Jonas Matukevičius (1925 12 17 – 2016 06 01)

Jonas MatukevičiusPrieš pat Tėvo dieną į Amžinybę buvo išlydėtas Jonas MATUKEVIČIUS – puikus tėtis ir senelis, Tauro apygardos partizanų vadas, dimisijos kapitonas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius.
Jonas Matukevičius gimė 1925 m. gruodžio 17 d. Prienų rajone, Ingavangio kaime, Juozo Matukevičiaus ir Izabelės Anskaitytės šeimoje. Augo kartu su dviem broliais ir trimis seserimis. Mokėsi Ingavangio, Šilavoto mokyklose, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1940 – 1944 m. buvo Prienų „Žiburio“ gimnazijos gimnazistas. Čia po to, kai jo ir kitų mokinių akyse buvo nušautas mokytojas, įsijungė į antitarybinę pogrindinę moksleivių organizaciją.
1944 -1946 m. jis buvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanas Danielius: 1944 m. rudenį įstojo partizanu į besikuriančią Geležinio Vilko rinktinę, vėliau įsiliejusią į susikūrusią Tauro apygardą. 1945 m. dalyvavo Degimų, Būdninkų, Žemaitkiemio kautynėse su NKVD kariuomene. Tų pačių metų gale buvo išsiųstas specialiosioms užduotims į Kauno mieste naujai įsikūrusią Algimanto apygardą, kur du kartus buvo lengvai sužeistas.
1946 m. sausio mėnesį buvo išduotas ir represinių tarnybų areštuotas bei nuteistas 10 metų griežto režimo kalėjimo ir 5 metams tremties.
1946 – 1948 m. kalėjo Vielsko lageriuose Archangelsko srityje, 1948 – 1955 m.- Intos lageriuose Komijoje, 1955 – 1960 m. tremtyje Intoje, Komijoje.
Tremtyje susipažino ir 1956 m. susituokė su iš Kirdonių kaimo (Biržų r.) kilusia Marija Morkvėnaite. 1958 m. sausį susilaukė dukros Aušrelės. Marija su dukra į Lietuvą grįžo 1959 m. pabaigoje, o Jonas – 1960-aisiais. Lietuvoje susilaukė ir sūnaus Jono.
Grįžęs į Lietuvą J.Matukevičius dirbo žemės ūkyje ir miškininku (Prienų ir Jurbarko rajonuose).
Atkūrus Nepriklausomybę jis rūpinosi Laisvės kovų dalyvių atminimo įamžinimu.
„Amžinas Lietuvos skolininkas“ – taip atsisveikinant su Jonu Matukevičiumi jį pavadino bendražygiai, nes Jonas, kol turėjo jėgų, visuomet būdavo susirūpinęs ir skubėdavo kokią nors skolą Lietuvai grąžinti. Jo ir bendražygių iniciatyva bei pastangomis buvo pastatyta daugybė paminklų Tauro apygardos partizanų atminimui: dabartinės Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos kiemelyje, Šilavote, Prienų Laisvės aikštėje, įvairiose kitose Tauro apygardos partizanų veikimo teritorijose (Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Prienų ir Kauno rajonuose, Kauno mieste) surengta daug renginių, kad partizanų veikla būtų žinoma ir dabarties kartoms.
1990 – 2011 m. Jonas Matukevičius ėjo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) Tauro apygardos vado pareigas. Jam buvo suteiktas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio kario savanorio statusas, dimisijos kapitono karinis laipsnis.
Už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę Jonas Matukevičius buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998 m.) bei kitais pasižymėjimo ženklais: Partizano žvaigžde, I laipsnio kario savanorio medaliu, Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio medaliu, Sausio 13-tosios medaliu.
Senelio pėdomis seka anūkas Povilas, kuris, pradėjęs tarnybą kariu savanoriu, dabar yra Didžiosios Kunigaikštienės Birutės bataliono profesionalus karys.
Šviesus Jono Matukevičiaus atminimas liks jo artimųjų, bendraminčių ir draugų atmintyje.

Rubrikoje Žmonės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *