Prienų teismo teisėjų darbo krūvis nemažėja

Prienų rajono apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis kasmet vis auga, tendencingai didėja civilinių bylų skaičius. Per 2014 metus teisme buvo išnagrinėtos iš viso 2862 bylos.

DSC01760

Civilinės bylos nagrinėjamos ir elektronine tvarka
Pernai Prienų rajono apylinkės teisme buvo išnagrinėtos 1504 civilinės bylos. Pasak Prienų rajono apylinkės teismo teisėjos, laikinai einančios teismo pirmininkės pareigas, Loretos Radzevičienės, kasmet tokių bylų padaugėja šimtu – dviem, o tai rodo, kad žmonės vis daugiau klausimų perkelia spręsti teismui.
– Teismo teisėjai gauna gausybę įvairaus pobūdžio, neretai itin sudėtingus ginčus nagrinėti tenkančių bylų, – sakė L.Radzevičienė.
Iš visų pernai teisme išnagrinėtų civilinių bylų daugiau nei trečdalį sudarė ginčo teisena nagrinėtos bylos. Tokia teisena nagrinėjamos civilinės bylos, iškeltos kreipiantis į teismą su ieškiniu. Būdinga tai, kad ginčo teisena pritaikyta dviejų šalių, turinčių priešingų interesų, tarpusavio ginčui išspręsti. Praėjusiais metais išaugo su prievolių teise susijusių išnagrinėtų bylų skaičius, palyginti su 2013 metais (310 bylų) išaugo iki 456, kurias sąlygoja ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Neženkliai sumažėjo išnagrinėtų šeimos bylos skaičius (2014 metais – 243 bylos, 2013 metais – 220 bylų).
L.Radzevičienės teigimu, pernai aukštesnės instancijos, t.y. Kauno apygardos teismui, buvo apskųsti 34 Prienų rajono apylinkės teismo teisėjų priimti sprendimai civilinėse bylose, iš jų šeši nepakeisti, vienas – panaikintas. Sprendimų civilinėse bylose stabilumas – 99,93 procento.
Teisėja pažymėjo, kad vis daugiau civilinių bylų pateikiama elektroniniu būdu, kuomet ieškinys, pareiškimas ar kitokio pobūdžio procesinis dokumentas teismui pateikiamas naudojantis Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu (EPP), kuriame bylos šalys, prisijungusios savo vardu, turi galimybę matyti bylos proceso eigą, į bylą teikiamus dokumentus, teismo priimtus procesinius sprendimus. L.Radzevičienės manymu, šia galimybe, taupančia išlaidas ir laiką, daugiausia naudojasi jauni, atviri naujovėms, besinaudojantys šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis žmonės ir juridiniai asmenys. Praėjusiais metais teisme per šešis šimtus civilinių bylų buvo išnagrinėtos elektroniniu būdu.

Svarbiausia – bausmės neišvengiamumas
2014 metais buvo išnagrinėtos 285 baudžiamosios bylos (2013 metais – 272 bylos).
Pasak L.Radzevičienės, šie skaičiai taip pat rodo, kad kriminogeninė situacija Prienų rajone geresnėn pusėn nesikeičia. Didžiausią šių bylų dalį sudaro bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (201 byla), kurių didžiąją dalį sudaro bylos dėl sukčiavimo, vagystės, plėšimo, turto sunaikinimo ar sugadinimo. Nemažėja nusikalstamų veikų dėl policijos pareigūnų papirkimo (27 bylos), dažniausiai siekiant išvengti administracinės atsakomybės.
Teisėja pasidžiaugė, kad 2014 metais, palyginti su 2013 metais, ženkliai sumažėjo nusikalstamų veikų dėl smurto artimoje aplinkoje. L.Radzevičienės manymu, tam įtakos turi visuomenės švietimas, mentaliteto formavimas, nuteistųjų atžvilgiu pritaikytos baudžiamojo poveikio priemonės – dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, draudimai vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Tai lemia, kad jau kartą nuteisti asmenys turi galimybę padaryti išvadas ir ateityje nedaryti nusikalstamų veikų. Pasitaiko ir atvejų, kad dalis pranešimų policijai apie smurtą nepasitvirtina, todėl byla į teismą nepatenka.
Pernai Prienų rajono apylinkės teismas priėmė apkaltinamuosius nuosprendžius 300 asmenų, iš jų 36 moterų ir 10 nepilnamečių asmenų atžvilgiu. 2014 metais 3 asmenys teismo buvo išteisinti. Per 200 asmenų nuteista už vagystes, 49 – už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, 27 – už papirkimą ar kyšio davimą, 12 – dėl namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimo ir laikymo. Dėl padarytų nusikalstamų veikų teismas paskyrė tokias bausmių rūšis: 111 asmenų buvo paskirta laisvės apribojimo bausmė, 77 asmenims – terminuotas laisvės atėmimas, 28 – areštas, 84 – bauda, 7 – viešųjų darbų bausmė.
Teisėjos L.Radzevičienės pastebėjimu, skiriant bausmes, teismas atsižvelgia į bylos duomenų visumą, kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, nukentėjusiojo poziciją, kaltinamojo elgseną iki ir po nusikalstamos veikos padarymo, į tai, ar stengiamasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius, atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Pagal tai ir parenka įstatymo sankcijoje numatytą bausmės rūšį. Teismas, įgyvendindamas bausmės paskirtį, įstatymo numatytose ribose, pirmiausia skiria bausmes, nesusijusias su terminuotu laisvės atėmimu, t.y. bauda, laisvės apribojimas, areštas, o kai tokių bausmių nusikaltusiam asmeniui prevenciškai pataisyti nepakanka, skiria pačią griežčiausią bausmės rūšį – laisvės atėmimą.
Apeliacinei instancijai buvo apskųstas 31 Prienų rajono apylinkės teismo teisėjų priimtas nuosprendis, iš kurių 5 pakeisti, 2 panaikinti. Nuosprendžių stabilumas baudžiamosiose bylose siekė 98,48 proc.

Bylų, susijusių su neblaiviais vairuotojais, skaičius nekinta
Prienų rajono apylinkės teisme pernai buvo išnagrinėtos 942 administracinių teisės pažeidimų bylos, beveik pusė iš jų, t.y. 441 byla, išnagrinėtos dėl pažeidimų, kuriais pasikėsinta į viešąją tvarką (neblaivių asmenų pasirodymas viešoje vietoje, alkoholinių gėrimų vartojimas viešoje vietoje, nepilnamečių skatinimas vartoti alkoholį ir pan). Didelę administracinių teisės pažeidimų bylų dalį sudaro bylos dėl pažeidimų transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje, o būtent vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, kitų psichiką veikiančių medžiagų, vairavimas neturint tam teisės, eismo įvykio padarymas, pasišalinimas iš eismo įvykio vietos ir pan. Tokio pobūdžio bylų 2014 metais išnagrinėta 301 (2013 metais buvo 305 bylos). Per praėjusius metus išnagrinėtos 88 bylos, susijusios su pasikėsinimu į nuosavybę (smulki vagystė), 53 bylos dėl pažeidimų prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityse.
Už administracinius teisės pažeidimus 675 pažeidėjams buvo paskirtos baudos, 64 – areštas, 134 asmenims atimta specialioji teisė, 111 pažeidėjų buvo įspėti, 86 kartus teismas skyrė daikto ir pajamų, tarp kurių ir transporto priemonių, konfiskavimą. Praėjusiais metais 16 administracinių teisės pažeidimų bylų buvo nutrauktos dėl to, kad veikoje nebuvo nustatyta įvykio ir sudėties požymių.
Laima Duoblienė

Rubrikoje Teisėsauga. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *