Skaitykime ir eikime gerųjų žodžių kryptimi

Lietuvių mitologijoje kovo 10 – oji yra minima kaip keturiasdešimties paukščių diena. Diena, simbolizuojanti paukščių sugrįžimą, jų pastangas sukti lizdus, kurti šeimas.
Šiemet būtent kovo 10 – ąją ir dauguma Lietuvos žmonių simboliškai tarsi susibūrė į vieną didelę šeimą. Jie, gyvenantys įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose, gyvenvietėse, į didesnes ar mažesnes mokslo įstaigų, bibliotekų, muziejų, mokyklų, bendruomenių ar kitas sales susirinko paminėti poeto, švariausio Lietuvos sąjūdžio balso. Justino Marcinkevičiaus 85 – ojo gimtadienio. Vilniaus universiteto Kristijono Donelaičio vardo auditorijoje šalies Nepriklausomybės atgavimo 25 – mečio išvakarėse susirinkęs gausus būrys lituanistų ne tik paminėjo vieno žymiausių šios seniausios Lietuvoje Alma Mater auklėtinių Justino Marcinkevičiaus jubiliejinę sukaktį, bet ir diskutavo apie lituanistikos, lietuvybės ir valstybės santykius.
„Santaros“ žurnalo surengtame minėjime svarbiausiu popietės akcentu tapo sugrįžimas į susitikimą su baladžių poemos „Devyni broliai“ herojais. Tarp kurių svarbiausias – Motinos paveikslas.
Kovo 10 – ąją akademiko Justino Marcinkevičiaus darbai prisiminti ir Lietuvos Mokslų Akademijoje.

„Mūsų širdis“ – mūsų santarvės ąžuolas

Justino Marcinkevičiaus bendraklasiai Anarsija Adamonienė ir Jonas Vyšniauskas muziejuje.

Justino Marcinkevičiaus bendraklasiai Anarsija Adamonienė ir Jonas Vyšniauskas muziejuje.

Gausus poeto mylėtojų būrys į poezijos ir muzikos valandą „Gyvenimas eina ir eina“ susirinko ir jo vardo Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje – kambaryje, kuriame poetas visuomet su savo kraštiečiais drauge, kaip kadaise… kaip visados…
Žiburiečiai, vadovaujami Romos Ruočkienės, vakarą pradėjo dainomis Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Tai gražiai mane augino“, „Bijau aš dėl miškų ir upių“, „Lietuva“, „Dėl tos dainos“.
Mokiniai skaitė ir eiles, kuriose gražiausius žodžius poetas skyrė gimtinei, Lietuvai, žmogui. Poeto „Meilės elegijas“ jausmingai paskaitė poetė Stefa Juršienė. Mokytoja Anarsija Adamonienė, skaitydama kompoziciją „Justino Marcinkevičiaus Credo“, jo žodžiais kvietė dar ir dar: „Įdiekit, motinos, vaikams/Tėvynės meilę begalinę“
Muzikos valandoje gražiai ir subtiliai skambėjo ir Veiverių KLC moterų vokalinio kvarteto atliekamos dainos. Minėjime dalyvavo ir atsiminimais bei pastebėjimais pasidalijo „Lietuvai pagražinti“ draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, jo pavaduotojas Jonas Ivoška ir kiti draugijos nariai. Justinas Marcinkevičius buvo šios draugijos garbės pirmininkas. „Labai mums jo trūksta. Reikia lygiuotis arba būti nors panašiems. Buvo palaima su juo bendrauti, – sakė J. Dingelis ir priminė, kad reikia vykdyti poeto priesakus, o ko nesuvoksim, „Justinas iš aukštybių mums patars“.
Tęsdamas tradiciją šiemet Prienų ir Birštono krašto žmones LR Seimo narys Andrius Palionis pakvietė rašyti laiškus gimtinei, žemei ir žmogui.
– Džiaugiuosi, turėdamas galimybę būti su jumis Lietuvos laisvės šauklio kambaryje, – sakė A. Palionis, dėkodamas visiems, kurie atsiliepė į kvietimą grožėtis mūsų kraštu.
SL378946Ypač sulaukta daug jaunų žmonių rašinių. Seimo nario padėjėja Valė Petkevičienė priminė, kad rašančiųjų žmonių gretos kasmet didėja. Ji taip pat pasidžiaugė, kad Nemuno krašto žmonėms svarbus gimtasis žodis, jo puoselėjimas, kad visų parašiusiųjų „laiškai“ spausdinami rajono laikraštyje „Gyvenimas“. Vieno iš jau atspausdintų laiškų „Kalbos sargybinis“ autorė Genovaitė Mačiūtė, padėkojusi Seimo nariui už rūpestį lietuvių kalba ir likimu bei puoselėjimu, pakvietė visus dar ir dar kartą pasižadėti sau ir vieni kitiems, kad stovėsime tėvynės ir kalbos sargyboje. Budėkime… – paragino G. Mačiūtė. Padėkos už laiškus buvo įteiktos ir Onai Valerijai Grybauskienei, Aldonai Mildai Valatkienei, Antanui Krūveliui, Editai Valatkienei, Antaninai Strumilienei, Stakliškių gimnazijos, Išlaužo ir Šilavoto pagrindinių mokyklų moksleiviams.
Su praėjusiu jubiliejiniu gimtadieniu A. Palionis pasveikino mokytoją Anarsiją Adamonienę, kuri, pasak jo, išdalino save kalbai, mokiniams, ir dėkojo už tradicinius gilius skaitymus vasarą aplankant kraštiečius Antakalnio kapinėse. Seimo nario padėka taip pat buvo skirta ir renginio iniciatorei bei vedėjai, bibliotekos direktorei Daivai Čepeliauskienei, su popietės dalyviais atsisveikinusiai kvietimu „skaityti Justiną Marcinkevičių ir eiti gerųjų žodžių kryptimi“.

Kviečia paroda „Papasakoti gyvenimą“

Ant pirmo poeto darbo stalo - mylimos žmonos Genovaitės nuotrauka ir spausdinimo mašinėlė, kuria Justinas Marcinkevičius atspausdino didžiąją dalį savo kūrinių.

Ant pirmo poeto darbo stalo – mylimos žmonos Genovaitės nuotrauka ir spausdinimo mašinėlė, kuria Justinas Marcinkevičius atspausdino didžiąją dalį savo kūrinių.

Prienų krašto muziejus kovo 10 – ąją pakvietė į parodos „Papasakoti gyvenimą“ atidarymą.
Parodoje eksponuojamos Onos Pajedaitės fotografijos iš krašto muziejaus fondų ir daiktai, dar prieš metus stovėję Justino Marcinkevičiaus namuose, jo darbo kabinete. Juos muziejui kaip eksponatus perdavė dukros Jurga ir Ramunė. Susirinkusių į parodos atidarymą „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokinių ir visų akys krypo į stalą, pirmąjį poeto darbo stalą, ant kurio jo ir mūsų visų mylimos Genutės nuotrauka, spausdinimo mašinėlė ir atversta knyga, sudaryta iš ranka parašytų trumpų eilėraščių, pasakojančių gyvenimą.
Unikalus ir poeto proanūkės seneliui pieštas piešinys, ir stalas su dviem foteliais, kuriuose, matyt, teko sėdėti ir mūsų kraštiečiams, svečiuojantis pas poetą, ir jubiliejinės juostos, poetui dovanotos įvairiomis progomis.
„Lietuvos Šekspyras, – žvelgdama į jaunąją kartą, kalbėjo poeto mokslo draugė mokytoja Anarsija Adamonienė. – Nuo pat gimnazijos laikų jis atkakliai siekė save tobulinti, turėjo tikslą, juk didelis talentas jaučia savo ateitį“… Mokytoja, kuri turbūt vienintelė mūsų krašte mintinai galėtų skaityti visą Justino Marcinkevičiaus kūrybą. Ir šį kartą paskaitė jo eilių, pasidalijo atsiminimais. „Tokios buvo mūsų jaunystės dienos“.., – su nostalgija jas prisiminė ir kitas poeto bendraklasis Jonas Vyšniauskas. „Tai poetas, ištobulinęs net tylą. O tai gali tik genialus žmogus“, – apie Justiną Marcinkevičių sakė „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Vytautė Kurtovienė ir kvietė mokinius didžiuotis, kad gimėme talentingų žmonių krašte.
Parodos atidarymo metu pažiūrėję fragmentą iš LT filmo „Prie rugių ir prie ugnies“ dar kartą pabuvome visi drauge su poetu jo ir visų mūsų žemėje, kur „tėvas eketę kerta,/ girdo avį ir karvę/ paskui … pameta saują šieno,/ ir motina atsiklaupia tvarte prie kibiro pieno/. O prisiliesti prie vertybių, kurios, anot Lolitos Batutienės, neturi kainos, galima apsilankius Prienų krašto muziejuje. Paroda veiks iki balandžio 4 dienos.
Palma Pugačiauskaitė

Gimtadienio dieną vykę susitikimai – pirmieji iš planuojamo renginių ciklo, skirto Justino Marcinkevičiaus metams Prienų rajone. Gegužę laukia skaitymai Važatkiemyje, o rudeniop – mokslinė konferencija.

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *