2016 m. prenumeratos žaidimo laimėtojai

IKI2016 m. prenumeratos žaidime IKI korteles laimėjo:

1. Rasa Akelaitienė (Strielčių k., Prienų p.);
2. Laimutė Andriukevičienė (Paprūdžių k., N.Ūtos p.);
3. A. Blekaitis (Rūdupio k., Prienų p.);
4. Magdalena Deltuvienė (Nemajūnų k., Birštono p.);
5. Regina Gurmuvienė (Pašventupio k., Prienų p.);
6. L. Gerulytė (Šiauliškių k., Prienų p.);
7. Aldona Ivanauskienė (Prienai);
8. Vytautas Kazakevičius (Vėžionių k., Jiezno p.);
9. Vytautas Klimas (Pakumprio k., Išlaužo p.);
10. Danutė Lazdauskienė (Bagrėno k., Prienų p.);
11. Birutė Liutkienė (Gerulių k., Balbieriškio p.);
12. Antanas Paltanavičius (Jiestrakio k.,  Šilavoto p.);
13. Antanina Petkevičienė (Išmanų k., Balbieriškio p.);
14. Irena Petkevičienė (Prienai);
15. Radvilavičienė (Prienai);
16. Valentinas Rasimavičius (Žarijų k., Prienų p.);
17. Vida Rukienė (Birštono vienkiemis);
18. Bronė Ribinskienė (Balsėnų k., Pakuonio p.);
19. Regina Skučaitė (Pakeklio k., Veiverių p.);
20. Ona Šabasevičienė (Birštonas);
21. V.Šeškus (Stakliškės);
22. Domicelė Zuperskienė (Prienai);
23. Kostas Petras Žaldaris (Stakliškės);
24. Marytė Žilvienė (Prienai);
25. Violeta Žukauskienė (Žydaviškio k., Balbieriškio p.).

pegasasKnygyno „Pegasas“ korteles:

1. Antanas Baltuonė (Prienai);
2. Sigitas Gylys (Mauručiai);
3. Roma Grinkevičienė (Stakliškių p.);
4. Antanas Jakučionis (Birštono vienkiemis);
5. Nijolė Katilienė (Prienai);
6. Mališauskas Malvydas (Jiezno kolonijų k.);
7. Stanislovas Martinaitis (Birštonas);
8. Zita Seiliuvienė (Prienai);
9. Remigijus Veprauskas (Balbieriškis);
10. Laimutė Žukauskienė (Šilavotas).

gintarinė „Gintarinės vaistinės“, leidyklos „TYTO ALBA“ ir kitus prizus:

1. Leonė Abugelienė (Veiveriai);
2. Stefanija Acuvienė (Petkeliškių k., Veiverių p.);
3. Justinas Aleksynas (Bagrėno k., Prienų p.);
Tytoalba4. Armanavičienė (Prienai);
5. Gita Astrauskienė (Gerulių k., Balbieriškio p.);
6. Janė Aukštakalnienė (Liepabūdžio k., Šilavoto p.);
7. Algis Bartninkas (Tartupio k., N.Ūtos p.);
8. Janina Bendikienė (Ašminta);
9. Anastazija Bendinskienė (Ašminta);
10. Janina Binkevičienė (Prienai);
11. Aldona Bunevičienė (Geležūnų k., Birštono p.);
12. Janina Černeckienė (Veiveriai);
13. Domininkas Daukšys (Pakumprio k., Išlaužo p.);
14. Albina Gluoksnienė (Prienai);
15. Antanina Groneberg (Žarijų k., Prienų p.);
16. Marcelė Gudaitienė (Padriečių k., Veiverių p.);
17. Kazimiera Jakubsevičienė (Prienai);
18. V.I.Jasinskaitė (Prienai);
19. Kostas Juodsnukis (Ingavangio k., Šilavoto p.);
20. Birutė Juodžiukynienė (Nešeikių k., Balbieriškio p.);
21. Ona Jurkonienė (Kašonių k., Jiezno p.);
22. Albina Kabašinskaitė (Strielčių k., Prienų p.);
23. Ona Kandrotaitė (Sobuvos k., Jiezno p.);
24. Juozas Kavaliauskas (Birštono vienkiemis);
25. Ona Klimienė (Pakumprio k., Išlaužo p.);
26. Vidas Kukanka (Balbieriškis);
27. Dana Laukaitienė (Žemaitkiemio k., N.Ūtos p.);
28. Marytė Leonavičienė (Birštono vienkiemis);
29. Eugenijus Levanauskas (Išlaužas);
30. Juozas Majauskas (Vyšniūnų k.);
31. Antanina Makauskienė (Uosos k., Balbieriškio p.);
32. Ona Marčiukaitienė (Ašminta);
33. Algimantas Markauskas (Juodbūdžio k., Veiverių p.);
34. Ona Matulionienė (Norkūnų k., Balbieriškio p.);
35. Aldona Matusevičiūtė (Pošvenčio k., Prienų p.);
36. Vytas Stasys Mieliauskas (Valengiškių k., Išlaužo p.);
37. Albina Mikulevičienė (Birštonas);
38. Kazė Paradauskienė (Giniūnų k., Prienų p.);
39. Bronius Pažėra (Tarpiškių k., Veiverių p.);
40. Marijona Petrulionienė (Žiegždrių k., Balbieriškio p.);
41. Ona Pilkauskienė (Žarstos k., Šilavoto p.);
42. Antanina Puzinauskienė (Strielčių k., Prienų p.);
43. Genė Raižytė (Medžionių k., Stakliškių p.);
44. Raklevičienė (Birštonas);
45. Vytautas Rasimas (Strielčių k., Prienų p.);
46. Aldona Rasimienė (Laukiškių k., Išlaužo p.);
47. Joana Smolskaitė (Paprūdžių k., N.Ūtos p.);
48. Aldona Agota Stagniūnienė (Pakuonis);
49. Petras Stankevičius (Strazdiškių k., Jiezno p.);
50. Marija Stravinskienė (Šiauliškių k., Prienų p.);
51. Antanas Šalčius (Bagrėno k., Prienų p.);
52. Vincas Šimanskas (Sundakų k., Jiezno p.);
53. Ona Tamulienė (Prienai);
54. Jonas Valūnas (Prienai);
55. Marija Venckūnienė (Pašlavančio k., N.Ūtos p.);
56. Juozas Vilkas (Liepabūdžio k., Šilavoto p.);
57. Vincas Vyšniauskas (Gerulių k., Balbieriškio p.);
58. Natalija Vyšniauskienė (Karveliškių k., Šilavoto p.);
59. Adelė Žiūkienė (Jieznas);
60. Danguolė Žvirblienė (Birštonas).

Rubrikoje Redakcijos skiltis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *