Žemdirbys problemas nešasi ir į šventę

Gruodžio 6 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo paskelbti dvidešimtą kartą rengiamo konkurso „Metų ūkis 2013“ rezultatai ir apdovanoti nugalėtojai. Ūkininkų pagerbimo šventė gražiai sutapo ir su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų biuro bei Pieno gamintojų asociacijos veiklos 20 – ties metų jubiliejais.

Konkurso „Metų ūkis 2013“ nugalėtojai ir prizininkai su konkurso organizatoriais.

Konkurso „Metų ūkis 2013“ nugalėtojai ir prizininkai su konkurso organizatoriais.

Dėmesį žemdirbiams rodė ir ministras, ir politikai

Į renginį, tradiciškai vainikuojantį žemdirbių rudeninius darbus, su nuoširdžiausiais sveikinimais, padėkos raštais ir dovanų pilnais maišais atvyko žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna, keturi LR Seimo nariai, Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, Žemės ūkio rūmų, Konsultavimo tarnybos, žemdirbių savivaldos, kredito unijos vadovai, ūkininkų partneriai iš pieno tyrimų, žemės ūkio produkcijos perdirbimo, žemės ūkio technikos įmonių ir bendrovių, Birštono savivaldybės ūkininkai.
Gausus būrys sveikintojų dėkojo ūkininkams už darbštumą, kantrybę, linkėjo valdžios dėmesio ir paramos, palankių įstatymų, gausaus derliaus, stiprios sveikatos, o kadangi Kalėdos ne už kalnų – ramių švenčių ir sutarimo šeimose. Kaip ir kiekviename žemdirbių renginyje, nebuvo apsieita be nūdienos aktualijų.

Kalbose – rūpestis dėl žemės ūkio ateities

Savo įžanginėje kalboje Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius, priminęs, kiek istorijos bėgyje žemės ūkis patyrė išbandymų ir reformų, plačiau apsistojo ties šiandienos problemomis – niekaip nebaigiama žemės reforma, konkurencija dėl laisvų plotų, neaiškia gyvulininkystės situacija, pienininkystės sektoriaus mažėjimu, kvalifikuotos darbo jėgos stoka žemės ūkyje, netinkamai skirstoma ES struktūrinių fondų parama ir kt.

M.Butkevičiaus atvirai iškelti klausimai dėl Lietuvos žemės ūkio perspektyvos žemės ūkio ministrą Vigilijų Jukną paskatino priimti iššūkį ir savo kalboje apsistoti ties ūkininkams rūpimais dalykais.

– Valdžia viena nieko nepadarys, neuždraus išvežti į kitas šalis veršelių, nepadidins mėsos kainų, draudimais ir apribojimais nieko nepasieksi… Reikia susėsti visiems kartu prie bendro stalo ir ieškoti problemų sprendimo būdų. Politika ir ekonomika turi eiti išvien – pabrėžė žemės ūkio ministras V.Jukna, atsakydamas į ūkininkų paklausimus, tarp kurių – ir reikalavimas įteisinti aktyvaus ūkio statusą.

Ministras, prioritetu paskelbęs didesnę pridėtinę vertę sukuriančią gyvulininkystę, ūkininkams patarė eiti gyvulių genetinio produktyvumo gerinimo keliu, taikant selekciją. Nauju programavimo laikotarpiu jis žadėjo didesnę paramą gyvulininkystės sektoriui, taip pat ir iš nacionalinio biudžeto. Pasak jo, tai, kad Vyriausybė patvirtino Nacionalinę gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014 – 2020 metų programą, leidžia tikėtis didesnio pastovumo žemės ūkyje ir sukurti palankią aplinką vystyti ir plėsti gyvulininkystės ūkius, realizuoti jų produkciją.

LŪS pirmininko JonoTalmanto teigimu, dar ne viskas padaryta, trūksta kai kurių poįstatyminių aktų, kad viešai deklaruojama parama gyvulininkystei suveiktų realiose situacijose. Taigi žemdirbių šventėje dalyvavusiems LR Seimo nariams – Andriui Palioniui, Kaimo reikalų komitetui atstovaujantiems Vytautui Kamblevičiui, Broniui Paužai ir Kaziui Starkevičiui – Prienuose buvo skirti „namų darbai“, už kurių atlikimą balus rašys žemdirbiai.

Pagarba istorijai ir ją kūrusiems žmonėms

Du dešimtmečiai nuo Nepriklausomybės atkūrimo buvo pakankamai ilgas ir permainingas laikotarpis žmonėms, stovėjusiems prie žemės ūkio bendrovių, valstiečių ūkių vairo, kūrusiems pagalbos žemdirbiams tarnybas, ūkininkų savivaldos organizacijas. Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyriaus steigėjas ir pirmasis vadovas Valentinas Jaruševičius prisiminė, su kokiais sunkumais susidūrė pirmieji ūkininkai, gavę žemės pagal Valstiečių ūkio įstatymą. Ši istorija verta plunksnos ir laukia, kas ją užrašys, o Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos veiklos istorija jau sudėta į atskirą knygą, kuri išleista šventės išvakarėse. Šios tarnybos audito skyriaus vadovė Onutė Račkienė trumpai prisiminė svarbiausius Konsultavimo tarnybos veiklos etapus, tarnybos direktoriaus Edvardo Makelio vardu pasveikino buvusius ir dabartinius Prienų biuro darbuotojus. LŽŪKT Prienų biuro vadovas Saulius Kavaliauskas įteikė po atminimo dovaną ištikimiausiems biuro klientams.

Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas Jonas Vilionis, bendrais bruožais nusakęs pienininkystės sektoriaus problemas, pasidžiaugė, kad 20 metų veiklos jubiliejų šiemet švenčiančiai pienininkų asociacijai naują stimulą kovoti dėl savo narių teisių suteikė Strasbūro teismas, išteisinęs ūkininkus, prisidėjusius prie „pieno blokados“.

Buvęs Tarpkolūkinės statybos organizacijos vadovas Gintautas Bartulis pagerbė nepriklausomos Lietuvos Prienų rajono žemės ūkio bendrovių vadovus, dvi iš jų – Šilavoto ir „Nemuno“ – veikia iki šiol.

Renginio metu Ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Pieno gamintojų asociacijos Prienų skyrių vadovams, darbuotojams ir klientams, darbščiausiems ir aktyviausiems rajono ūkininkams buvo išdalinta daug padėkų ir dovanų. Šventės organizatoriai atskirai padėkojo seniūnijų atstovams už parengtus stendus, kuriuose jie pristatė įsimintiniausius renginius ir iniciatyvas, lankomiausius objektus, savo krašto žemdirbių išaugintas gėrybes, šeimininkių pagamintas vaišes. Specialus prizas už ekspoziciją įteiktas Balbieriškio seniūnijos atstovams.

Paskelbti konkurso „Metų ūkis 2013“ rezultatai

Kaip pastebėjo LŪS Prienų skyriaus ir konkurso „Metų ūkis 2013“ vertinimo komisijos pirmininkas Martynas Butkevičius, Prienų rajono savivaldybėje netrūksta stiprių, modernizuotų šeimos ūkių, laukai geriau prižiūrimi, sodybų gyvenamoji aplinka gražėja, ūkininkų veidai jaunėja, į žemės ūkio verslą ateina vis daugiau jaunų žmonių, baigusių aukštuosius mokslus. Tai rodo, kad kaimo neaplenkia pažanga, žmonėms žemė tampa ne tik pajamų šaltiniu, bet ir patogia vieta kurtis su šeima ir gyventi.

Šį rudenį konkurso „Metų ūkis“ vertinimo komisija, sudaryta iš Ūkininkų sąjungos, savivaldybės Žemės ūkio skyriaus, Konsultavimo tarnybos, laikraščio „Gyvenimas“ atstovų, apsilankė keturiuose Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių seniūnijų ūkiuose, kurių savininkai nepasididžiavo (ar nepasikuklino) ir aprodė dirbamus laukus, atvėrė tvartų ir technikos garažų duris, įsileido į savo namus, papasakojo apie gyvenimo kaime kasdienybę, nenutylėdami problemų, pasidalindami ateities planais.

Aplankyti ūkiai – savarankiški, laisvi apsisprendime, visiškai išsilaikantys iš savo darbo, besididžiuojantys tuo, ką daro, tausojantys savo gyvenamąją aplinką ir propaguojantys paprastą, gyvą ir tikrą šeimos gyvenimo būdą. Jame ne paskutinę vietą užima tradicijos ir iš kartos į kartą perduodamos vertybės.

Neatsitiktinai konkurso „Metų ūkis 2013“ nugalėtoju tapęs veiveriškis Ovidijus Drūlia pirmiausia padėkojo savo šeimai, tėvui Vytautui Drūliai, kuris sukurtą ir išpuoselėtą ūkį patikėjo aukštąjį išsilavinimą įgijusiam sūnui. Ovidijus, atsiėmęs apdovanojimus kartu su žmona Eligija, sakė šiandien nesigailintis to, kad, atkūrus šalies nepriklausomybę, jo balsas tapo lemtingas šeimos apsisprendimui: užuot emigravusi į JAV ar Australiją, ji pasiliko Lietuvoje, prie žemės, ir pratęsė prosenelių ūkininkavimo tradicijas. M.Butkevičius O.Drūlią įvardino inovacijų lyderiu rajone. Augalininkystės ūkį iš tėvo perėmęs Ovidijus, pagal išsilavinimą ekonomistas, ūkininkavimą derina su verslais – žirgininkyste ir šiaudų granulių gamyba, todėl veiklos įvairinimas padeda jam sumažinti riziką, susijusią su žemės ūkio produktų kainų svyravimu, gamtinių veiksnių įtaka ūkio veiklos rezultatams, gerina užimtumą, didina pajamas, padeda ūkiui išlikti konkurencingam rinkoje.

Konkurse „Metų ūkis“ antrąją vietą užėmė kitas Veiverių seniūnijos jaunasis ūkininkas Vitalijus Miklušis. 23 – ejų metų vaikinas, baigęs A.Stulginskio universitetą ir įgijęs ekologo specialybę, neišvažiavo į užsienį, o liko kaime ir šiandien atsakingai rūpinasi tėvo sukurtu augalininkystės ūkiu, o ekologinis požiūris ir žinios jam praverčia, mažinant ūkinės veiklos žalą gamtai.

Komisijos vertinimu, trečioji vieta skirta Stakliškių seniūnijos ūkininkams Živilei ir Rolandui Mykolaičiams, kurie darbuojasi kasdienio darbo ir ištvermės reikalaujančiame pienininkystės sektoriuje. Akivaizdu, kad Mykolaičiai, sekdami tėvų pėdomis, nežada trauktis iš pasirinkto kelio, gerina bandą, modernizuoja ūkį, gražina gyvenamąją aplinką taip, kad ji trauktų sugrįžti namo vaikus, studijuojančius žemdirbiškas specialybes.

Konkurso ketvirtosios vietos laimėtojai Šilavoto seniūnijos ūkininkai Jonas ir Albina Marija Vaitkūnai tarp šių metų konkurso dalyvių išsiskiria ne tik vyresniu amžiumi, jie rūpinasi mažu prekiniu ūkiu, kuriame pajamos gaunamos iš braškių ir daržovių auginimo. Komisijos jie buvo įvertinti ne už ūkinius rezultatus, o už pasirinktą gyvenimo būdą kaime, už išpuoselėtą ir grožį skleidžiančią gyvenamąją aplinką, darnų sugyvenimą su gamta.

Už įvertinimą vietoj padėkos žodžių Jonas Vaitkūnas padeklamavo savo kūrybos eilėraštį, į kurį sudėta jo gyvenimo filosofija, apibūdinanti žmogaus santykį su gimtine ir žeme.

Konkurso „Metų ūkis 2013“ nugalėtoją ir antrų – ketvirtų vietų laimėtojus specialiais prizais ir dovanomis apdovanojo LŪS Prienų skyriaus pirmininkas Martynas Butkevičius, Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų biuro vadovas Saulius Kavaliauskas.

Dalė Lazauskienė

Rubrikoje Gimtinė: vakar, šiandien, rytoj. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *