Bitininkui privalu žinoti

0Didėjant bitynų ir bičių šeimų skaičiui rajone, didėja ir konfliktinių situacijų tarp bitininkų, ūkininkų, šalimais gyvenančių ar vykdančių kitokią veiklą įmonių ar gyventojų.
VMVT direktoriaus 2013-05-02 įsakymu Nr. B1-336 patvirtintame „Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos apraše“ nustatomos ne tik šunų, kačių, žemės ūkio gyvūnų laikymo taisyklės, bet ir bičių. Norime priminti, nežinančius supažindinti su pagrindiniais šių taisyklių reikalavimais, kurie privalomi visiems bitininkams:
. Bitynuose turi būti laikomos ir veisiamos tik sveikos bitės. Bičių laikytojas turi laikytis bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų. Kiekvienas bitynas turi turėti bityno pasą. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo bityno paso išdavimo bičių laikytojas turi suženklinti ir sunumeruoti visus bityno avilius, kurie bus laikomi savivaldybės gyvenamojoje teritorijoje. Prie įėjimo į žemės valdos teritoriją, kurioje laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, bitės!“. Ant prie įspėjamojo ženklo turi būti nurodytas bityno paso numeris ir kontaktinis telefono numeris.
. Siekiant užtikrinti bičių gerovę ir apsaugą, medingųjų augalų žydėjimo metu bičių laikytojui leidžiama atvežti ir pastatyti avilius su bičių šeimomis ne arčiau kaip:
– 2,5 km atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje šis bičių ganyklų pagerinimui pasėjo ne mažiau kaip 1 ha medingųjų augalų ar pasodino ne mažiau kaip 0,5 ha medingųjų medžių ar krūmų;
– 1 km atstumu nuo kito bičių laikytojo žemės valdos, kurioje natūraliai auga medingieji augalai.
– Atvežti ir pastatyti avilius su bičių šeimomis arčiau pasėtų medingųjų augalų ar pasodintų medingųjų krūmų ar medžių galima, jei bičių laikytojas turi sklypo savininko raštišką sutikimą.
. Prieš atliekant avilių apžiūrą, medkopį ar kitus bityno priežiūros darbus medunešio laikotarpiu, turi būti žodžiu įspėjami asmenys, esantys žemės valdoje, kurioje laikomi aviliai su bitėmis, ir už jos ribų, kurie, tikėtina, kad gali nukentėti nuo bičių. Bičių laikytojas, turintis bityną savivaldybės gyvenamojoje vietovėje, aktyvios bičių veiklos metu turi užtikrinti, kad nuo jo įrengtų avilių, esančių bityne, būtų ne mažesnis kaip 100 m atstumas iki rekreacinių teritorijų, ne mažesnis kaip 10 m atstumas iki kelio, pėsčiųjų ar dviračių tako, ne mažesnis kaip 5 m atstumas iki besiribojančios žemės valdos, kurioje yra gyvenamieji namai, ne mažesnis kaip 50 m atstumas iki statinių, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, arba žemės valdų, kuriose ganomi ūkiniai gyvūnai. Minimalių atstumų reikalavimas aviliams netaikomas, kai teritorija, kurioje jie įrengti, yra aptverta tvora arba apsodinta gyvatvore, ne žemesne kaip 2 m aukščio.
. Nustatyta norma, kad būtų laikoma ne daugiau kaip 1 bičių šeima 1 are žemės valdos, išskyrus atvejus, kai bičių laikytojas turi visų besiribojančių žemės valdų savininkų ar naudotojų rašytinius sutikimus, kuriais patvirtinama, kad žemės valdos savininkai ar naudotojai leidžia bičių laikytojui laikyti daugiau kaip 1 bičių šeimą 1 are žemės valdos.
Siekiant užtikrinti bičių gerovę ir apsaugą, asmenys, apdorojantys žemės sklypus augalų apsaugos priemonėmis, turi laikytis augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių, kuriose sakoma, kad ūkininkai, kurie augina pasėlius ir juos purškia įvairiais vabzdžiams nuodingais pesticidais, turėtų informaciją apie esančius tose teritorijose bitynus 1 km atstumu ir galėtų informuoti bitininkus apie numatomą augalų purškimą. Ūkininkai ir bitininkai turėtų ir galėtų glaudžiau bendrauti, dalindamiesi informacija tarpusavyje apie darbus bityne ar ūkyje.
Daugiau informacijos apie Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą galima rasti „Valstybės žiniose“ 2013-02-11, Nr48-2427.
Prienų VMVT informacija

Rubrikoje Namų ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *