Tiesos kelias – šviesuolių kelias

Praėjusį šeštadienį Skriaudžių laisvalaikio salėje buvo pasveikinti Veiverių seniūnijos tradicinio konkurso „Via Vera“ laureatai. „Via Vera“ arba lietuviškai išvertus „Tiesaus kelio“ dėkingumo nominacijos bendruomenių pirmininkų, seniūnaičių ir įstaigų vadovų sprendimu yra skiriamos labiausiai nusipelniusiems seniūnijos žmonėms. Tiems, kurie, eidami tiesiu šviesuolių keliu, savo idėjomis, darbais ir asmeniniu pavyzdžiu uždega visą bendruomenę.

Veiverių sen.šviesuolių šventė 2016 foto O (48)
Už pastarųjų dvejų metų darbus ir viso gyvenimo nuopelnus šiemet išrinkta keturiolika nominantų. Jais tapo: Ovidijus Drūlia (Kaimo plėtra), Egidijus ir Donata Gyliai (Pagalba žmogui), Raminta Grėbliauskienė (Kultūra), Irena Grinevičienė (Mokslas ir švietimas), Daiva Macijauskienė (Sportas), Lina Kazlauskienė (Sveikatos apsauga), Vidas Ruseckas (Verslo plėtra), Cezaras Pacevičius (Visuomeninė veikla), Loreta Krušinskienė (Išradingas kaimo aplinkos gražintojas), Gabrielė Kveragaitė (Jaunimo lyderis), Valius Januševičius (Veiklumas ir iniciatyvumas), Dalytė Raslavičienė (Patriotizmo ugdymas), Romualda ir Liudvikas Spūdžiai (Krašto tradicijų saugojimas ir puoselėjimas), kun. Kęstutis Vosylius (Seniūnijos pasididžiavimas).
Daugumai nominantų Veiverių kraštas – jų gimtasis kraštas. Vieni iš jų čia gimė, augo, o įgiję specialybes didžiuosiuose miestuose liko gyventi ir dirbti gimtinėje. Kiti vėliau sugrįžo į tėvų namus, perėmė ūkius, plečia verslą ar darbuojasi kitose srityse. O ir tie, kurie į šį Suvalkijos kraštą atvažiavo dirbti kaip specialistai arba paskui antrąsias savo puses, jau seniai Veiveriuose tapo saviškiais ir įmynė gilius pėdsakus krašto istorijoje. Į vyresnius lygiuojasi ir jaunimas.
Matyt, vėliausiai iš nominantų gyvenimą su Veiveriais bus susiejęs šv. Liudviko parapijos klebonas Kęstutis Vosylius, pradėjęs šiame krašte darbuotis 2013 -aisiais. Tik per dvejus metus jis sugebėjo suvienyti beirstančią Veiverių bendruomenę ir uždegti ją bažnyčios remonto bei parapijos namų atgaivinimo idėja. Beje, klebonas ne tik organizuoja darbus, bet ir pats imasi staliaus ar kitų darbų. Pasak veiveriškių, kunigas Kęstutis tapo tikru jų dvasiniu vedliu, rodančiu gražų pavyzdį jaunimui. Konkurso komisija klebonui skyrė pačią svarbiausią nominaciją – „Seniūnijos pasididžiavimas“.
Žmonių pagarbos ir dėkingumo nusipelnė ir kiti seniūnijos šviesuoliai. Verslininkui Vidui Ruseckui vietos žmonės dėkingi ne tik už naujai sukurtas darbo vietas, bet ir už paramą bažnyčiai bei įvairių renginių rėmimą. Ne tik apie savo ūkio bei verslo plėtrą, planuodamas perspektyvą, galvoja ir Ovidijus Drūlia. Jis viliasi, kad praėjusiais metais jo žirgyne pastatytame naujame manieže vyks ir Lietuvos konkūrų čempionatas, kad vis daugiau vaikų ir jaunimo susidomės jojimu.
Jaunieji ūkininkai Donata ir Egidijus Gyliai ne tik gražiai tvarkosi ūkyje, yra šokių kolektyvo „Tryptinis“ nariai, bet ir geranoriškai ūkyje išaugintu derliumi dalinasi su tais, kuriems reikia pagalbos. Ir tai daro tyliai, ramiai ir nuolat, ne tik švenčių progomis.
Veiveriškiai bei aplinkinių kaimų žmonės dėkingi ir jų sveikata besirūpinančiai, ir įvairius projektus inicijuojančiai Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovei Linai Kazlauskienei, ir jau penkiasdešimt metų vaikus lietuvių kalbos ir literatūros mokančiai Irenai Grinevičienei, ir sportinių renginių organizatorei Daivai Macijauskienei, savo pavyzdžiu sportuoti uždegančiai ne tik mokinius, bet ir vyresnius bendruomenės narius.
Veiverių krašto istoriko ir kraštotyrininko Vinco Liorentos prasmingą darbą gražiai tęsia jo dukra Romualda su vyru Liudviku. Abu Spūdžiai ne tik šimtmetį atšventusio „Kanklių“ ansamblio dalyviai, bet ir jo metraštininkai. Nominacijos įteikimas sutapo su labai svarbia Romualdai ir Liudvikui asmenine sukaktimi – Spūdžiai mini santuokos keturiasdešimtmečio jubiliejų, taip pat paliudijantį apie gražų šios šeimos gyvenimą.
Nei veiveriškiams, nei daugeliui žmonių rajone, o ir visoje Lietuvoje nereikia aiškinti, kiek daug įamžindama laisvės kovotojų atminimą padarė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Prienų rajono filialo vadovė Dalytė Raslavičienė. Šiandien Veiverių Skausmo kalnelis žinomas ir už Lietuvos ribų, ant jo vyksta daug prasmingų renginių, skirtų ir jaunimui. Būtent jaunimui, su kuriuo Dalytė Raslavičienė sieja šviesesnę Lietuvos ateitį.
Apie tai liudija ir jaunesnių nominantų darbai, kartais jiems patiems atrodantys kasdieniai, paprasti, bet kitiems suteikiantys džiaugsmo ir šilumos. Kad ir, pavyzdžiui, Linos Krušinskienės karpiniai, Ramintos Grėbliauskienės dainos ir rūpestis „Cukraus pudros“ grupės įvaizdžiu, Valiaus Januševičiaus grįžimas į kultūros „versmes“, gimnazistės Gabrielės Kveragaitės dalyvavimas „Maisto banko“ akcijose ir kita savanorystės veikla, ypač su vaikais.
Dėkingumo ženklas „Už visuomeniškumą“ šiemet įteiktas Cezarui Pacevičiui, vienam iš penkių veiveriškių – Prienų rajono savivaldybės tarybos narių. Tiek savo krašto atstovų (penktadalio) Taryboje neturi nė viena kaimiška seniūnija. Apie ką kalba šis faktas? Ogi apie tai, kad Veiverių krašte gyvena ne tik darbštūs, bet ir aktyvūs žmonės, kad, pasak kito Tarybos nario Martyno Butkevičiaus, Veiveriai – žymiausia vieta Prienų rajone.
Ramutė Šimukauskaitė

Praėjusį šeštadienį Skriaudžių laisvalaikio salėje buvo pasveikinti Veiverių seniūnijos tradicinio konkurso „Via Vera“…

Posted by Laikraštis „Gyvenimas“ on Tuesday, February 2, 2016

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *