Gyventojų prievolė – kaupti lėšas remontui

Į redakciją kreipėsi Birštono Basanavičiaus g. 1 namo gyventoja, prašydama paaiškinti, kodėl nuo šių metų pradžios namo administratorius – Prienų butų ūkis – pradėjo rinkti kaupiamąsias lėšas.
UAB „Prienų butų ūkis“ direktorius Algis Valatka paaiškino, kad  dar pernai balandžio viduryje Vyriausybė patvirtino tvarką, pagal kurią visi daugiabučiai namai, kuriuose gyvena daugiau kaip 3 savininkai, privalės kaupti lėšas namo remontui.
Vadovaujantis šiuo nutarimu ir kasmetinių daugiabučių namų apžiūros aktais bus parengti metiniai ir ilgalaikiai planai bei apskaičiuotas kiekvieno namo mėnesio kaupiamosios įmokos dydis.
Kol planai dar nepatvirtinti, daugiabučiams namams skaičiuojamas LR Vyriausybės nutarime nustatyta minimalaus dydžio įmoka: 0,03 EUR/kv.m namams, kurių bendras naudingas plotas yra didesnis nei 3000 kv.m ir 0,05 EUR/kv.m namams, kurių bendras naudingas plotas yra mažesnis nei 3000 kv. m.
Nepriklausomai nuo to, ar daugiabutį administruoja pati bendrija, ar valdytojas, ar Savivaldybės paskirta administruojanti įmonė, ar jungtinės veiklos dalyviai, šios lėšos bus laikomos atskiroje banko sąskaitoje, apskaitomos pagal kiekvieną namą bei butų ar kitų patalpų savininką. Šios lėšos yra apdraustos įstatymų numatyta tvarka.
Kalbėdamas apie kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti rinkimo svarbą A.Valatka pabrėžė, kad tai nėra naujas kieno nors nustatytas mokestis. Tai – lėšų taupymas (sukaupimas) planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Tai – gyventojų lėšos, kurios bus skirtos namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui.
Bus parengti ilgalaikiai darbų planai, kuriuose bus numatyti konkretūs darbai, jų atlikimo terminai ir lėšų poreikis. Pagal tai bus apskaičiuojamas ir kaupimo terminas bei kaupimo įmokos dydis.
Taip pat turės būti numatyta minimali lėšų dalis, skirta plane nenumatytoms priemonėms: avarijoms, gedimų pašalinimui.
Ilgalaikiam planui ir lėšų kaupimo dydžiui turės pritarti butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma.
Gali būti, kad Vyriausybė priims nutarimą, jog renovuotų daugiabučių savininkams minimali kaupimo įmoka bus sumažinta 50 proc.
Laima Duoblienė

Rubrikoje Aktualijos. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *