume dabartinį lovų skaičių. O gal per tą laiką bus rasta ir kitokių sprendimų, kaip pagerinti ligoninės rodiklius, nemažinant lovų skaičiaus.
Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkė Loreta Jakinevičienė:
– Tarybos posėdyje dėl parengto Tarybos sprendimo, kuriuo buvo siūloma VšĮ Prienų ligoninėje sumažinti aktyvaus gydymo lovų skaičių iki 45 (dabar yra 49 lovos), diskusijų nekilo, nes valdančioji dauguma prieš Tarybos posėdį pasiūlė jį iš darbotvarkės išbraukti. Šis žingsnis rodo, kad galbūt buvo per mažai diskusijų tarp pačių valdančiųjų. Mano, kaip Tarybos narės, nuomone, tokie svarbūs sprendimai turi būti labai gerai išdiskutuoti, nes jie susiję su gyventojų poreikių tenkinimu. Pasigedau šiek tiek tikslesnio pagrindimo aiškinamajame rašte. Manau, kad Prienų VšĮ vadovai turi labai atsakingai mums, Tarybos nariams, įrodyti, kad, sumažinus gydymo lovų skaičių, nenukentės rajono gyventojai. Gaila, bet dažnai vadovaujamasi tik ekonominiais paskaičiavimais, iš ,,viršaus“ nuleistomis rekomendacijomis, nuo kurių neretai nukenčia ne kas kitas, bet mūsų rajono žmonės. Tikiuosi, kad šiuo atveju taip nenutiks ir įstaigos vadovai Tarybos nariams įrodys, jog šis jų inicijuotas sprendimas yra būtinas ir neišvengiamas. Manau, kad mūsų rajone reikėtų padidinti slaugos lovų skaičių, nes šių paslaugų poreikis didėja.
Bendruomenių ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas Martynas Butkevičius sakė, kad jų komiteto atstovai šiam klausimui nebūtų pritarę, nes trūko informacijos. Jo manymu, į ligoninę yra investuota daug, todėl nebūtina visų nurodymų „iš viršaus“ vykdyti.
Kontrolės komiteto pirmininkas Arūnas Vaidogas sakė nesuprantąs, kodėl klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės:
– Nežinau, ar keturios lovos vaidina kokį esminį vaidmenį, tačiau kai jau paruoštas sprendimas dėl nežinomų priežasčių yra nesvarstomas, tai yra negerai ir tokių dalykų neturėtų būti.

Laima Duoblienė

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *