„Mato širdimi“…

LASS Prienų filialo narių padėka pirmininkei I.Karsokaitei.

LASS Prienų filialo narių padėka pirmininkei I.Karsokaitei.

Į kasmetinį ataskaitinį susirinkimą drauge aptarti nuveiktus darbus, išsakyti savo mintis, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais spalio 13 dieną rinkosi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo nariai, vadovaujami pirmininkės Irenos Karsokaitės.
Į susirinkimą atvyko svečiai: rajono mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Viešosios įstaigos Kauno ir Marijampolės regiono aklųjų centro direktorius Egidijus Urna ir Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo vedėja Irena Blaževičienė.
LASS filialo vadovė I. Karsokaitė trumpai apžvelgė, kas nuveikta per pastaruosius metus. „Šiuo metu filiale yra 84 nariai. Darbingo amžiaus 16 narių: iš jų 7 dirba, 8 neturi darbo, 1 žmogus registruotas Darbo biržoje. Per ataskaitinį laikotarpį organizacija pasipildė 4 nariais“, – pateikė statistikos Irena, vieno nario atminimą ji pakvietė pagerbti tylos minute. Jau ketverius metus silpnaregių būstinė veikia Prienų švietimo centre, esant būtinybei, jie gali pasinaudoti ir kitomis šio centro patalpomis.
„Buvo vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektas, kuriam lėšų skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas, buvo teikiamos neregių socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslaugos“, – kalbėjo I. Karsokaitė, primindama, kaip techninės pagalbos priemonės palengvina gyvenimą, netekus regėjimo. Filiale teikiamos asistento paslaugos, ir yra suburta savipagalbos grupė, kuriai užsiėmimus veda psichologė.
Pirmininkė pristatė ir kultūrinę veiklą, prie kurios ypač prisideda meno mėgėjų kolektyvas „Puriena“, vadovaujamas Onutės Matusevičiūtės. Per metus ansamblis surengė 12 koncertų. Filialo nariams buvo organizuotos išvykos į Merkinę, Kryžių kalną, Šiaulius, Lenkiją. I. Karsokaitė pasidžiaugė, kad graži draugystė tęsiasi su Suvalkų krašto neregiais.
„Džiugina knygos mylėtojai, kurie susibūrę į klubą „Gyvenimo spalvos“. Jie ne tik CD grotuvų pagalba klauso įgarsintų knygų, bet jas kartu aptaria, diskutuoja“, – patikino pirmininkė ir plačiau pristatė edukacines priemones, suorganizuotas literatūrines – muzikines popietes, aplankytas parodas, sportinius gebėjimus norinčių lavinti klubo narių veiklą.
„Organizacijoje yra narių, kurie, be regėjimo negalios, turi kitokių sveikatos problemų, todėl jų gyvenimas apsiriboja tik namais. Juos aplankome Kalėdų ir Velykų progomis, pradžiugindami smulkiomis dovanėlėmis. Palaikome gerus ryšius su Prienų globos namuose gyvenančiomis narėmis“, – kalbėjo I. Karsokaitė.
Ji pristatė šiuo metu vykdomą ir kitą projektą „Susitikimai“, pasidžiaugė užsimezgusia draugyste su paramos ir labdaros fondu „Maisto bankas“.
„Noriu padėkoti visiems, kurie mus supranta ir padeda spręsti susidariusias problemas: už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą dėkojame rajono savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriaus darbuotojams, Švietimo centro kolektyvui, už paramą organizuojant šventes, repeticijas, susitikimus – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvui“, – dėkojo pirmininkė ir rėmėjams, kurie prisideda ruošiant šventes, renginius. Ypatingą padėką I.Karsokaitė išreiškė organizacijos tarybos narėms Danutei, Irutei, Irminai, savanoriams Aldutei, Daivai, Povilui. Filialo narės labai nuoširdžiai dėkojo savo pirmininkei Irenai ir visų narių vardu įteikė gražiausių gėlių puokštes. Už knygų parinkimą dėkojo viešniai Irenai. Nuo savivaldybės vadovų, Tarybos narių sveikinimus ir padėką perdavė vicemeras A. Marcinkevičius: „Iš jūsų bendruomeniškos šeimos veiklos, kasdienio gyvenimo verta pasimokyti ir politikams, tarnautojams. Labai svarbu įsipareigoti viešinti, kaip jūs mokat gyventi, iš jūsų mokytis pozityvo ir kuo daugiau integruoti į kultūrinę veiklą.
Ataskaitiniam susirinkimui pirmininkaujantis E. Urna pasidžiaugė, kad nepriklausomai nuo to, kas yra rajono valdžioje, šiuo darniu Prienų filialo kolektyvu yra rūpinamasi. „Džiaugiuosi jūsų bendruomeniškumu, darnia šeima, džiaugiuosi, kad skaitote garsines knygas, žemai lenkiuosi brailistams“, – sveikino ir knygų filialui įteikė I. Blaževičienė. Ji priminė ir naujovę garsinių leidinių šeimoje – 18 garsinių žurnalų.
Pirmininkės ataskaita patvirtinta bendru sutarimu ir gausiais plojimais. O linksmuolė Onutė Matusevičiūtė pasidžiaugė naujais ansamblio rūbais ir visus pakvietė paklausyti jo narių atliekamų dainų. Po „Purienos“ dainų, kurios tarsi atvėrė visų širdies vartus, buvo pagerbti metų jubiliatai, visi neskubėjo skirstytis, šiltai bendravo prie arbatos puodelio.
Palma Pugačiauskaitė

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *