Šventėme valstybės gimtadienį

DSC01058Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje. Vėliau, Laisvės aikštėje iškilmingai pakėlus Lietuvos valstybės vėliavą ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atidarius tradicinę Prienų krašto meno kūrėjų darbų parodą, skirtą Vasario 16-ajai, šešiems labiausiai nusipelniusiems Prienų kraštui žmonėms įteikti Prienų rajono savivaldybės „Dėkingumo“ apdovanojimai.

Iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija

Į dangų kylant trispalvei, skambėjo Prienų KLC ansamblio „Gija“, „Žiburio“ gimnazijos choristų ir visų susirinkusiųjų atliekama Tautiška giesmė. KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės savanoriai Lietuvos valstybę pagerbė salvėmis.
– Ką tik nuaidėjusios salvės skelbia taiką, pakelta vėliava – žymi mūsų valstybingumą, valstybės gimtadienį. Sulig kiekvienu gimtadieniu valstybė stiprėja, auga, – sveikindamas susirinkusius su valstybės gimtadieniu ir linkėdamas mylėti Lietuvą bei būti laimingiems šioje šalyje  kalbėjo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius.

 „Dėkingumo“ apdovanojimai – šešiems nominantams

Šventinį minėjimą ir apdovanojimų įteikimo ceremoniją pradėjo „Žiburio“ gimnazijos choristai,  kartu su šventės žiūrovais ir svečiais sugiedoję Tautišką giesmę.
Susirinkusius prieniečius ir miesto svečius Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Seimo nariai Andrius Palionis ir Vytautas Kamblevičius.
Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų  indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.
Kandidatus nominacijoms siūlo rajono gyventojai. Šiemet buvo sulaukta 50 siūlymų ir pasiūlyta apdovanoti 13 asmenų. Pateiktus pasiūlymus svarstė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Jos sprendimu paskirtos šešios „Dėkingumo“ nominacijos.
„Metų šviesuolio“  nominacija įteikta Veiverių parapijos klebonui Kęstučiui Vosyliui.
Jis, pasirinkęs kunigo gyvenimą, stengiasi uždegti Dievo meilės ugnį parapijiečių širdyse. Prieš trejus metus tapęs Veiverių parapijos klebonu ir radęs vidaus bei išorės remonto prašyte prašančią bažnyčią bei parapijos namus, per pusantrų metų kartu su pagalbininkais savanoriais bažnyčią prikėlė naujam gyvenimui. Kunigas suvienijo parapijos bendruomenę, rūpinasi miestelio švara ir tvarka, žmonių gerove, lanko senelius ir vienišus žmones, savo dvasine stiprybe rodo pavyzdį jaunimui.
– Ekrane pamatęs senas klebonijos nuotraukas, nusigandau, kad nieko nepadariau. Bet visi gyvenantys Veiverių krašte, o ir pravažiuojantys, manau, kad mato pasikeitimus. Man, kaip ir visiems apdovanotiesiems, yra malonu, kai pastebi, įvertina, nors turbūt nė vienas apie tai negalvojo, – linkėdamas gražios šventės ir gražių darbų, gražinant aplinką, kalbėjo nominantas.
Nominacija „Už savanorystę“ paskirta  Prienų rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai Aldonei Kalaušienei. Ji nuo 2007 m. teikia socialines paslaugas Stakliškių seniūnijos pensijinio amžiaus ir neįgaliems žmonėms. Aldonė ne tik rūpinasi žmonių buities reikalais, ruošia maistą, skalbia, prausia, perka vaistus, produktus, kviečia gydytoją, moka mokesčius, guodžia ir padrąsina… Svarbiausia, kad ji savo globotiniams suteikia žinojimą, jog jie yra ne vieni, kad visada bus prižiūrėti, pakalbinti, paguosti. Jai rūpi ne tik globojami senoliai, bet kaimynai – mažam ar senam ji visada ištiesia pagalbos ranką.
Apdovanojimas „Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“ įteiktas UAB „Lietuviškas midus“ direktoriui Egidijui Valiukevičiui.
Restauruoti senąjį istorinę vertę turintį buvusios Stakliškių alaus daryklos bokštą ir pritaikyti lietuviško midaus degustacijai buvo sena UAB „Lietuviškas midus“ darbuotojų svajonė, kuri išsipildė 2014 m. Per metus XIX a. bokštas buvo restauruotas ir pritaikytas turizmo paslaugoms. Bokšte galima susipažinti su buvusios alaus daryklos ir midaus gamyklos istorija. Įmonė, kurioje dirba apie 60 darbuotojų, tęsia senovės lietuvių midaus gamybos tradicijas, puoselėja  ir perteikia ateities kartoms originalaus nacionalinio gėrimo  gerąsias ypatybes, vartojimo papročius ir kultūrą, garsina ir populiarina Lietuvos vardą užsienio šalyse, pristatydama reprezentacinį tautos gėrimą.
– Man didelė garbė, kad aš ir įmonės kolektyvas galime tęsti pradėtus darbus, kuriuos pradėjo dar Aleksandras Sinkevičius, kad jau greitai minėsime šešiasdešimtmetį nuo to, kai buvo pradėtas gaminti istorinis kultūrinis produktas – midus, –  dėkodamas už pripažinimą  kalbėjo E.Valiukevičius.
Nominacija „Metų poelgis“ įteikta Prienų r.policijos komisariato vyriausiajam patruliui Vaidui Miliauskui. Į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją pareigūnas atskubėjo tiesiai iš Vilniaus, kur Prezidentūroje jį Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už drąsą, sumanumą ir ryžtą apdovanojo Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Vaidas Miliauskas yra užsirekomendavęs kaip aktyvus, principingas, sumanus, komunikabilus  ir taktiškas pareigūnas. Per 2015 m. jis išaiškino 135 KET pažeidėjus, iš jų 18  neblaivių vairuotojų, 5 asmenis, neturinčius teisės vairuoti, nustatė 9 atvejus, kai asmuo, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės, bandė papirkti pareigūnus. Jo greita orientacija, operatyvus mąstymas, gebėjimas tinkamai įvertinti situaciją ir priimti sprendimą padėjo išaiškinti 11 neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis  prekėmis atvejų ir du neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis atvejus. Nominacija pareigūnui įteikta už drąsą ir sąžiningai atliktą pareigą. Pirmiausia už tai, kad jis pernai liepos mėnesį išgelbėjo nuo tilto į Nemuną nušokusį žmogų. Vyriškį, jau gerokai nutolusį nuo kranto, pareigūnas ištraukė ir perdavė medikams. Šių metų sausio mėnesį Veiveriuose pareigūnui teko gelbėti ketinusį nusižudyti žmogų. Vaidas, elgdamasis sumaniai ir labai profesionaliai, išgelbėjo jam gyvybę.
– Man garbė tarnauti Lietuvai ir jos žmonėms. Stengsiuosi ir toliau atsakingai vykdyti pareigą, – sakė vyriausiasis patrulis Vaidas Miliauskas.
Nominacija „Už Prienų vardo garsinimą“ paskirta Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorei Daivai Čepeliauskienei.
Už kultūrinio ir literatūrinio Prienų krašto paveldo puoselėjimą 2014 m. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija Prienų J.Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai suteikė lietuviškiausios bibliotekos vardą. Minint J.Marcinkevičiaus 85-ąsias gimimo metines, bibliotekos iniciatyva Prienų rajono savivaldybės taryba 20015 metus paskelbė Justino Marcinkevičiaus metais. Visus metus rajone vyko renginiai, skirti poeto atminimui. Daivos iniciatyva jau keturiolika metų tęsiamas vienas ilgiausių kūrybinių projektų „Prienų krašto vyturiai“.
Nominacija  „Už gyvenimo pasiekimus“ įteikta auksinių rankų meistrei audėjai tautodailininkei iš Jiezno Bronei Urlikienei.
Austi ji išmoko šeimoje – visos moterys buvo audėjos, juk pasipuošti, kraitį pasiruošti visos norėjo. Jaunystės pomėgis, 1963 m. pradėjus dirbti Birštono meno gaminių ceche, tapo kasdienine duona. Cechas vykdė įvairius Kultūros ministerijos užsakymus, darbo buvo daug, tačiau Bronė nepamiršo močiutės ir motinos audimo raštų, todėl greitai užsirekomendavo, kaip unikali audėja. Jos audiniai yra pabuvoję ne vienoje to laikmečio parodoje net už Lietuvos ribų. 2003 m. vykusiai Pasaulio lietuvių dainų šventės parodai Bronė senoviniais tautiniais motyvais išaudė 23 sijonus, 10 prijuosčių, dvi vaikiškas ir dvi didžiąsias skaras, į kurių raštus sudėjo net 36 spalvų gijas. 2005 m. dalyvavo Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse vykusiame edukaciniame seminare – tradicinio moterų amato atgaivinimo programoje. Tebeaudžia Bronė ir šiandien: vykdo Lietuvos liaudies kultūros centro specialistų projektus, audžia katalikų kunigams stulas, kiek galėdama, padeda Prienų krašto muziejuje rengiant edukacines programas,  yra tarp kelių moterų Lietuvoje, kurios moka audinius išausti taip, kaip ausdavo mūsų prosenėlės, nuolat dalyvauja parodose, savo amato subtilybėmis nuoširdžiai dalijasi su kitais.
– Audimas, kaip pelytės darbas – kamputy, tarp keturių sienų. Dėkoju, kad mano darbus įvertino, kad pastebėjo, džiaugiuosi, kad nešioja mano austus rūbus, kad darbai eksponuojami parodose, – sakė audėjų audėja Bronė Urlikienė.
„Dėkingumo“ apdovanojimus iškiliems Prienų krašto žmonėms įteikė garbūs mūsų kraštiečiai:  poetė, prozininkė, muziejininkė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė  Aldona Ruseckaitė, Seimo narys Andrius Palionis, kurio tėvų ir senelių šaknys Birštono savivaldybėje, Lietuvos inžinierius šilumininkas, profesorius,  docentas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, visuomenės bei politinis veikėjas, pirmasis LR energetikos ministras Leonas Vaidotas Ašmantas,  Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, rašytojas, prozininkas, dramaturgas, publicistas,  politinis bei visuomenės veikėjas, Rašytojų Sąjungos narys, ne vienos literatūrinės premijos laureatas, Prienų miesto garbės pilietis Vytautas Bubnys,  LR Nepriklausomybės Akto signataras, gimęs ir užaugęs Jiezne, buvęs LR Seimo narys, užsienio reikalų ministro patarėjas, Lietuvos Generalinės prokuratūros prokuroras, turintis Nepaprastojo ir Įgaliotojo Ambasadoriaus diplomatinį rangą,  šiuo metu advokatas Egidijus Bičkauskas.
„Dėkingumo“ simboliais įvertintus Prienų krašto žmones padėkomis apdovanojo ir Seimo narys Andrius Palionis, o vietoj gėlių įteikė valstybės simbolius – trispalves.
Šventiniame koncerte skambėjo Kauno muzikinio teatro solistų Akvilės Garbenčiūtės – Bučienės ir Egidijaus Bavikino atliekamos populiarios dainos, o jiems pritarė pučiamųjų sekstetas „Brass bravo“.
Laima Duoblienė

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje. Vėliau,…

Posted by Laikraštis „Gyvenimas“ on 2016 m. vasario 19 d.

Rubrikoje Savivalda. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *