Gerumas tas gyvenimas, jei tik juo džiaugsies ir gyvensi jį…

Tarptautinę neįgalių žmonių dieną Birštono draugijos nariai, turintieji negalią, paminėjo ne skųsdamiesi ligomis, neklausančiu kūnu, nepakankamu valdžios dėmesiu ar lengvatų trūkumu, o džiaugdamiesi sulaukta diena, vienas kito draugija, turėdami kam ir už ką padėkoti, klausydamiesi geros muzikos ir prasmingų svečių palinkėjimų. O kad jau šventės svečiai kaip susitarę padovanojo tris didžiausius tortus – ir mėgaudamiesi kepinių skoniu.

DSC_2038

Birštono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Julija Senavaitienė gausiai susirinkusiųjų nevargino ilga veiklos ataskaita, paprasčiausiai padėkojo Neįgaliųjų dienos centro darbuotojams, kurie nuo 2007 metų padeda rengti ir įgyvendinti veiklos programas, organizuoja neįgaliųjų mokymus, teikia socialines, pagalbos namuose, tarpininkavimo, masažo, kirpimo, siuvimo, transporto ir kitas paslaugas jų reikalingiems birštoniečiams. Už draugijos narių laisvalaikio užimtumą J.Senavaitienė padėkojo dizaino pamokų organizatorei Vilmai Krasauskienei ir ansamblio „Puriena“ vadovei Romutei Zdanevičienei.

Tai, kad Neįgaliųjų dienos centro darbuotojų teikiamos paslaugos, ypač pagalba neįgaliesiems namuose, labai reikalingos, pabrėžė ir sveikinimo žodžius tarę bei paramą kitais metais žadėję Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė bei Socialinės paramos ir vaiko teisių skyriaus vedėjas Antanas Grušelionis. Už nuolatinę pagalbą vienai gyvenančiai mamai, buities palengvinimą neįgaliems ir vienišiems žmonėms laiške centro darbuotojams, išskirtinai Danguolei, dėkojo vienos iš globotinių dukra, gyvenanti kitame mieste.

Gražia bendryste, tarpusavio pagalba džiaugėsi, J.Senavaitienei ir jos vadovaujamiems neįgaliesiems visų kurorto nevyriausybinių organizacijų vardu padėkojo ir kraitę vaisių dovanojo „Bočių“ bendrijos pirmininkė Julija Barutienė ir diabeto klubo „Versmė“ pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė.

Mylėti Birštoną ir jo žmones, paremti vieniems kitus, teikti prioritetą savo mieste teikiamoms paslaugoms, taip pat ir sveikatos priežiūros, draugijos nariams linkėjo viena iš renginio viešnių Birštono PSPC vyr. gydytoja Daiva Citvarienė, kartu su dovanėle įteikusi ir literatūros medicinos bei sveikos gyvensenos temomis. Gydytoja, sužavėta akordeono virtuozo Algimanto Jazbučio atliktų instrumentinių kūrinių, pažadėjo po remonto Pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose ne tik įsteigti Slaugos skyrių, bet ir rengti sveikatą bei nuotaiką gerinančias šokio terapijos pamokas.

LR Seimo nario Andriaus Palionio sveikinimus ir tortą šventės dalyviams perdavusi jo padėjėja Valė Petkevičienė pastebėjo, kad politikas, gerbdamas neįgalius žmones už jų stiprybę, mokėjimą džiaugtis gyvenimu, stengiasi palengvinti jų buitį, praskaidrinti kasdienybę. Šiemet Birštono neįgaliųjų draugijos dienos centrui jis padėjo įsigyti naują skalbyklę, ankstesniąją padovanojo politiko šviesios atminties tėvelis Juozas Palionis.

Šiemet net 70 neįgaliųjų šventė savo jubiliejus. Valė Petkevičienė parlamentaro vardu pasveikino garbingo 90 – ties metų amžiaus sulaukusią Jadvygą Šuliokienę, jubiliatus Oną Padriezienę, Marcelę Jonuškienę, Teresę Murauskaitę, Silvijaną Genevičienę, Raimundą Jurgaitį, o Šeimos metų proga paskatino aktyviausiai į draugijos veiklą įsitraukusias Jurkonių, Ginkų, Padriezų, Gratulevičių, Zuperkų, Žvirblių šeimas (iš viso draugijos veikloje dalyvauja 17 šeimų). Visiems pasveikintiesiems buvo padovanota J.Palionio paramos ir labdaros fondo išleista knyga „Žmonės ir darbai. Prienų ir Birštono krašto šviesuoliai. II t.“

Julija Senavaitienė taip pat prisidėjo prie sveikinimų, renginyje dalyvaujantiems jubiliatams ir svečiams įteikdama po suvenyrą, kuriuos gamindami draugijos nariai įdėjo savo išmonę ir dalelę širdies. O vokalinio ansamblio „Puriena“ dainininkės visiems susirinkusiems dovanojo puikių dainų, kurioms auditorijoje neliko abejingų. Klausytojų aplodismentai dar kartą patvirtino, kad „Sugrįžki, jaunyste“ iš tikrųjų verta prizinės antrosios vietos, kurią šiemetinėje žmonių su negalia ansamblių perklausoje Kėdainiuose (dalyvavo 15 kolektyvų) po balsavimo jai paskyrė žiūrovai.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

1 komentaras

  1. Gerbiamo Dainiaus norisi ptlakusai- apie kurį mūsų protėvių dievą jis kalba? Juk mūsų protėviai, skirtingais geofiziniais laikotarpiais, turėjo ir skirtingus dievus. Anot šaltinių, seniausias jų yra Dievas Pradžiapatis (šaltiniuose-Pradžapatis), kuriam jau virš 50 000 metų. Beje, šio Dievo šaknis indams suteikė garbę ir teisę savo karalius-radžas kildinti iš Dievo. Kiekvienas dievas, tame tarpe ir Pradžiapatis, ir jo pasekėjai, simbolizavo Saulę ir Žemėje viešpatavo vienerius dieviškuosius metus, kurie trunka 6000 metų. Anot sen. indų šaltinių, kurie iki mus daėjo sanskrito kalboje, Dievo Pradžiapačio įpediniu buvo dievas Brachma, kuris turėjo septynis sūnus. Kiekvienas jų valdė laike vienerių dieviškųjų metų, kurie, savo ruožtu, turi dar aštuonis skirtingus laikmečius. Juose viešpatauja Brachmos sūnų dievai-pagalbininkai. Jų tarpe yra ir visą ką ugnimi naikinantis dievas Agnis(Ugnis-graikų Fajetontas), ir Nakties bei šalčio dievas Bharatas ( Mahabharata ), ir tarpinis tarp Dienos (Saulės) ir Nakties (Mėnulio) dievas Saliamonas-Suleimanas (Senasis Testamentas) ir kt. Kadangi visi geofiziniai procesai periodiškai kas 6000 metų kartojasi, tad periodiškai į Žemę grįžta valdyti ir dievai. Taip, dar šio tūkstantmečio viduryje, tūkstančio metų laikotarpiui, į mūsų Žemės pusrutulį bus atkomandiruotas viešpatauti dievas Agnis (Fajetontas). Kas laukia mūsų žemės pusrutulį tuo metu, galime sužinoti iš Ovidijaus Metamorfozių . Tad apie mūsų dievus negalima kalbėti abstakčiai. Tai ne filosofijos objektai o konkretūs geofiziniai procesai!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *